Bank Ad
ޝާފީ ސުޕަ ޔުނައިޓެޑަށް ސޮއިކޮށްފި

ޝާފީ ސުޕަ ޔުނައިޓެޑަށް ސޮއިކޮށްފި

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ކުޅެފައިވާ ތަޖުރިބާކާރު ޑިފެންޑަރު އަހުމަދު ޝާފިއު (ޝާފީ) މި ފަހަރު އަލަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރާ ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް) އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ޝާފީގެ އިތުރުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ކެޕްޓަން އަހުމަދު ފައްރާހު (ފައްރަ) އާއި އަބްދުﷲ ހަނީފް...

ޚަބަރު

ޝާފީ ސުޕަ ޔުނައިޓެޑަށް ސޮއިކޮށްފި

ޑިފެންޑަރު އަހުމަދު ޝާފިއު (ޝާފީ) ފޮޓޯ/މިހާރު އޮންލައިން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ކުޅެފައިވާ ތަޖުރިބާކާރު ޑިފެންޑަރު އަހު...

ޝާފީ ސުޕަ ޔުނައިޓެޑަށް ސޮއިކޮށްފި

ޝާފީ ސުޕަ ޔުނައިޓެޑަށް ސޮއިކޮށްފި

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ކުޅެފައިވާ ތަޖުރިބާކާރު ޑިފެންޑަރު އަހުމަދު ޝާފިއު (ޝާފީ) މި ފަހަރު އަލަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރާ ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް) އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ޝާފީގެ އިތުރުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ކެޕްޓަން އަހުމަދު ފައްރާހު (ފައްރަ) އާއި އަބްދުﷲ ހަނީފް...

ޚަބަރު