މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް 2 އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ދައްކަން ފަށަނީ

ފްރެންޗައިޒް އުސޫލުން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ރިއަލިޓީ ޝޯ “މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް” ގެ ދެވަނަ ސީޒަން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ފަށާނެކަމަށް ޓީވީއެމް ހިންގާ ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އިން ބުނެފި އެވެ. ޕީއެސްއެމުން ބުނިގޮތުގައި އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބެލުންތެރިންނަށް އައިޑޮލްގެ...

ޚަބަރު