އަތޮޅުތެރެއިން

އެންމެގިނަ ވަގުތު ކައިޓް ސާފުކުރުމުގެ ރެކޯޑް ގޮއިދޫ ޒުވާނުންނަށް

އެންމެގިނަ ވަގުތު ކައިޓް ސާފުކުރުމުގެ ރެކޯޑް ގޮއިދޫ ޒުވާނުންނަށް
ބ. ގޮއިދޫގެ ޒުވާނުން 72 ގަޑިއިރު ވަންދެން ކައިޓް ސާފްކޮށް ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ވަގުތު ކައިޓް ސާފުކުރުމުގެ ރެކޯޑް ހަދައިފި އެވެ. ކައިޓް ސާފިން އަށް ލޯބިކުރާ ގ...

ވެލާ ކަހަނބަށް ފަރުވާދީ ބަލަހައްޓަން ޝައުގުވެރިވޭތަ؟ މިއޮތީ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް!

ވެލާ ކަހަނބަށް ފަރުވާދީ ބަލަހައްޓަން ޝައުގުވެރިވޭތަ؟ މިއޮތީ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް!
ބ. އަތޮޅުގެ ކޮކޯ ޕާމް ދުނިކޮޅު ރިސޯޓުގައި ހުންނަ އޮލިވް ރިޑްލީ ޕްރޮޖެކްޓް (އޯއާރުޕީ)ގެ ވެޓް ޑރ. މިނީ އާއިއެކު ވެލާކަހަނބު ރައްކާތެރިކޮށް، އަނިޔާ ވެފައިވާ ވެލައަށް ފަރުވާދ...

އޭދަފުށީ ކޮވިޑް ސެންޓަރުގައި އިތުރު ހަތް މީހަކު އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދެނީ

އޭދަފުށީ ކޮވިޑް ސެންޓަރުގައި އިތުރު ހަތް މީހަކު އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދެނީ
ބ.އަތޮޅު އަނަންތަރަ ކިހަވަށް ވިލާސް، ރިސޯޓުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ އިތުރު 7 މީހަކު ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ކޯވިޑް ފެސިލިޓީއަށްގެންގޮސް ފަރުވާދ...