Bank Ad
ކޮވިޑް-19: އޭދަފުށިން ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގަނީ

ކޮވިޑް-19: އޭދަފުށިން ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގަނީ

ބ. އޭދަފުށީގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ. ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މިރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން 70 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ނެގުން މިރޭ 8:00 އިން ފެށިގެން 11:00 އާ ދެމެދު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފ...

ޚަބަރު

ކޮވިޑް-19: އޭދަފުށިން ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގަނީ

ކޮވިޑް-19: އޭދަފުށިން ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގަނީ

ބ. އޭދަފުށީގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ. ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މިރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން 70 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ނެގުން މިރޭ 8:00 އިން ފެށިގެން 11:00 އާ ދެމެދު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފ...

ޚަބަރު