ފޭލި ގުރުއާން މުބާރާތް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ފަށަނީ

ބ. އޭދަފުށީ ފޭލި ޖަމިއްޔާއިން ބާއްވާ ގުރުއާން މުބާރާތް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ފެށުމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. ފޭލި ޖަމިއްޔާއިން ބުނީ އެ ޖަމިއްޔާއިން ރޯދަމަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ބާއްވާ ގުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ މީހުންގެ އަދަދު އަހަރެއް އަހަރަކަށް އިތުރުވަމުންދާ ކަމ...

ޚަބަރު