Bank Ad
ބީއެމްއެލް އިން ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް އަށް 50،000 ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިން ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް އަށް 50،000 ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި

އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ އާ ދެކޮޅަށް ބައިނަލް އަގުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ބީއެމްއެލް އިން ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް (އެފްއެލްސީ) އަށް 50،000 ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. ބީއެމްއެލުން ބުނިގޮތުގައި މިއީ އެ ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ލީގަލް އެއިޑް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ގާނޫނީ ލަފާ ބޭނު...

ޚަބަރު

ބީއެމްއެލް އިން ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް އަށް 50،000 ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިން ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް އަށް 50،000 ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި

އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ އާ ދެކޮޅަށް ބައިނަލް އަގުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ބީއެމްއެލް އިން ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް (އެފްއެލްސީ) އަށް 50،000 ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. ބީއެމްއެލުން ބުނިގޮތުގައި މިއީ އެ ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ލީގަލް އެއިޑް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ގާނޫނީ ލަފާ ބޭނު...

ޚަބަރު