އެސްޓީއޯ އިން ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފި

އެސްޓީއޯގެ އެފްއެސްއެމްގެ ޝެޑަކުން ސައިކަލަކަށް ޕެޓްރޯލް އަޅަނީ: އެ ކުންފުނިން ވިއްކާ ތެލުގެ އަގު ވަނީ ބޮޑުކޮށްފައި.—ފޮޓޯ: މިހާރު

އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު މިއަދުން ފެށިގެން ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ތެޔޮ އެތެރެ ކުރާ އެއް ކުންފުނި ކަމަށްވާ އެސްޓީއޯއިން ބުނީ ވޭތުވެދިޔަ ދެ މަސް ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގު އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް އުފުލިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ދުނިޔޭގެ ތެލުގެ އަގު ހުރީ ފާއިތުވި ހަތް އަހަރު ތެލުގެ އަގު ބޮޑު ނުވާ މިންވަރަކަށް ބޮޑުވެފައި ކަމަށެވެ. އެހެންވުމުން، އެސްޓޯ އަށް ތެޔޮ ގަންނަން ލިބޭ އަގު ވެސް ވަނީ ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި ވިއްކާ ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު ވެސް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ބޮޑުކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ޑީސަލް ލީޓަރަކުން 0.89 ލ. އަދި ޕެޓްރޯލް ލީޓަރަކުން 0.44 ރ. ބޮޑު ކޮށްފައިވެ އެވެ. މި ބަދަލާއެކު ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް މިއަދުން ފެށިގެން ވިއްކާނީ 11.16 ރ. އަށެވެ. ޑީސަލް ލީޓަރެއްގެ އަގު ވަނީ 11.84 ރ. އަށް އުފުލިފަ އެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން އެންމެ ފަހުން ތެލުގެ އަގު ބޮޑު ކުރީ ޖުލައި 15 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެ ދުވަހު ގެނައި ބަދަލާއެކު ޑީސަލް ލީޓަރަކުން 0.23 ލާރި އަދި ޕެޓްރޯލް ލީޓަރަކުން 0.98 ލާރި ބޮޑުވި އެވެ. އަދި މި މި ބަދަލު ގެނައުމުން ޑީސަލް ލީޓަރެއް ވިއްކަމުން ގެން ދިޔައީ 10.95 ރުފިޔާ އަށެވެ. އަދި ޕެޓްރޯލް ލިޓަރެއް ވިއްކީ 10.72 ރުފިޔާ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.