Bank Ad
މާދަމާ އިން ފެށިގެން ބީއެމްއެލް އިން ފަސް ދުވަހު ޚިދުމަތްދޭނެ

މާދަމާ އިން ފެށިގެން ބީއެމްއެލް އިން ފަސް ދުވަހު ޚިދުމަތްދޭނެ

އަންނަ ހަފްތާގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)އިން ހިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހެނދުނު 8:30 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފިއެވެ. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މި މާދަމާ އިން ފެށިގެން މި އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެ ބޭންކުގެ ބްރާންޗުތ...

ޚަބަރު

މާދަމާ އިން ފެށިގެން ބީއެމްއެލް އިން ފަސް ދުވަހު ޚިދުމަތްދޭނެ

މާދަމާ އިން ފެށިގެން ބީއެމްއެލް އިން ފަސް ދުވަހު ޚިދުމަތްދޭނެ

އަންނަ ހަފްތާގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)އިން ހިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހެނދުނު 8:30 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފިއެވެ. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މި މާދަމާ އިން ފެށިގެން މި އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެ ބޭންކުގެ ބްރާންޗުތ...

ޚަބަރު