އަތޮޅުތެރެއިން

ގޮއިފުޅަފެހެންދޫ ގުޅާލުމަކީ އަލުން ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމެއް: ރައީސް

ގޮއިފުޅަފެހެންދޫ ގުޅާލުމަކީ އަލުން ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމެއް: ރައީސް
ބ. އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްތަކާ ދުރުގައި އެއް ފަޅެއްގެ ތެރޭގައި އޮންނަ ގޮއިދު އާއި ފުޅަދޫ އަދި ފެހެންދޫ ކޯޒްވޭ އަކުން ގުޅާލުމަކީ އަލުން ވިސްނާލަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށާއި އެ މަޝ...

ބީއެމްއެލުން ގުރައިދޫގައި ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

ބީއެމްއެލުން ގުރައިދޫގައި ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މުޅި ރާއްޖެއަށް ބޭކިން ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ކ. ގުރައިދޫގައި މިއަދު ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިން އޭޓީއެމް ސެންޓަރެއް...

ބ. އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ބ. އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
ބ. އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށެއްގައި ފެނާ ނަރުދަމާ އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނީ ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރ...

ކޮވިޑް-19: އުސޫލާ ޚިލާފަށް އޭދަފުއްޓަށް އައި މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށް ކަރަންޓީނު ކޮށްފި

ކޮވިޑް-19: އުސޫލާ ޚިލާފަށް އޭދަފުއްޓަށް އައި މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށް ކަރަންޓީނު ކޮށްފި
ބ. އަތޮޅުގައި ގެސްޓް ހައުސްގެ ޚިދުމަތްދޭން ފަށާފައިވާ ރަށަކުން އުސޫލާ ޚިލާފަށް އޭދަފުއްޓަށް އައިސް އުޅުނު މީހަކު 1000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް، ކަރަންޓީނު ކޮށްފި އެވެ. އޭދ...