އަތޮޅުތެރެއިން

ބީއެމްއެލް އިން ތޮއްޑޫގައި ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިންގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ބީއެމްއެލް އިން ތޮއްޑޫގައި ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިންގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އަތޮޅު ތެރޭގައި ކުރަމުންދާ އިންވެސްޓްމަންޓް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި މުޖުތަމައަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަމުގެ ދަށުން މިއަދު...

ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ހޮޅުދޫގައި މަސްކަނޑަން ހާއްސަ ތަނެއް ގާއިމްކޮށްފި

ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ހޮޅުދޫގައި މަސްކަނޑަން ހާއްސަ ތަނެއް ގާއިމްކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހިންގާ ‘އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު’ ގެ ދަށުން ނ. ހޮޅުދޫގައި މަސްކެނޑުމަށް ހާއްސަ ތަނެއް ތަރައްގީކޮށްފިއެވެ. މަހެއްގެ ބައް...

ތުޅާދޫން ހައުސިން ޔުނިޓް ލިބޭ 50 މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް އާންމުކޮށްފި

ތުޅާދޫން ހައުސިން ޔުނިޓް ލިބޭ 50 މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް އާންމުކޮށްފި
ބ. ތުޅާދޫގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ތެރެއިން ހައުސިން ޔުނިޓް ލިބޭ 50 މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން އާންމުކޮށްފި އެވެ....

ވަރުން ދަވަން ސޮނެވާފުށީގައި

ވަރުން ދަވަން ސޮނެވާފުށީގައި
ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު ތިބި އެންމެ ކާމިޔާބު ޒުވާން އެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަރުން ދަވަން ބ. އަތޮޅު ސޮނެވާފުށީ ރިސޯޓްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ. ސޮނެވާފުށީ ރިސ...