Bank Ad
ފޮޓޯ: އިއްތިހާދަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުން

ފޮޓޯ: އިއްތިހާދަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުން

ސެޕްޓެމްބަރު 24، 2018 – ބ. އޭދަފުށި؛ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އަބްދުލްﷲ ޔާމީންއާ ވާދަކުރައްވައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ހޯއްދެވި ކާމިޔާބީގެ އުފާ ފާޅުކުރުން. މި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، އޭދަފުށިން ޕީޕީއެމަށް އަޣުލަބިއްޔަތު ނުލިބުނު...

ޚަބަރު

ފޮޓޯ: އިއްތިހާދަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުން

ސެޕްޓެމްބަރު 24، 2018 – ބ. އޭދަފުށި؛ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އަބްދުލްﷲ ޔާމީންއާ ވާދަކުރައްވައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔ...

ފޮޓޯ: އިއްތިހާދަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުން

ފޮޓޯ: އިއްތިހާދަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުން

ސެޕްޓެމްބަރު 24، 2018 – ބ. އޭދަފުށި؛ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އަބްދުލްﷲ ޔާމީންއާ ވާދަކުރައްވައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ހޯއްދެވި ކާމިޔާބީގެ އުފާ ފާޅުކުރުން. މި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، އޭދަފުށިން ޕީޕީއެމަށް އަޣުލަބިއްޔަތު ނުލިބުނު...

ޚަބަރު

އިއްތިހާދަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީގެ އުފާ ފާޅުކޮށްފި

އިއްޔެ ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އަބްދުލްﷲ ޔާމީންއާ ވާދަކުރައްވައި އިދިކޮޅު ކޯ...