އަތޮޅުތެރެއިން

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު: ފުރަތަމަ މެޗުން ހިތާދޫ އާއި އޭދަފުށި މޮޅުވެއްޖެ

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު: ފުރަތަމަ މެޗުން ހިތާދޫ އާއި އޭދަފުށި މޮޅުވެއްޖެ
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ރޭ މާލޭގައި ފެށި ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ކުޑަރިކިލު އަތުން 7-1 އިން ހިތާދޫ މޮޅުވިއިރު، ތުޅާދޫ އަތ...

ޕީޕީއެމްގެ ޒުވާނުން ނުކުމެ ފުޓްސަލް ދަނޑުއަޅަން ބިން ސާފުކުރަނީ

ޕީޕީއެމްގެ ޒުވާނުން ނުކުމެ ފުޓްސަލް ދަނޑުއަޅަން ބިން ސާފުކުރަނީ
ބ. މާޅޮހު ޕީޕީއެމްގެ ޒުވާނުން ނުކުމެ، އެރަށުގައި ފުޓްސަލް ދަނޑު އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ބިން ސާފުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. މާޅޮހު ޕީޕީއެމް ގޮފީގެ އިސް މީހަކު ބުނ...