އަތޮޅުތެރެއިން

އުރީދޫން ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފަތަން ދަސްކޮށްދެނީ

އުރީދޫން ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފަތަން ދަސްކޮށްދެނީ
އުރީދޫ އަދި ސްވިމް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ފަތަން ދަސްކޮށްދީ، ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއްގައި ކަންކުރަންވާ ގޮތް އުނގަންނައިދިނުމަށް، “ފަތާ...

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބާއްވާ އެންމެ ދިގު ފެތުމުގެ ހަރަކާތް ބ. އަތޮޅުގައި ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބާއްވާ އެންމެ ދިގު ފެތުމުގެ ހަރަކާތް ބ. އަތޮޅުގައި ފަށައިފި
ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބާއްވާ އެންމެ ދިގު ފެތުމުގެ އިވެންޓް ބ. އަތޮޅުގައި މިއަދު ހެނދުނު ފަށައިފި އެވެ. މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް، އަދި...

ތުޅާދޫގައި ހަދާ ކުޑަކުދިން ފާކުގެ ވަށާފާރުން ބައެއް ވައްޓާލައިފި

ތުޅާދޫގައި ހަދާ ކުޑަކުދިން ފާކުގެ ވަށާފާރުން ބައެއް ވައްޓާލައިފި
ބ. ތުޅާދޫގައި އެރަށު ކައުންސިލުން ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއްގެގޮތުގައި ތަރައްގީކުރާ ސަރަހައްދުގެ ވަށާ ފާރުން ބައެއް ވައްޓާލައިފި އެވެ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަހްމަދު ރަޝީދު...

ޓޫރިޒަމް އިސްތިހާރު ކުރަން ބ. އަތޮޅުގައި ބޮޑު ފެތުމެއް ބާއްވަނީ

ޓޫރިޒަމް އިސްތިހާރު ކުރަން ބ. އަތޮޅުގައި ބޮޑު ފެތުމެއް ބާއްވަނީ
ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ބ. އަތޮޅުގައި ބޮޑު ފެތުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. ސުވިމް މޯލްޑިވްސް އިން އިންނަގައިގެން، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާ ޔޫތް މިނިސްޓްރީ އ...

ލިންޒީ ލޯހަން ދޮންފަނުގައި

ލިންޒީ ލޯހަން ދޮންފަނުގައި
ބ. އަތޮޅުގެ އަމިއްލަފުއްޓާއި ފިނޮޅު ރިސޯޓުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް މިހާރު ރާއްޖެ އައިސް އުޅޭ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ލިންޒީ ލޯހަން ބ. ދޮންފަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އެރަށުގެ...

ހިސާން އާއި ލަތީފް އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

ހިސާން އާއި ލަތީފް އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި
އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓު ދޭނެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް ބޭއްވި ޕްރައިމަރީގައި ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ހިޝާން ހުސ...

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ވައްކަން އިތުރުވާތީ، ކަމަދޫ ރައްޔިތުން ކައުންސިލް އިދާރާދޮށަށް އެއްވެއްޖެ

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ވައްކަން އިތުރުވާތީ، ކަމަދޫ ރައްޔިތުން ކައުންސިލް އިދާރާދޮށަށް އެއްވެއްޖެ
ބ. ކަމަދޫގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ވައްކަން އިތުރުވާތީ، އެކަން ހުއްޓުވައިދިނުމަށް  ގޮވާލައި، އެރަށު ރައްޔިތުން ކައުންސިލު އިދާރާ ކައިރިއަށް އެއްވެއްޖެ އެވެ. ކަމަދޫން ވ...