Bank Ad
ބެޑްމިންޓަން: ކްލަބް އޭދަފުށި ސެމީ އަށް

ބެޑްމިންޓަން: ކްލަބް އޭދަފުށި ސެމީ އަށް

މާލޭގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޓީމް އިވެންޓް ބައިގެ ސެމީ ފައިނަލުން ކްލަބް އޭދަފުށި ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ކްލަބް އޭދަފުށި މިއަހަރުގެ މުބާރާތަށް ވެސް ކުރިމަތިލީ ރަނގަޅު އަޒުމަކާ އެކު އެވެ. އެ ގޮތުން އިއްޔެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ވީ...

ޚަބަރު

ބެޑްމިންޓަން: ކްލަބް އޭދަފުށި ސެމީ އަށް

ބެޑްމިންޓަން: ކްލަބް އޭދަފުށި ސެމީ އަށް

މާލޭގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޓީމް އިވެންޓް ބައިގެ ސެމީ ފައިނަލުން ކްލަބް އޭދަފުށި ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ކްލަބް އޭދަފުށި މިއަހަރުގެ މުބާރާތަށް ވެސް ކުރިމަތިލީ ރަނގަޅު އަޒުމަކާ އެކު އެވެ. އެ ގޮތުން އިއްޔެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ވީ...

ޚަބަރު