އަތޮޅުތެރެއިން

ދެއްވަދޫގައި ބީއެމްއެލް އިން ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

ދެއްވަދޫގައި  ބީއެމްއެލް އިން ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އަތޮޅު ތެރޭގައި ކުރަމުންދާ އިންވެސްޓްމަންޓް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ގދ. ދެއްވަދޫގައި ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި ޚިދުމަތް ދޭނ...

ދަރަވަންދު އާއި ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް

ދަރަވަންދު އާއި ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް
ބ. ދަރަވަންދޫ އާއި މި އަތޮޅު ކެންދޫ އަދި ސ. ހިތަދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް 72 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއުއެއް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ޕްލޭނިން މިނިސްޓް...

ދަރަވަންދޫގައި އަންހެން ކުއްޖަކު ފޮރުވައި، ބައްޕަ އަށް ވަޅިން ބިރުދައްކައިފި

ދަރަވަންދޫގައި އަންހެން ކުއްޖަކު ފޮރުވައި، ބައްޕަ އަށް ވަޅިން ބިރުދައްކައިފި
ބ. ދަރަވަންދޫގައި ކުއްޖަކު ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުނު އަންހެން ކުއްޖާ ފޮރުވައި، އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ އަށް ރޭ ވަޅިން ބިރު ދައްކައިފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ކުއްޖަކު ވަޅިން މ...

ބ. އަތޮޅަށް އެމްޓީސީސީ ފެރީގެ ހިދުމަތް އެކަށިގެންވާ ގޮތެއްގައި ނުލިބޭތީ ކަންބޮޑުވުން

ބ. އަތޮޅަށް އެމްޓީސީސީ ފެރީގެ ހިދުމަތް އެކަށިގެންވާ ގޮތެއްގައި ނުލިބޭތީ ކަންބޮޑުވުން
ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް އެމްޓީސީސީން ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދާ ފެރީގެ ޚިދުމަތް އެކަށިގެންވާ ގޮތެއްގައި ލިބެމުން ނުދާތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ. މިކަމާ...

ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އެސްޖީ އަކަށް ހުޝާމިން އައްޔަންކޮށްފި

ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އެސްޖީ އަކަށް ހުޝާމިން އައްޔަންކޮށްފި
ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް (އެސްޖީ) ގެ މާގާމަށް ދަރަވަންދޫ ރަނައުރާމާގޭ އިބްރާހިމްހުޝާމިން މިއަދު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލުގެ ސީނިއަ ކަ...