އަތޮޅުތެރެއިން

ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ނައްތާލައިފި

ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ނައްތާލައިފި
އެކި މައްސަލަތަކުގައި ބ. ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓުން ހިފަހައްޓާފައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާއި ބިޔަރު ދަޅުތަކެއް ނައްތާލައިފި އެވެ. އެ ތަކެތި ނައްތާލީ، މިފަދަ މައްސަލަތަކ...

ކިހާދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކިހާދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ބ. ކިހާދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ފަށައިފި އެވެ. ކިހާދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް އިބްރާހިމް ފަޒީލް ވިދާޅުވީ ޕާކު ތަރައްޤީ ކުރ...