އަތޮޅުތެރެއިން

ކިހާދޫ، ކުޑަރިކިލު އަދި ދޮންފަނު ބަނދަރު ހަދަން އެމްޓީ ހޯގާޑްއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކިހާދޫ، ކުޑަރިކިލު އަދި ދޮންފަނު ބަނދަރު ހަދަން އެމްޓީ ހޯގާޑްއާ ހަވާލުކޮށްފި
ބ. އަތޮޅު ކުޑަރިކިލު، ދޮންފަނު އަދި ކިހާދޫގެ ލަފާފުރުމުގެ ޒަމާންވީ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ތިން ރަށުގެ ބަނދަރު ހެދުމަށް އެމްޓީ ހޯގާޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ މިއަދު ހަވާލުކޮށ...

ހުއްދަ ނުހޯދާ މަޑަވެލިން ދޮންފަނަށް އައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުއްދަ ނުހޯދާ މަޑަވެލިން ދޮންފަނަށް އައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
އެޗްޕީއޭގެ އުޞޫލާއި ޚިލާފަށް ހުއްދަނެތި ގދ. މަޑަވެލިން ބ. ދޮންފަނަށް ދިޔަ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މަޑަވެލި މޮނީޓަރިންއަށް ލާ...

ކޮވިޑް-19: އޭދަފުށީ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދިން 81 އަހަރުގެ މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19: އޭދަފުށީ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދިން 81 އަހަރުގެ މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން 81 އަހަރުގެ މީހަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ރަނގަޅުވެގެން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. އޭދަފުށީގައި ގ...

ދިރާގު ގޭމްހަބް އާ އެކު މޮބައިލް ގޭމިން އަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް!

ދިރާގު ގޭމްހަބް އާ އެކު މޮބައިލް ގޭމިން އަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް!
ދިރާގު ގޭމްހަބް ގެ ނަމުގައި މޮބައިލް ގޭމް ޕްލެޓްފޯމެއް ދިރާގުން ތައާރަފު ކޮށްފިއެވެ. 700 އަށް ވުރެ ގިނަ މޯބައިލް ގޭމްތަކާއެކު ތައާރަފުކުރި މި ޕްލެޓްފޯމަކީ ސަބްސްކްރިޕްޝަނ...