Bank Ad
ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ބ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ އެންމެ ފޯރިގަދަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މިއީ ބ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ހުޅުވާލައިގެން މިއަތޮޅު ދޮންފަނުގައި އަންނަ ޑިސެމްބަރުމަހު އެރަށު ޒުވާނުންގެ ރޫހުން ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ...

ޚަބަރު

ގައުމީ ޓެނިސް ޗެންޕިއަންޝިޕްގެ ސްޕޮންސަރަކަށް ބީއެމްއެލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުތައް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީތެރިކަންފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެލްއެލް) އިން ކުރިއ...

ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ބ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ އެންމެ ފޯރިގަދަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މިއީ ބ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ހުޅުވާލައިގެން މިއަތޮޅު ދޮންފަނުގައި އަންނަ ޑިސެމްބަރުމަހު އެރަށު ޒުވާނުންގެ ރޫހުން ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ...

ޚަބަރު