Bank Ad
ނަސްރުﷲ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ވެސް ކުރިއަށް

ނަސްރުﷲ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ވެސް ކުރިއަށް

ބ. އަނގަފަރު ކައިރީގައި ލޯންޗަކާއި ޑިންގީއެއްޖެހި މިމަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި ކަނޑުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓުގައި ގެއްލިގެން ހޯދާ ބ. އޭދަފުށީ މުޝްތަރީގޭ، ނަސްރުﷲ އަބްދުﷲ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ވެސް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ސިފައިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ. ނަސްރުﷲ 41، ގެއްލުނުތާ މިއަދަށް 15 ދުވަސް ވީއިރު އޭނާ ގެއްލު...

ޚަބަރު

ނަސްރުﷲ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ވެސް ކުރިއަށް

ނަސްރުﷲ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ވެސް ކުރިއަށް

ބ. އަނގަފަރު ކައިރީގައި ލޯންޗަކާއި ޑިންގީއެއްޖެހި މިމަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި ކަނޑުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓުގައި ގެއްލިގެން ހޯދާ ބ. އޭދަފުށީ މުޝްތަރީގޭ، ނަސްރުﷲ އަބްދުﷲ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ވެސް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ސިފައިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ. ނަސްރުﷲ 41، ގެއްލުނުތާ މިއަދަށް 15 ދުވަސް ވީއިރު އޭނާ ގެއްލު...

ޚަބަރު