Bank Ad
ލެވިސްޓާ ކަޕް: ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ އެމްއޭ ޔުނައިޓެޑަށް

ލެވިސްޓާ ކަޕް: ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ އެމްއޭ ޔުނައިޓެޑަށް

ބޮޑު އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް އޭދަފުށީގައި މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ ލެވިސްޓާ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލް މެޗުން 3-1 އިން ޔުނައިޓެޑް ވީ ބަލިކޮށް ފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަ އެމްއޭ ޔުނައިޓެޑުން ހޯދައިފި އެވެ. މާދަމާ ހަވީރު ކުޅޭ ފައިނަލް މެޗުގައި މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ރަށުގެ މެދު ސަރ...

ޚަބަރު

ލެވިސްޓާ ކަޕް: ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ އެމްއޭ ޔުނައިޓެޑަށް

ބޮޑު އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް އޭދަފުށީގައި މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ ލެވިސްޓާ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލް މެޗުން 3-1 އިން ޔުނަ...

ލެވިސްޓާ ކަޕް: ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ އެމްއޭ ޔުނައިޓެޑަށް

ލެވިސްޓާ ކަޕް: ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ އެމްއޭ ޔުނައިޓެޑަށް

ބޮޑު އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް އޭދަފުށީގައި މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ ލެވިސްޓާ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލް މެޗުން 3-1 އިން ޔުނައިޓެޑް ވީ ބަލިކޮށް ފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަ އެމްއޭ ޔުނައިޓެޑުން ހޯދައިފި އެވެ. މާދަމާ ހަވީރު ކުޅޭ ފައިނަލް މެޗުގައި މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ރަށުގެ މެދު ސަރ...

ޚަބަރު

ދަގަނޑޭގެ މޮޅު ކުޅުމާއެކު ސައިނޯސާ ފައިނަލަށް

ލެވިސްޓާ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަ...