އަތޮޅުތެރެއިން

ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބަ އިންޓަނެޓާއި ޓީވީގެ ހިދުމަތް ލ. މާވަށަށް!

ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބަ އިންޓަނެޓާއި ޓީވީގެ ހިދުމަތް ލ. މާވަށަށް!
ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތާއެކު ދިރާގުގެ ހައިސްޕީޑް ފައިބަރ ގެ ހިދުމަތް ލ. މާވަށުގައި ރަސްމީކޮށް އިފ...

ދަރަވަންދޫ އެމަޖެންސީ މެޑިކަލް ސެންޓަރު ހަދަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ދަރަވަންދޫ އެމަޖެންސީ މެޑިކަލް ސެންޓަރު ހަދަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ޚަރަދުކޮށްގެން ބ. ދަރަވަންދޫ ހެލްތު ސެންޓަރުގައި ގާއިމުކުރާ މެޑިކަލް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ....

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހިތާދޫއަށް ގެންގޮސްފި

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހިތާދޫއަށް ގެންގޮސްފި
ބ.ހިތާދޫގައި ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އެރަށަށް ގެނެސްފި އެވެ. ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާ...