އަތޮޅުތެރެއިން

ދަނޑުވެރިކަން ދަސްކޮށްދޭން ސޮނޭވާ އިން އޮންލައިން ކޯހެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ދަނޑުވެރިކަން ދަސްކޮށްދޭން ސޮނޭވާ އިން އޮންލައިން ކޯހެއް ތައާރަފުކޮށްފި
ދަނޑުވެރިކަން ދަސްކޮށްދޭން ސޮނޭވާ އިން އޮންލައިން ކޯހެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. ސޮނެވާއިން ބުނިގޮތުގައި ޖަޒީރާ މާހައުލެއްގައި ކާނާ ހައްދަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް “އޯގަނިކް...

ބ. އަތޮޅުގައި ހަދަމުންދާ ހަދަމުންދާ ރިސޯޓެއްގައި ބިދޭސީންތަކެއް ހަމަނުޖެހުން ހިންގަނީ

ބ. އަތޮޅުގައި ހަދަމުންދާ ހަދަމުންދާ ރިސޯޓެއްގައި ބިދޭސީންތަކެއް ހަމަނުޖެހުން ހިންގަނީ
ބ. ތުޅާދޫ ފަޅު ތެރޭގައި އޮންނަ، ރިސޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރަމުންދާ ބ. ބޮޑުފިނޮޅުގައި ބިދޭސީންތަކެއް އިހުތިޖާޖުކޮށް އެ ރަށުގައި ތިބި ދިވެހީންތަކެއް ރަހީނުކޮށްފިއެވެ. މައުލޫމާތު...

ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެ: އެޗްޕީއޭ

ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެ: އެޗްޕީއޭ
އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮވިޑް ނެތް ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުމުގައި އެއްވެސް ހުރަހެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ. ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން...

ބ. އަތޮޅު ފަސް ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ބީލަމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ބ. އަތޮޅު ފަސް ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ބީލަމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
ބ. އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅ...