ތަސްމީނަށް އިންތިހާބު ނާކާމިޔާބުވެ، ނާޒިމް ގޮނޑި ދިފާއުކޮށްފި

ތަސްމީން އަދި ނާޒިމް
ތަސްމީން އަދި ނާޒިމް

 

އިއްޔެ ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ނަތީޖާތަކަށް ބަލާއިރު ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި މަޖިލިސްގެ ބ. އަތޮޅުގެ ގޮނޑި ގިނަ އަހަރުތަކެއް ފުރުއްވަމުން ގެންދެވި އަހުމަދު ތަސްމީން އަލީ އަށް އިންތިހާބު ނާކާމިޔާބުވެ، ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމު ރަޝާދު އެ ގޮނޑި ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

ތަސްމީން ވާދަކުރެއްވި ކެންދޫ ދާއިރާގެ ދެވަނައިގައި ތަސްމީން އުޅުއްވަނީ ހަތަރު ސަތޭކައެއްހާ ވޯޓް ފަހަތުގައެވެ. ތަސްމީންގެ މައްޗަށް ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ހޯދާ ކެންދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކަށަވަރު ކޮށްފައި ވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް އަލީ ހުސެއިން އެވެ. ތަސްމީންގެ އަނބިކަބަލުން ވިޝާމްވެސް ވަނީ މި އިންތިހާބުން ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ބ. ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ނާޒިމް ރަޝާދު ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ ޕީޕީއެމް ގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ޝަފީގުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯއްދަވައިގެންނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

5 ކޮމެންޓް

  1. Avatar
    މުހައްމަދު ސަފީގް

    މަކަރާ ހީހަތުން އުޅޭ އެއްވެސް މީހަކަށް ކާމިޔާބެއް ނުލިބޭނެ. ވެލިކާން އުޅުނު މީހާ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މިގައުމަށް ހިޔާނާތްތެރި ވެފައި

    ރައްދު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.