Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/08/10080908/html/live/index.php:1) in /home/content/08/10080908/html/live/wp-includes/feed-rss2.php on line 8
އަތޮޅުތެރެއިން – Eydhafushi Times http://www.eydhafushitimes.com/live Community online newspaper for Baa Atoll Fri, 24 Jan 2020 03:50:29 +0000 dv hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.0.8 ކަމަދޫގައި ކަރަންޓް ބިލްތަކުން ވައްކަން ކުރާ ކަމުގެ މައްސަލައެއް! http://www.eydhafushitimes.com/live/news/101228/ http://www.eydhafushitimes.com/live/news/101228/#respond Tue, 21 Jan 2020 02:35:10 +0000 http://www.eydhafushitimes.com/live/?p=101228

ބ. ކަމަދޫ ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފަކު، ކަރަންޓު ބިލްތައް އަމިއްލައަށް ބޮޑުކޮށްގެން އެ ފައިސާ ބޭނުންކުރާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ. އެރަށު ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި ކަރަންޓް ބިލްތައް ބޮޑުކޮށްގެން ފައިސާ ބޭނުން ކޮށްފައިވަނީ ފެނަކައިގެ އިދާރީ މުވައްޒަފެކެވެ. އެގޮތުން ފެނަކައިގެ ފައިސާއާ ބެހޭ އިދާރާގައި އިންނަ އަންހެން މީހާ އެކަން ކުރާތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ. އަދި އެގޮތަށް ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާ ވަގަށް ނަގާފައިވާނެ ކަމަށްވެސް އެރަށުގެ ބައެއް މީހުން ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. ...

The post ކަމަދޫގައި ކަރަންޓް ބިލްތަކުން ވައްކަން ކުރާ ކަމުގެ މައްސަލައެއް! appeared first on Eydhafushi Times.

]]>

ބ. ކަމަދޫ ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފަކު، ކަރަންޓު ބިލްތައް އަމިއްލައަށް ބޮޑުކޮށްގެން އެ ފައިސާ ބޭނުންކުރާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

އެރަށު ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި ކަރަންޓް ބިލްތައް ބޮޑުކޮށްގެން ފައިސާ ބޭނުން ކޮށްފައިވަނީ ފެނަކައިގެ އިދާރީ މުވައްޒަފެކެވެ. އެގޮތުން ފެނަކައިގެ ފައިސާއާ ބެހޭ އިދާރާގައި އިންނަ އަންހެން މީހާ އެކަން ކުރާތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ. އަދި އެގޮތަށް ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާ ވަގަށް ނަގާފައިވާނެ ކަމަށްވެސް އެރަށުގެ ބައެއް މީހުން ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ކަމަދޫގެ ގިނަ ބަޔަކު އިއްޔެ މެންދުރު ފަހު ވަނީ، ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އެއްވެފައެވެ. އެގޮތުން ކަރަންޓް ބިލްތަކުގައި ގޭގެއަށް ފޮނުވާ ކަރަންޓު ބިލާއި، ފެނަކަ އޮފީހުގެ ސިސްޓަމުގައި ހުންނަ ބިލާ ދިމާ ނުވާ ކަމަށް އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ކަރަންޓު ބިލްތައް އަމިއްލައަށް ބޮޑުކޮށްގެން، އެ ފައިސާ ބޭނުންކުރާ މައްސަލަ ފެންމަތިވެފައިވަނީ ފެނަކައިގެ ފައިސާއާ ބެހޭ އިދާރާގައި އިންނަ އަންހެން މީހާ ޗުއްޓީއަށް ދިޔަ ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ފެނަކަ މައި އޮފީހުން އެ މައްސަލަ މިހާރު އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ. އަދި އެމައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ މިހާރު ވަނީ ސަސްޕެންޑްވެސް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެއޮފީހުން ހާމައެއް ނުކުރިއެވެ.

The post ކަމަދޫގައި ކަރަންޓް ބިލްތަކުން ވައްކަން ކުރާ ކަމުގެ މައްސަލައެއް! appeared first on Eydhafushi Times.

]]>
http://www.eydhafushitimes.com/live/news/101228/feed/ 0
71 ބަނގުރާ ފުޅި ފުލުހުން ނައްތާލައިފި http://www.eydhafushitimes.com/live/news/98480/ http://www.eydhafushitimes.com/live/news/98480/#respond Sun, 19 Jan 2020 15:03:26 +0000 http://www.eydhafushitimes.com/live/?p=98480

އެކި މައްސަލަތަކުގައި ބ. ދަރަވަންދޫ ޕޮލިސް ޑެސްކުގެ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ފުޅިތަކެއް މިއަދު ނައްތާލައިފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ދަރަވަންދޫގައި މި ފަހަރު ނައްތާލީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓްމަސް ތެރޭ ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓަށް ފުރަންދިޔަ ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި ހުރި ބަނގުރާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން 71 ބަނގުރާ ފުޅި އާއި 22 ބިޔަރު ދަޅު ނައްތާލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. ބަނގުރާ ނައްތައިލުން ކުރިއަށް ...

The post 71 ބަނގުރާ ފުޅި ފުލުހުން ނައްތާލައިފި appeared first on Eydhafushi Times.

]]>

އެކި މައްސަލަތަކުގައި ބ. ދަރަވަންދޫ ޕޮލިސް ޑެސްކުގެ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ފުޅިތަކެއް މިއަދު ނައްތާލައިފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ދަރަވަންދޫގައި މި ފަހަރު ނައްތާލީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓްމަސް ތެރޭ ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓަށް ފުރަންދިޔަ ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި ހުރި ބަނގުރާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން 71 ބަނގުރާ ފުޅި އާއި 22 ބިޔަރު ދަޅު ނައްތާލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ބަނގުރާ ނައްތައިލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ބަނގުރަލާއި ބަނގުރަލުގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި ނައްތައިލުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކަމަށްޓަކައި އެކުލަވައިލި ކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

The post 71 ބަނގުރާ ފުޅި ފުލުހުން ނައްތާލައިފި appeared first on Eydhafushi Times.

]]>
http://www.eydhafushitimes.com/live/news/98480/feed/ 0
ދަރަވަންދޫގައި އިމެޖެންސީ މެޑިކަލް ސާވިސް ސެންޓަރެއް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ http://www.eydhafushitimes.com/live/news/96568/ http://www.eydhafushitimes.com/live/news/96568/#respond Wed, 15 Jan 2020 16:55:39 +0000 http://www.eydhafushitimes.com/live/?p=96568

ބ. ދަރަވަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި އިމެޖެންސީ މެޑިކަލް ސާވިސް ސެންޓަރެއް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ދަރަވްނަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި އިމެޖެންސީ މެޑިކަލް ސާވިސް ސެންޓަރެއް އިމާރާތްކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ، އަނބުރާ ނުލިބޭ ގޮތަށް، 500ރ. ގެ ރަޖިސްޓަރީ ފީއެއް ދެއްކުމުންނެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ “އިމާރާތް ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު”ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ...

The post ދަރަވަންދޫގައި އިމެޖެންސީ މެޑިކަލް ސާވިސް ސެންޓަރެއް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ appeared first on Eydhafushi Times.

]]>

ދަރަވަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު

ބ. ދަރަވަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި އިމެޖެންސީ މެޑިކަލް ސާވިސް ސެންޓަރެއް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ދަރަވްނަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި އިމެޖެންސީ މެޑިކަލް ސާވިސް ސެންޓަރެއް އިމާރާތްކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ، އަނބުރާ ނުލިބޭ ގޮތަށް، 500ރ. ގެ ރަޖިސްޓަރީ ފީއެއް ދެއްކުމުންނެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ “އިމާރާތް ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު”ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި 40،000ރ. ހުށަހަޅަން ޖެހެ އެވެ. ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބީލަމަށް ހުޅުވާލާ ތާރީހުން ފެށިގެން 148 ދުވަހެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބީލަން ހުޅުވާނީ މިމަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެ ތާރީހުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ބިޑެއް ގަބޫލު ނުކުރާނެ އެވެ.

ފިނޭންސުން ބުނި ގޮތުގައި، ބީލަންތައް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ ބީލަމަށް ދީފައިވާ ނަމާއި ހުޅުވަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީހާއި ވަގުތު އަދި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން ބޭރުގައި ލިޔުމަށް ފަހު، ސިޓީ އުރައެއްގަ އެވެ.

މި މަސައްކަތާ ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

މިއީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫޢެއްކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ނޯޓް: ހަބަރު އިސްލާހު ކުރެވިފައި. (ކުރިން މަސްމާރުކޭޓް ކަމަށް ލިޔެވިފައިވަނީ އޮޅުމަކުން، ރަނގަޅު ގޮތަކީ
އިމެޖެންސީ މެޑިކަލް ސާވިސް ސެންޓަރެއް)

The post ދަރަވަންދޫގައި އިމެޖެންސީ މެޑިކަލް ސާވިސް ސެންޓަރެއް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ appeared first on Eydhafushi Times.

]]>
http://www.eydhafushitimes.com/live/news/96568/feed/ 0
ނަސްރުﷲ ހޯދަން ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ބަލައިފި http://www.eydhafushitimes.com/live/news/84006/ http://www.eydhafushitimes.com/live/news/84006/#respond Wed, 08 Jan 2020 15:30:37 +0000 http://www.eydhafushitimes.com/live/?p=84006

އަނގަފަރު ކައިރީގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި ކަނޑުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓުގައި ގެއްލިފައިވާ ބ. އޭދަފުށީ، މުޝްތަރީގޭ، ނަސްރުﷲ އަބްދުﷲ އިން ހޯދަން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓް ގާޑުން ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ބަލައިފި އެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ނަސްރުﷲ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލައި ކަމަށާއި މިހާތަނަށް ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ބަލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު، ނަސްރުﷲ އަދިއެއް ނުފެނެ އެވެ. ނަމަވެސް ނަސްރުﷲ އަބްދުﷲ އިން ޑިންގީ ކަނޑު އަޑިން މިއަދު ނަގައިގެން ވަނީ ދަރަވަންދޫއަށް ގެނެސްފަ އެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ...

The post ނަސްރުﷲ ހޯދަން ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ބަލައިފި appeared first on Eydhafushi Times.

]]>

އަނގަފަރު ކައިރީގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި ކަނޑުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓުގައި ގެއްލިފައިވާ ބ. އޭދަފުށީ، މުޝްތަރީގޭ، ނަސްރުﷲ އަބްދުﷲ އިން ހޯދަން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓް ގާޑުން ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ބަލައިފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ނަސްރުﷲ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލައި ކަމަށާއި މިހާތަނަށް ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ބަލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު، ނަސްރުﷲ އަދިއެއް ނުފެނެ އެވެ.

ނަމަވެސް ނަސްރުﷲ އަބްދުﷲ އިން ޑިންގީ ކަނޑު އަޑިން މިއަދު ނަގައިގެން ވަނީ ދަރަވަންދޫއަށް ގެނެސްފަ އެވެ.

ނަސްރުﷲ ދަތުރުކުރި ޑިންގީ

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ޑިންގީ ނެގީ ބ.ދޮންފަނުގެ ހުޅަނގުން ބައި މޭލު ބޭރުން ކަނޑުގެ 46 މީޓަރު އަޑިން ކަމަށެވެ. އަދި ނަސްރުﷲ އަބްދުﷲ ގެއްލުނު ހާދިސާގައި ލޯންޗުން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެނީ ޑިންގީގެ ފަހަތުން ކަނާތް ފަރާތު އަރިމަތީގައި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ.

އޭނާ ހޯދަން ސިފައިން ކުރި މަސައްކަތުން މިހާތަނަށް ފެނިފައި ވަނީ ޑިންގީއާއި އޭގެ އިންޖީނުގެ ކަވަރުފަޅިއެއް އަދި މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ބައެއް ސާމާނެވެ.

ނަސްރުﷲ ގެއްލުނު އެކްސިޑެންޓް ހިނގީ އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ކޮއްކޮއަކާއި ބޭބެއަކާ އެކު މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް މިދިޔަ ހުކުރުވިލޭރޭގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ.

ދަރަވަންދޫން މަހަށް ނުކުތް ޑިންގީ އެކްސިޑެންޓުވީ ކަމަދޫން އޭދަފުއްޓަށް ދަތުރުކުރި، އޭދަފުށީ ސޭލަމް ލޯންޗު ޖެހިގެންނެވެ.

އެކްސިޑެންޓުވި ލޯންޗުގެ ކެޕްޓަން އޭދަފުށީ ޝަބްނަމްގޭ މުހައްމަދު މުސްތަފާ އަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާވެ އައިޖީއެމްއެޗުގައި މިހާރު ވެސް އަންނަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. އޭނާގެ ވާތު ލޮލުގެ ތިރިން މޫނުގެ ކަށިތައް ވަނީ ބިނދިފަ އެވެ. އެހެންވެ، މުސްތަފާގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން ބުނެފައިވެ އެވެ.

މުސްތަފާގެ އިތުރުން، ލޯންޗުގައި އިން ބަންގްލަދޭޝްގެ ފަޅުވެރިޔާގެ ވާތު ކަންފަތުން ބައެއް ވަކިވި އެވެ. އޭނާގެ ކަންފަތުގެ އެ ބައި ވަނީ ފަހައިފަ އެވެ.

The post ނަސްރުﷲ ހޯދަން ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ބަލައިފި appeared first on Eydhafushi Times.

]]>
http://www.eydhafushitimes.com/live/news/84006/feed/ 0
ބ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ޕްރިންސިޕަލަކަށް ނާޒް http://www.eydhafushitimes.com/live/news/83971/ http://www.eydhafushitimes.com/live/news/83971/#respond Wed, 08 Jan 2020 11:29:58 +0000 http://www.eydhafushitimes.com/live/?p=83971

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ޕްރިންސިޕަލަކު ނެތް ބ. ދަރަވަންދޫގައި ހުންނަ މިއަތޮޅު މަދަރުސާގެ ޕްރިންސިޕަލަކަށް ސ. ހިތަދޫ ސަގަރުގޭ ނާޒްނީން އަބްދުﷲ (ނާޒް) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ނާޒް މަގާމާ ހަވާލުވުމަށް ފަހު މިއަދު ވަނީ ރަސްމީކޮށް ސްކޫލަށް ނިކުންނަވަން ވެސް ފައްޓަވައިފަ އެވެ. ކުރިން ސ. ހުޅުދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ނާޒް ވަނީ މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާ އިން މާސްޓާޒް ހައްދަވައިފަ އެވެ. އޭނާ ވަނީ ށ. މިލަންދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލެއްގެ މަގާމު ވެސް ...

The post ބ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ޕްރިންސިޕަލަކަށް ނާޒް appeared first on Eydhafushi Times.

]]>

ނާޒް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ޕްރިންސިޕަލަކު ނެތް ބ. ދަރަވަންދޫގައި ހުންނަ މިއަތޮޅު މަދަރުސާގެ ޕްރިންސިޕަލަކަށް ސ. ހިތަދޫ ސަގަރުގޭ ނާޒްނީން އަބްދުﷲ (ނާޒް) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

ނާޒް މަގާމާ ހަވާލުވުމަށް ފަހު މިއަދު ވަނީ ރަސްމީކޮށް ސްކޫލަށް ނިކުންނަވަން ވެސް ފައްޓަވައިފަ އެވެ.

ކުރިން ސ. ހުޅުދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ނާޒް ވަނީ މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާ އިން މާސްޓާޒް ހައްދަވައިފަ އެވެ. އޭނާ ވަނީ ށ. މިލަންދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލެއްގެ މަގާމު ވެސް ކުރިން ފުރުއްވައިފަ އެވެ.

ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން ގްރޭޑް 10 އަށް ކިޔަވައިދޭ ބ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ޕްރިންސިޕަލަކަށް ކުރިން ހުންވެނީ މުހައްމަދު ނާސިހު އެވެ. އެކަމަކު މިދިޔަ އަހަރު ޖުލައިމަހު އޭނާ ވަނީ މަގާމުން ވަކިވެފަ އެވެ.

The post ބ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ޕްރިންސިޕަލަކަށް ނާޒް appeared first on Eydhafushi Times.

]]>
http://www.eydhafushitimes.com/live/news/83971/feed/ 0
ކަނޑުމަތީ އެކްސިޑެންޓެއްގައި އޭދަފުށީ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ http://www.eydhafushitimes.com/live/news/81006/ http://www.eydhafushitimes.com/live/news/81006/#respond Thu, 02 Jan 2020 15:16:01 +0000 http://www.eydhafushitimes.com/live/?p=81006

ލޯންޗަކާއި ޑިންގީއެއް ޖެހިގެން ކަނޑުމަތީގައި ހިނގި ހާދިސާއެއްގައި އޭދަފުށީ މީހެއް ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އެބަދެއެވެ. އެކްސިޑެންޓްވީ ބ. ދަރަވަންދޫން ފުރައިގެން ދިޔަ ޑިންގީއަކާއި ބ. އޭދަފުށިން ދިޔަ ލޯންޗެއް ޖެހިގެންނެވެ. ގެއްލިފައި ވަނީ ޑިންގީގައި ތިބި ތިން މީހުންގެ ތެރޭން އެކަކެވެ. އަނެއް ދެ މީހުން ވަނީ ލޯންޗަށް ނަގައިފަ އެވެ. އެކްސިޑެންޓުގައި ޑިންގީ ވަނީ އަޑިއަށް ގޮސްފަ އެވެ. އީޓީ އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މި ހާދިސާގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދަނީ އޭދަފުށީ މުޝްތަރީގޭ ނަސްރުﷲ އަބްދުﷲ ...

The post ކަނޑުމަތީ އެކްސިޑެންޓެއްގައި އޭދަފުށީ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ appeared first on Eydhafushi Times.

]]>

ލޯންޗަކާއި ޑިންގީއެއް ޖެހިގެން ކަނޑުމަތީގައި ހިނގި ހާދިސާއެއްގައި އޭދަފުށީ މީހެއް ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އެބަދެއެވެ.

އެކްސިޑެންޓްވީ ބ. ދަރަވަންދޫން ފުރައިގެން ދިޔަ ޑިންގީއަކާއި ބ. އޭދަފުށިން ދިޔަ ލޯންޗެއް ޖެހިގެންނެވެ. ގެއްލިފައި ވަނީ ޑިންގީގައި ތިބި ތިން މީހުންގެ ތެރޭން އެކަކެވެ. އަނެއް ދެ މީހުން ވަނީ ލޯންޗަށް ނަގައިފަ އެވެ. އެކްސިޑެންޓުގައި ޑިންގީ ވަނީ އަޑިއަށް ގޮސްފަ އެވެ.

އީޓީ އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މި ހާދިސާގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދަނީ އޭދަފުށީ މުޝްތަރީގޭ ނަސްރުﷲ އަބްދުﷲ 41, އެވެ.

ޑިންގީގައި ދެން ތިބީ 42 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 38 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ގެއްލުނު މީހާ ހޯދަން ފުލުހުންގެ ލޯންޗަކާއި އާއްމުންގެ ދޯންޏެއްގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ގެއްލުނު މީހާ ހޯދަން ނޯދަން އޭރިއާ ކޯސްޓް ގާޑް ސްކޮޑްރަން އިން ވެސް ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޑުސިޓް ތާނީ ރިސޯޓުގެ ޑައިވިން ޓީމަކާއި ދަރަވަންދޫގެ ޑައިވިން ޓީމަކުން ވެސް ދަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ޑައިވަރުން ދަނީ ނައިޓް ވިޝަން ކެމެރާ ބޭނުން ކުރަމުން ކަމަށެވެ.

The post ކަނޑުމަތީ އެކްސިޑެންޓެއްގައި އޭދަފުށީ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ appeared first on Eydhafushi Times.

]]>
http://www.eydhafushitimes.com/live/news/81006/feed/ 0
ތުޅާދޫ ފެހިކުރަން ކިހާދޫ ރައްޔިތުން ގަސް އިންދައިފި http://www.eydhafushitimes.com/live/news/81000/ http://www.eydhafushitimes.com/live/news/81000/#respond Wed, 01 Jan 2020 16:44:55 +0000 http://www.eydhafushitimes.com/live/?p=81000

ބ. ތުޅާދޫ ފެހިކުރުމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ކިހާދޫ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެ ކިހާދޫ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ތުޅާދޫގައި ގަހެއް އިންދައިފި އެވެ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން ބުނީ އާ އަހާރާ ދިމާކޮށް މިއަދު ތުޅާދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިހަރަކާތަކީ ޤައުމީ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން 2004 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިސާގައި ކިހާދޫ ރައްޔިތުންނަށް ތުޅާދޫ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެހީތެރިކަމުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުނާއި އެއްބައިވަންތަކަން އިތުރުކޮށް އެއްރަށް އަނެއްރަށާ ގުޅުން ...

The post ތުޅާދޫ ފެހިކުރަން ކިހާދޫ ރައްޔިތުން ގަސް އިންދައިފި appeared first on Eydhafushi Times.

]]>

ތުޅާދޫ ފެހިކުރުމަށް ކިހާދޫ ރައްޔޮތުން ހިންގި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން– ފޮޓޯ/ޕީއެސްއެމް

ބ. ތުޅާދޫ ފެހިކުރުމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ކިހާދޫ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެ ކިހާދޫ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ތުޅާދޫގައި ގަހެއް އިންދައިފި އެވެ.

ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން ބުނީ އާ އަހާރާ ދިމާކޮށް މިއަދު ތުޅާދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިހަރަކާތަކީ ޤައުމީ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން 2004 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިސާގައި ކިހާދޫ ރައްޔިތުންނަށް ތުޅާދޫ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެހީތެރިކަމުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުނާއި އެއްބައިވަންތަކަން އިތުރުކޮށް އެއްރަށް އަނެއްރަށާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަކީ މި ޙަރަކާތުގެ އެއް މަޤުސަދު ކަމަށް ވެސް ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން ބުންނެވެ.

މި ހަރަކާތުގައި ތުޅާދޫ ގައި އަލަށް އާބާދުވާ ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި 600 ގަސް އިންދާފައިވެ އެވެ.

ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އަޙްމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ސުނާމީ ކާރިޘާގައި ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ތުޅާދޫ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެހީތެރިކަން މިއަދު އިންދި ގަސްތަކުން ރަމްޒުކޮށްދޭނެކަމަށާ، ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި ތުޅާދޫގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ރުކެއްހަދިޔާކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ތުޅާދޫ ފެހިކުރުމަށް ކިހާދޫ ރައްޔޮތުން ހިންގި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން– ފޮޓޯ/ޕީއެސްއެމް

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ރަޝީދު ވިދާޅުވީ މިއީ އެއްރައް އަނެއްރަށާ އޮންނަ ގުޅުން އިތުރުވެ ތުޅާދޫގައި އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދު ފެހި ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތައް ލިބުނު ހިތްވަރެއްކަމަށް ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ނަމުނާ ނަގަންޖެހޭކަމެއްކަމަށް ވެސް ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ.


އާ އަހަރާ ގުޅުވައިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމްގައި ސަޤާފީ ކަންތައްތަކެއްވެސް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

The post ތުޅާދޫ ފެހިކުރަން ކިހާދޫ ރައްޔިތުން ގަސް އިންދައިފި appeared first on Eydhafushi Times.

]]>
http://www.eydhafushitimes.com/live/news/81000/feed/ 0
މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދަރަވަންދޫން އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި http://www.eydhafushitimes.com/live/news/64330/ http://www.eydhafushitimes.com/live/news/64330/#respond Mon, 23 Dec 2019 07:10:19 +0000 http://www.eydhafushitimes.com/live/?p=64330

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބ.ދަރަވަންދޫ ޕޮލިސް ޑެސްކާއި އޭދަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ދަރަވަންދޫން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 25 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެކެވެ. އެއަންހެންމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ދަރަވަންދޫގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި މި ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ 23:40 އެހާކަންހާއިރު ކޯޓު ...

The post މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދަރަވަންދޫން އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި appeared first on Eydhafushi Times.

]]>

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބ.ދަރަވަންދޫ ޕޮލިސް ޑެސްކާއި އޭދަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ދަރަވަންދޫން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 25 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެކެވެ.

އެއަންހެންމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ދަރަވަންދޫގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި މި ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ 23:40 އެހާކަންހާއިރު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދާ ގެއިންނެވެ.

މި އޮޕަރޭޝަނުގައި އަންހެންމީހާ ހައްޔަރުކޮށް، އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގެ ބަލައިފާސްކުރިއިރު އެގެއިން މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ފިލްމު ހުސްކުރި ދަޅަކާއި މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ރަބަރު ކޮތަޅެއް ފެނިފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލަ އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

The post މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދަރަވަންދޫން އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި appeared first on Eydhafushi Times.

]]>
http://www.eydhafushitimes.com/live/news/64330/feed/ 0
ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ހިތާދޫގެ ބޮޑު ބައެއް ފެނު އަޑީގައި http://www.eydhafushitimes.com/live/news/64272/ http://www.eydhafushitimes.com/live/news/64272/#respond Fri, 20 Dec 2019 17:44:04 +0000 http://www.eydhafushitimes.com/live/?p=64272

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ މޫސުމީ ވިއްސާރައިގައި ބ. ހިތާދޫއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި އެ ރަށުގެ ބޮޑު ބައެއްގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. ރޭއްސުރެ މިއަދު މެންދުރު ވަންދެން މެދުކެނޑުމެއްނެތި ވެހުނު ވާރޭގެ ސަބަބުން އެ ރަށުގެ ބައެއް ސަރަހައްދު ތަކުގައި 1 ފޫޓަށްވުރެއް ބޮޑަށް ވަނީ ފެންބޮޑުވެފަ އެވެ. އަދި ބައެއް ގޭގެއަށް ފެން ވަދެ، ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ވެފައިވެ އެވެ. އަދި ބައެއް ގޭގެ ޖަންކްޝަންތަކާއި ފާހާނާތައް ވެސް ...

The post ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ހިތާދޫގެ ބޮޑު ބައެއް ފެނު އަޑީގައި appeared first on Eydhafushi Times.

]]>

ހިތާދޫގައި ފެންބޮޑޫވެފައި އޮތް މަގެއްގައި ދެމީހަކު ކަނދެއްގައި ދުއްވާފައިދަނީ– ފޮޓޯ / ހިތާދޫ އޮންލައިން

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ މޫސުމީ ވިއްސާރައިގައި ބ. ހިތާދޫއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި އެ ރަށުގެ ބޮޑު ބައެއްގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

ރޭއްސުރެ މިއަދު މެންދުރު ވަންދެން މެދުކެނޑުމެއްނެތި ވެހުނު ވާރޭގެ ސަބަބުން އެ ރަށުގެ ބައެއް ސަރަހައްދު ތަކުގައި 1 ފޫޓަށްވުރެއް ބޮޑަށް ވަނީ ފެންބޮޑުވެފަ އެވެ. އަދި ބައެއް ގޭގެއަށް ފެން ވަދެ، ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ވެފައިވެ އެވެ.

ހިތާދޫން ފެން ހިންދުމުގެ މސައްކަތް ކުރަނީ — އީޓީ ފޮޓޯ/ ޝިމްހާދު

އަދި ބައެއް ގޭގެ ޖަންކްޝަންތަކާއި ފާހާނާތައް ވެސް “އޯވާފްލޯ”ވެ، އެތަންތަނުން ނަޖިސް ފެން ލީކުވުމުގެ މައްސަލަ ވެސް ވަނީ ކުރުމަތިވެފަ އެވެ،

“ބައެއް ގެތަކުގެ ކޮޓަރިތަކަށް ވެސް ފެން ވަދެ، ފަރުނީޗަރުތައް ވެސް ހަލާކުވެފައި ހުރީ، އެއްކޮށް ފެންގަނޑު ހިންދަން އަދިވެސް ވަގުތު ނަގާނެ،” ހިތާދޫން ވާހަކަދެއްކި މީހަކު ބުންޏެވެ.

ހިތާދޫ ކައުންސިލުން ބުނީ ވިއްސާރަވެ، ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު ނިކުމެ، ކައުންސިލާއި ފުލުހުން އަދި ކޮކޯޕާމް ރިސޯޓް ގުޅިގެން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ހިތާދޫ ގެއެއްގެ ކޮޓަރީގައި ފެންބޮޑޫވެފައި–އީޓީ ފޮޓޯ/ޝިމްހާދު

މި ވިއްސާރައިގައި ގޮއިދު އާއި އޭދަފުށީގައި ވެސް މިއަދު ވަނީ ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑޫވެފަ އެވެ.

ހިތާދޫގެ މަގެއްގެ މަތިން ކުދިންތަކެއް ހިނގާފައި ދަނީ

ބ. އަތޮޅަށް އަދިވެސް މޫސުމް ވަރަށް ގޯހެވެ. އެހެންވެ، އަދިވެސް ވާރޭ ވެހި، ފެންބޮޑުވާނެތީ ރަށްރާުގެ ރައްޔިތުން “އެލާޓު”ގައި ތިބުމަށް ކައުންސިލުތަކުން އިލްތިމާސްކުރެ އެވެ.

The post ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ހިތާދޫގެ ބޮޑު ބައެއް ފެނު އަޑީގައި appeared first on Eydhafushi Times.

]]>
http://www.eydhafushitimes.com/live/news/64272/feed/ 0
ގޮއިދޫގައި އަނެއްކާ ވެސް ފެން ބޮޑުވެއްޖެ http://www.eydhafushitimes.com/live/news/64209/ http://www.eydhafushitimes.com/live/news/64209/#respond Fri, 20 Dec 2019 04:56:17 +0000 http://www.eydhafushitimes.com/live/?p=64209

މިހާރު ކުރަމުންދާ ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ބ. ގޮއިދޫގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. އިއްޔެ ރޭ ކުރި ވިއްސާރައިގައި ވެސް އެރަށުގައި ވަނީ ފެންބޮޑުވެފަ އެވެ. ގޮއިދޫގައި ފެން ބޮޑުވެގެން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު ބ. އަތޮޅު ސަރަހައްދަށް މޫސުން އަދިވެސް ގޯސްވާނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ލަފާކުރެ އެވެ. ގޮއިދޫގައި ފެންބޮޑުވެ، ގޭގެ އަށް ފެން ވަންނާތީ ފެންގަނޑު ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެ ރަށަށް ރޭ ...

The post ގޮއިދޫގައި އަނެއްކާ ވެސް ފެން ބޮޑުވެއްޖެ appeared first on Eydhafushi Times.

]]>

ގޮއިދޫ ގެއަކަށް ވެންވަދެގެން ފެން ހިއްކަނީ

މިހާރު ކުރަމުންދާ ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ބ. ގޮއިދޫގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. އިއްޔެ ރޭ ކުރި ވިއްސާރައިގައި ވެސް އެރަށުގައި ވަނީ ފެންބޮޑުވެފަ އެވެ.

ގޮއިދޫގައި ފެން ބޮޑުވެގެން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު ބ. އަތޮޅު ސަރަހައްދަށް މޫސުން އަދިވެސް ގޯސްވާނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ލަފާކުރެ އެވެ.

ގޮއިދޫގައި ފެން ހިންދުމުގެ މސައްކަތް ކުރަނީ

ގޮއިދޫގައި ފެންބޮޑުވެ، ގޭގެ އަށް ފެން ވަންނާތީ ފެންގަނޑު ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެ ރަށަށް ރޭ ފަތިހުން ފެށިގެން ވެހެމުންދާ ވާރޭގެ ސަބަބުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެން ހެދިފަ އެވެ. ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ބައެއް ގޭގެ އަށް ފެން ވަންނާތީ ވެލިބަސްތާ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

“ވެލި ބަސްތާ ޖަހައި ޕަންޕް ބޭނުންކޮށްގެން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަނީ. “މިހާރުވެސް ތުނި ތުނި ކޮށް ވެހެމުން ދަނީ.” އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު ކުރި ވިއްސާރައިގައި މިއަތޮޅު އެހެން ރަށްރށުގައިވެސް ފެން ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް އާއްމު ރައްޔިތުންނާއި ފުުލުހުން ގުޅިގެން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

The post ގޮއިދޫގައި އަނެއްކާ ވެސް ފެން ބޮޑުވެއްޖެ appeared first on Eydhafushi Times.

]]>
http://www.eydhafushitimes.com/live/news/64209/feed/ 0