“މިހާރު” ނޫހާއި ވެބްސައިޓް ލޯންޗުކޮށްފި

މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލާގައި ހުއްޓާލާފައިވާ ދުވަހު ނޫސް “ހަވީރު”ގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން އުފެއްދި މިހާރު ނޫހާއި ވެބްސައިޓާއި ރޭ ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ. ސެންޓްރަލް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ނޫހުގެ ވެބްސައިޓް ލޯންޗުކޮށްފައިވާ އިރު ޕްރިންޓް ނޫސް ވެސް މިރެއިން ފެށިގެން ވަނީ ނެރެ...

ޚަބަރު