ލ ގަމުގައި ބީއެމްއެލްގެ އާ ބްރާންޗެއް ހުޅުވައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި ދިވެހި މުޖުތަމަޢަށް ކުރަމުންދާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ބައެއްގެ ގޮތުން ލ ގަމުގައި ބޭންކްގެ އާ ބްރާންޗެއް މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ. މި ބްރާންޗަކީ ފަހަކަށް އައިސް ބީއެމްއެލްއިން އަތޮޅުތަކުގައި އަލަށް ހުޅުވަމުންދާ ބްރާންޗްތަކޭ...

ޚަބަރު

ލ ގަމުގައި ބީއެމްއެލްގެ އާ ބްރާންޗެއް ހުޅުވައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި ދިވެހި މުޖުތަމަޢަށް ކުރަމުންދާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ބައެއް...