Bank Ad
Bank Ad
Bank Ad
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހަސަދަވެރިވަނީ ތަރައްގީ އިތުރުވަމުންދާތީ: ސަލީމް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހަސަދަވެރިވަނީ ތަރައްގީ އިތުރުވަމުންދާތީ: ސަލީމް

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ގައުމަށް ގެންނަމުންދާ ތަރައްގީގެ ވާހަކައަކީ ދައްކަން ޖެހޭނެ ވާހަކައެއް ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހަސަދަވެރިވަނީ މިހާރު ގައުމަށް ގެންނަމުންދާ ތަރައްގީ އިތުރުވަމުންދާތީ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ސަލީމު (ރެޑްވޭވް ސަލީމް) ވިދާޅުވެއެޖެ އެވެ. އެންމެ...

ޚަބަރު

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހަސަދަވެރިވަނީ ތަރައްގީ އިތުރުވަމުންދާތީ: ސަލީމް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހަސަދަވެރިވަނީ ތަރައްގީ އިތުރުވަމުންދާތީ: ސަލީމް

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ގައުމަށް ގެންނަމުންދާ ތަރައްގީގެ ވާހަކައަކީ ދައްކަން ޖެހޭނެ ވާހަކައެއް ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހަސަދަވެރިވަނީ މިހާރު ގައުމަށް ގެންނަމުންދާ ތަރައްގީ އިތުރުވަމުންދާތީ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ސަލީމު (ރެޑްވޭވް ސަލީމް) ވިދާޅުވެއެޖެ އެވެ. އެންމެ...

ޚަބަރު

 • ކުޑައްޓޭ ވެލެންސިއާގައި މަޑުކޮށްފި

  ބ. އޭދަފުށްޓަށް އުފަން ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު މުހައްމަދު ޝިފާން (ކުޑައްޓޭ) ކްލަބު ވެލެންސިއާގައި މަޑުކުރަން ނިންމައި ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށްފި އެވެ. އަންނަ ...

 • ނިޝާމް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޓީސީ އަށް

  ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން މިއަހަރުގެ ފުޓުބޯޅަ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމަށް ޓްރާންސްފާ މާކެޓުގައި އެޓީމުގެ ޓީމްލިސްޓުގައި އޭދަފުށީގެ އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިޔާ ނިޝާމް މ ...

 • ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ހައިޝަމް އީގަލްސް އަށް

  އޭދަފުށީގެ އުއްމީދީ އަދި ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ހައިޝަމް ހަސަން ކްލަބް އީގަލްސް އަށް ކުޅެން އެ ޓީމާއެކު ދެ އަހަރުދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ...

 • އަޖުފާނު ޓީސީގައި މަޑުކުރަން ނިންމައިފި

  އޭދަފުށީގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ މުހައްމަދު އަޖުފާން އަންނަ އަހަރުވެސް ޓީސީގައި މަޑުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. އުމުރުން މިހާރު 22 އަހަރުގެ އަޖުފާނަކީ ފަހަކަށް އ ...