Bank Ad
ބެޑްމިންޓަން ލީގު: ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ތައުލީމީ މަރުކަޒާއި ހޮސްޕިޓަލު މޮޅުވެއްޖެ

ބެޑްމިންޓަން ލީގު: ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ތައުލީމީ މަރުކަޒާއި ހޮސްޕިޓަލު މޮޅުވެއްޖެ

ބ. އޭދަފުށީގައި އޮފީސް/ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ އިންޓަ އޮފީސް ބެޑްމިންޓަން ލީގު މިއަދު ފެށިއިރު މުބާރާތުގައި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ޓީމު ކަމަށްވާ ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޓީމާއި ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ޓީމުން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ. މުބާރާތް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު...

ޚަބަރު

ބެޑްމިންޓަން ލީގު: ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ތައުލީމީ މަރުކަޒާއި ހޮސްޕިޓަލު މޮޅުވެއްޖެ

ބެޑްމިންޓަން ލީގު: ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ތައުލީމީ މަރުކަޒާއި ހޮސްޕިޓަލު މޮޅުވެއްޖެ

ބ. އޭދަފުށީގައި އޮފީސް/ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ އިންޓަ އޮފީސް ބެޑްމިންޓަން ލީގު މިއަދު ފެށިއިރު މުބާރާތުގައި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ޓީމު ކަމަށްވާ ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޓީމާއި ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ޓީމުން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ. މުބާރާތް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު...

ޚަބަރު