އަތޮޅުތެރެއިން

ކިހާދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ދަތުރެއްގައި އައްޑޫއަށް

ކިހާދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ދަތުރެއްގައި އައްޑޫއަށް
ބ. ކިހާދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި މިއަދު އައްޑޫ ސީޓީއަށް ހިނގައްޖެއެވެ. އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ދަތުރުގައި އެ ސްކޫލ...

ބ. އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށަކަށް ރިސޯޓަކުން އަޅާ ކުނިތަކެއް، މައްސަލަ ބަލަނީ

ބ. އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށަކަށް ރިސޯޓަކުން އަޅާ ކުނިތަކެއް، މައްސަލަ ބަލަނީ
ބ. އަތޮޅު ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވުގައި ހިމެނޭ ފަޅުރަށެއްކަމަށްވާ ކެޔޮދޫ ގޮނޑުދޮށަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުނި އަޅާފައިވާ މައްސަލަ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ. ކުނި އަޅ...