އަތޮޅުތެރެއިން

ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުމަށް އެންމެ އައުލާކަންބޮޑީ މި ކުދިންނަކަށް ނޫންތަ؟

ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުމަށް އެންމެ އައުލާކަންބޮޑީ މި ކުދިންނަކަށް ނޫންތަ؟
ގޮއިދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ކްލާސްރޫމުގައި[/caption] ހެނދުނު ނާސްތާ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މިއަދު 25 ސްކޫލެއްގައި ވަނީ ފަށާފައެވެ. ނަމަވެސް ސުވާލަކީ ނާސްތާ މި ދެވެނީ އެ...

ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް ދޭން އުޅުނު ނާސްތާ ދަރަވަންދޫއަށް ބަދަލުކޮށްފި

ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް ދޭން އުޅުނު ނާސްތާ ދަރަވަންދޫއަށް ބަދަލުކޮށްފި
މިއަދު ފެށުނު ދިރާސީ އާއަހަރާއެކު ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހުނު ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް އެންމެފަހު ވަގުތު ދަރަވަންދޫގައި ހުންނަ ބ. އަތޮޅު މަދަރުސާއަށް ބަދ...

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދަރަވަންދޫން މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދަރަވަންދޫން މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
ބ. ދަރަވަންދޫއަށް އެތެރެކުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެ، މީހަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި މި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 21...

ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާއި ބިޔަރު ދަޅުތަކެއް ނައްތާލައިފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާއި ބިޔަރު ދަޅުތަކެއް ނައްތާލައިފި
ދަރަވަންދޫގައި މިއަދު ބަނގުރާ ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރަނީ—އީޓީ ފޮޓޯ/ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން އެކި މައްސަލަތަކުގައި ބ. ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓުން ހިފަހައްޓާފައި ހުރި ގިނަ އަދަ...

ގަހެއް ހަދިޔާ ކޮށްގެން ރިސޯޓް ދަތުރެއް ލިބޭ ހަރަކާތަށް ރަނގަޅު ތަރުހީބެއް

ގަހެއް ހަދިޔާ ކޮށްގެން ރިސޯޓް ދަތުރެއް ލިބޭ ހަރަކާތަށް ރަނގަޅު ތަރުހީބެއް
ގަހެއް ހަދިޔާކޮށްގެން ރިސޯޓެއްގައި ތިން ދުވަހު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ހަރަކާތަށް ރަނގަޅު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ކިހާދޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ (ކި...

ކިހާދޫއަށް މިވަގުތު އޮތް ހައްލަކީ ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ ނިސްބަތް މަދުކުރުން: ފެނަކަ

ކިހާދޫއަށް މިވަގުތު އޮތް ހައްލަކީ ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ ނިސްބަތް މަދުކުރުން: ފެނަކަ
ބ. ކިހާދޫގައި ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދޭ އިންޖީނަކަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލާގައި، މިވަގުތު އޮތް ހަމައެކަނި ހައްލަކީ އެ ރަށުގައި ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ ނިސްބަތް މަދުކުރުން ކަމަށ...