ކަނޑުގެ ދިރުންތަކުގެ އިލްމީ ދިރާސާއެއް ބ. އަތޮޅުގައި ފަށައިފި

ބ. އަތޮޅު ހިމެނޭގޮތަށް އުތުރުގެ 4 އަތޮޅެއްގައި މުރަކަ ފަރުތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުންތަކުގެ ދިރާސާއެއް ކުރަން މެރިން ރިސާޗް ސެންޓަރުން ފަށައިފި އެވެ. އެ ސެންޓަރުން ބުނި ގޮތުގައި ނ. ރ. ބ. އަދި ޅ އަތޮޅުގައި މިމަހުގެ 26 ން ފެށިގެން އަންނަ މަހުގެ 6 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ދިރާސާގައި މި 4 އަތޮޅުގައި މުރަކަތަ...

ޚަބަރު

ކަނޑުގެ ދިރުންތަކުގެ އިލްމީ ދިރާސާއެއް ބ. އަތޮޅުގައި ފަށައިފި

ބ. އަތޮޅު ހިމެނޭގޮތަށް އުތުރުގެ 4 އަތޮޅެއްގައި މުރަކަ ފަރުތަކާއި ކަނޑުގެ ދިރުންތަކުގެ ދިރާސާއެއް ކުރަން މެރިން ރިސާޗް ސެންޓަރުން ފަށައިފި އެވެ. އ...