ވަގަށްނެގި ކޭޝް ޑްރޯވަރ މޫދަށް އެއްލާލާފައި އޮއްވައި ފުލުހުން ހޯދައިފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ އެކު ވަގަށް ނެގި އޭދަފުށީ ކާށިދޫގޭ އެލްމެނިއަމް ފިހާރައިގެ ކޭޝް ޑްރޯވަރ މޫދަށް އެއްލާލާފައި އޮއްވައި ފުލުހުން ހޯދައިފި އެވެ. މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ދުވަހު ވަގަށް ނެގި ކޭޝް ޑްރޯވަރ މޫދުގައި އޮއްވައި ހޯދި އިރު، އޭގެ ތެރެއިން 12000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބު...

ޚަބަރު