Bank Ad
އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މީހުންނަކީ ނާތަހުޒީބު ބައެއްކަމަށް އާނިޔާ ސިފަކޮށްފި

އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މީހުންނަކީ ނާތަހުޒީބު ބައެއްކަމަށް އާނިޔާ ސިފަކޮށްފި

އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މީހުންނަކީ ނާތަހުޒީބު ބައެއްކަމަށް  “މިނިވަން ރޭޑިއޯ” ގެ ކޮރެސްޕޮންޑެންޓް އައިޝަތު އާނިޔާ ސިފަކޮށްފި އެވެ. އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރެޑްވޭވް ސަލީމްގެ ފޮޓޯއަކާއެކު އާނިޔާ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ މި މީހާ (ސަލީމް) ތަކުރާރުކޮށް މަޖިލިސް ތެރެއިން ފެންނަކަމީ އޭނާ ނިސްބަތްވާ...

ޚަބަރު

އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މީހުންނަކީ ނާތަހުޒީބު ބައެއްކަމަށް އާނިޔާ ސިފަކޮށްފި

އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މީހުންނަކީ ނާތަހުޒީބު ބައެއްކަމަށް އާނިޔާ ސިފަކޮށްފި

އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މީހުންނަކީ ނާތަހުޒީބު ބައެއްކަމަށް  “މިނިވަން ރޭޑިއޯ” ގެ ކޮރެސްޕޮންޑެންޓް އައިޝަތު އާނިޔާ ސިފަކޮށްފި އެވެ. އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރެޑްވޭވް ސަލީމްގެ ފޮޓޯއަކާއެކު އާނިޔާ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ މި މީހާ (ސަލީމް) ތަކުރާރުކޮށް މަޖިލިސް ތެރެއިން ފެންނަކަމީ އޭނާ ނިސްބަތްވާ...

ޚަބަރު

ބީއެމްއެލްގެ ފުރަތަމަ ބިޒްނަސް ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި

ވިޔަފާރިތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަމުގެ ދަށުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މާލޭގައި ފުރަތަމަ ފަހ...