އަތޮޅުތެރެއިން

އެންމެ ގިނައިން ޓެކްސް ފައިސާ ވައްދާ އަތޮޅުވެސް އޮތީ ތަރައްޤީނުވެ – ނާއިބު ރައީސް

އެންމެ ގިނައިން ޓެކްސް ފައިސާ ވައްދާ އަތޮޅުވެސް އޮތީ ތަރައްޤީނުވެ – ނާއިބު ރައީސް
ބ. އަތޮޅަކީ ދައުލަތަށް އެންމެ ގިނަ ޓެކްސް ފައިސާ ވައްދާ އަތޮޅުނަމަވެސް، އެއަތޮޅަށް އެކަށީގެންވާ ތަރައްޤީ އައިސްފައި ނުވާކަމަށް ނާއިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ....

ވައިގެ މަގުން ދަރަވަންދޫއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވައިގެ މަގުން ދަރަވަންދޫއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ބ. ދަރަވަންދޫން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.  ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި ދަރަ...