އަހަރުގެ ފަހު އިމްތިހާން ފަށައިފި

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި މި އަހަރުގެ ފަހު އިމްތިހާން ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަދެ އެވެ. އެ ސްކޫލުގައި މިއަދު ޓެސްޓް ފަށައިފައި ވަނީ ގްރޭޑް 8 ން މަތީގެ ކްލާސްތަކަށެވެ. ގްރޭޑް 7 ގެ ދަރިވަރުންނަށް ޓެސްޓް ފަށާނީ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު އެވެ. އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ތައުލީމީ ކަލަންޑަރުގައިވާ ގޮތުން އަހަރުގ...

ޚަބަރު

އަހަރުގެ ފަހު އިމްތިހާން ފަށައިފި

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި މި އަހަރުގެ ފަހު އިމްތިހާން ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަދެ އެވެ. އެ ސްކޫލުގައި މިއަދު ޓެސްޓް ފަށައިފައި ވަނީ ގްރޭޑް 8...