އަތޮޅުތެރެއިން

ދިރާގު ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ބޫސްޓާ އެކްޓިވޭޓް ކޮށްލައިގެން ދެގުނަ ޑޭޓާ!

ދިރާގު ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ބޫސްޓާ އެކްޓިވޭޓް ކޮށްލައިގެން ދެގުނަ ޑޭޓާ!
ދިރާގު  ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ފިކްސްޑް ބްރޯޑް ބޭންޑް ބޫސްޓާތަކުން ދެގުނަ އިތުރު ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. ދިރާގުން މި...

ބ. އަތޮޅުގެ ހަތަރު ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި

ބ. އަތޮޅުގެ ހަތަރު ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި
ބ. އަތޮޅުގެ ހަތަރު ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މާލެ ވޯޓަ އެންޑް ސްވެރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. މި މަޝ...

ތުޅާދޫގައި އެއާޕޯޓް އަޅަނީ

ތުޅާދޫގައި އެއާޕޯޓް އަޅަނީ
ބ. ތުޅާދޫގައި އެއާޕޯޓް އެޅުމުގެ ޕްލޭނެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ޓްރާސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރަށް ދެ...

ބީއެމްއެލުން ދިގުރަށުގައި ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

ބީއެމްއެލުން ދިގުރަށުގައި ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި
ބީއެމްއެލުން އދ. ދިގުރަށުގައި ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. މިއީ ބީއެމްއެލުން އަތޮޅުތެރޭގައި ކުރަމުން އަންނަ އިންވެސްޓްމަންޓް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށާއި މުޖުތަމަ...

ބ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯ ޖިމް ހަދަން ހަވާލުކޮށްފި

ބ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯ ޖިމް ހަދަން ހަވާލުކޮށްފި
އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ 61 ރަށެއްގައި އައުޓްޑީ ޖިމް ހަދަން ހަދިޔާކުރި ތަކެތީގެ ތެރެއިން، އޭދަފުއްޓާއި ކަމަދޫއާއި ގޮއިދޫގައި ހަދާ އައުޓްޑޯ ޖިމަށް ބޭނުންވާތަކެތި އެރަށ...

ކެންދުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކެންދުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ބ. ކެންދޫއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މާލެއިން ފުރައިގެން ކެންދުއަށް ދާ ބޯޓަކުން އެރަށަށް މަސްތުވާތަކެތި ގެންދަން އުޅ...

ފެހެންދޫ ދަރިވަރުންނަށް އިންޑިއާ އިން ހަދިޔާކުރި ފެރީގައި ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ފެހެންދޫ ދަރިވަރުންނަށް އިންޑިއާ އިން   ހަދިޔާކުރި ފެރީގައި ދަތުރުތައް ފަށައިފި
ބ. ފެހެންދޫ ދަރިވަރުންނަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކުރި ފެރީގައި ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ. މި ފެރީ ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން، ފެހެންދޫ ދަރިވަރުން ބޭނުން...