ފޮޓޯ: ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުން ބ. އަތޮޅުގައި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ބ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބެއްލެވުމަށް މިއަދު ފެއްޓެވި ދަތުރު ފުޅުގެ ތެރެއިން. “ލޯތްބާއެކު ރައްޔިތުންގެ އަރިހަށް” މި ނަމުގައި ފަސްޓް ލޭޑީ ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވަނީ ރައީސް ޔާމީނަށް އޮތް ތާއީދު އިތުރު ކުރުމަށް.: ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.