ޓީބީ 3 އޮން 3 ފައިނަލަށް ވެލާ ސިޓީ އަދި ކައްކަނީ ދަތުރުކޮށްފި

ކްލަބް ދަ ބިގިނާރސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދާ “މިނިވަން އުފާ” 3 އޮން 3 ސޮކަރ ކަޕްގެ ފައިނަލަށް ވެލާ ސިޓީ އަދި ޓީމް ކައްކަނީ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މިރޭ ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ޓީމް ކައްކަނީ އާއި އަގްލިއޯ އޮއިލޯ ބައްދަލުކުރި މެޗް ނިމުނީ 0-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޓީމް ކައްކަނީ މޮޅުވެގެނ...

ޚަބަރު