އަތޮޅުތެރެއިން

ކެންދޫ އަންހެނުންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތައް ހޯދައިދިނުމަށް ރައީސަށް ދަންނަވައިފި

ކެންދޫ އަންހެނުންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތައް ހޯދައިދިނުމަށް ރައީސަށް ދަންނަވައިފި
ބ. ކެންދޫ އަންހެނުން ރަށުގައި ތިބެގެން އާމްދަނީ ހޯދޭނެގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ދަންނަވައި އެވެ. ކެންދޫގެ...

ފެހެންދޫ ކުދިން ސްކޫލަށް ދާން އުފުލާ ބުރަ ރައީސަށް ދަންނަވައިފި

ފެހެންދޫ ކުދިން ސްކޫލަށް ދާން އުފުލާ ބުރަ ރައީސަށް ދަންނަވައިފި
ބ. ފެހެންދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ދިއުމަށް އެކަށީގެންވާ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި ނެތުމުން، ކުދިންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލި...