އަތޮޅުތެރެއިން

ބ.އަތޮޅުގައި ޑެންގީހުން ފެތުރެމުންދާތީ ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ބ.އަތޮޅުގައި ޑެންގީހުން ފެތުރެމުންދާތީ ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކޮށްފި
ބ. އަތޮޅުގައި މި ދުވަސްކޮޅު ޑެންގީ ހުން ފެންނަ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަށް އާންމުން ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވ...

ހިތާދޫ ފިހާރައެއް ފަޅާލައި ވައްކަންކުރި ދެ މީހަކު އަތުލައިގެންފި

ހިތާދޫ ފިހާރައެއް ފަޅާލައި ވައްކަންކުރި ދެ މީހަކު އަތުލައިގެންފި
ބ. ހިތާދޫ ޒެޑްލައިން ފިހާރައިގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައި އެ ފިހާރައިން ގިނައަދަދެއްގެ ފައިސާއާއި މުދާ ވަގަށް ނެގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން...

ދަރަވަންދޫއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު އަތުލައިގެންފި

ދަރަވަންދޫއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު އަތުލައިގެންފި
ބ. ދަރަވަންދޫއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި މި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 33 އަހަރުގެ ފިރިހިނެކެވެ. އެ މ...

ކިހާދޫ ސްކޫލް ޑިނާ ނައިޓުން އެއްލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

ކިހާދޫ ސްކޫލް ޑިނާ ނައިޓުން އެއްލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ
ބ. ކިހާދޫ ސްކޫލުގެ ޕީޓީއޭގެ ފަންޑް ރައިސް ކުރުމުގެ ގޮތުން ޕީޓީއޭ އާއި ސްކޫލު ގުޅިގެން ބޭއްވި ޑިނާ ނައިޓުން ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ހޯދައިފި އެވެ ކިހާދޫ ސްކޫލުން ބުނީ މިދިޔަ ހ...

ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ނައްތާލައިފި

ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ނައްތާލައިފި
އެކި މައްސަލަތަކުގައި ބ. ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓުން ހިފަހައްޓާފައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާއި ބިޔަރު ދަޅުތަކެއް ނައްތާލައިފި އެވެ. އެ ތަކެތި ނައްތާލީ، މިފަދަ މައްސަލަތަކ...

ކިހާދޫ ކިޑްސް ޖަމިއްޔާއިން، ކުޑަކުދިންނަށް އީދު ހަދިޔާ ބަހައިފި

ކިހާދޫ ކިޑްސް ޖަމިއްޔާއިން، ކުޑަކުދިންނަށް އީދު ހަދިޔާ ބަހައިފި
މިއަދު ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ އަޟްހާ އީދު ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ބ. ކިހާދޫ ކިޑްސް ޖަމިއްޔާއިން އެރަށު ކުޑަ ކުދިންނަށް އީދު ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި އައިސްކޯން ބަހައިފި އެވެ. ކިޑްސް...