އަތޮޅުތެރެއިން

ތުޅާދޫ އެއާޕޯޓް އޮތީ ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގެ މަރުހަލާގައި: ރައީސް

ތުޅާދޫ އެއާޕޯޓް އޮތީ ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގެ މަރުހަލާގައި: ރައީސް
ބ. ތުޅާދޫ އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެއާޕޯޓް މިހާރު އޮތީ ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގެ މަރުހަލާގައި ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް އިބްރާހ...

ފެނަކައިން ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކަށް ފައިސާ ނުދޭތީ ފެހެންދޫ ގައި މުޒާހަރާކޮށްފި

ފެނަކައިން ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކަށް ފައިސާ ނުދޭތީ ފެހެންދޫ ގައި މުޒާހަރާކޮށްފި
ފެނަކައިންކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ނުދޭކަމަށް ބުނެ،ފެހެންދޫގައި ލޯންޗު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މިއަދު މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ. ބ ފެހެންފޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ކުރ...

ދަރަވަންދޫ ދަނޑުގެ ފެން ހިންދާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ދަރަވަންދޫ ދަނޑުގެ ފެން ހިންދާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި
ބ. ދަރަވަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ބިން އެއްވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުމުގެ މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމ...

ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ބޮޑުފޮޅުދޫ ގައި މަސްކަނޑަން ހާއްސަ ތަނެއް ގާއިމްކޮށްފި

ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ބޮޑުފޮޅުދޫ ގައި މަސްކަނޑަން ހާއްސަ ތަނެއް ގާއިމްކޮށްފި
ބީއެމްއެލް ގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫގައި މަސްކެނޑުމަށް ހާއްސަ ތަނެއް ތަރައްގީކޮށްފިއެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ރިވޮލޫޝަނަރީ ބޮޑުފޮޅުދޫ ޖެނެރޭޝަން އ...

ފުޅަދޫގައި އޮޔާދިޔަ ކުދިންތަކެއް ސަލާމަތް ކުރަން އުޅުނު މީހަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ފުޅަދޫގައި އޮޔާދިޔަ ކުދިންތަކެއް ސަލާމަތް ކުރަން އުޅުނު މީހަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ
ބ.ފުޅަދޫ ގައި މޫދުގައި އޮޔާދިޔަ ކުދިންތަކެއް ސަލާމަތް ކުރަން އުޅުނު މީހަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ. ފުޅަދޫ ކައުންސިލުން ބުނިގޮތުގައި މިއަދު މެންދުރު 12:20 ހާއިރު ހިނގި އ...

ކަމަދުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކަމަދުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ބ. ކަމަދުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު، އެރަށު ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ހައްޔަރުކޮށް އޭނާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ. އުމުރުން...