އޭދަފުށީގައި ފުލުހުން އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގައިފި

އޭދަފުށީގައި ހިންގި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ތެރެއިން-- ފައިލްފޮޓޯ
އޭދަފުށީގައި ހިންގި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ތެރެއިން– ފައިލްފޮޓޯ

 

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކަކީ އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ދުއްވާ އުޅަނދުތަކަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން އޭދަފުށީގައި ފުލުހުން ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގައިފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އޭދަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގެ ދަށުން މި ރަށުގައި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ  38 ވެހިކަލެއް ބަލައި ޗެކްކޮށް ހަދައިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއްގަމު ދަތުރު ފަތުރުގެ ގާނޫނާއި ޚިލާފުވި ތިން މީހަކު ހިފަހައްޓައި ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިފަދަ ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއް ނޯތް ޕޮލިސް ޑިވިޒަން ހިމެނޭ ނ. ހޮޅުދޫގައިވެސް އިއްޔެ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

2 ކޮމެންޓް

 1. Avatar
  Ziyad

  އަމީހުން ނަށް ލިބިފަވާ ކޮންފިޑެންސް ބޮަޑުކަމަކީ 24ގަޑިއިރު ކައުންސިލް ގެބަައެން މަ ައ މެންބަރުން ނާޢީޢެކުކޮފީ ޓޭބަލް ތަކުން އާންމުކޮން ފެނުން މީ ފެކްޓް އަކީ

  ރައްދު
 2. Avatar
  aadfw

  ފުލުހުން މާ ޝައުޣުވެރިކަން ހުރޭ ސައިކަލްތަކާ. ކޮބާތަ މިރަށުން ކުރާ ވައްކަންތައް،ކޮބާތަ ފަތްބޯ މީހުންތަ. އެމީހުން ނަށް އެވެސް ޖުރިމަނާއެއް ނާދޭ. އުފަލުގަ ރަށުތެރޭގައި އުޅެވޭ.

  ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.