އަތޮޅުތެރެއިން

“ފިނޮޅު” ރިސޯޓަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ބ. އަތޮޅުގައި ޖޮބް ފެއާއެއް ބާއްވަނީ

“ފިނޮޅު” ރިސޯޓަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ބ. އަތޮޅުގައި ޖޮބް ފެއާއެއް ބާއްވަނީ
އަންނަ ޖޫންމަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވަން އަމާޒުކޮށްފައިވާ ފިނޮޅު ރިސޯޓަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ބ. އަތޮޅުގައި “ޖޮބް ފެއާ” ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވ...

މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކު ހިތާދޫ ކައުންސިލު އިދާރާގެ ތިޖޫރީ ފަޅާލައިފި

މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކު ހިތާދޫ ކައުންސިލު އިދާރާގެ ތިޖޫރީ ފަޅާލައިފި
މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކު ރޭ ދަންވަރު ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލު އިދާރާ ފަޅާލައި އެތަނުގެ ތިޖޫރީ ހުރި ފައިސާތައް ފޭރިގެންފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ، ރޭ ދަންވަރު 3:15 ހާއިރު، ތި...

ވޮކޭޝަނަލް ޓްރޭނިން ސެންޓަރެއް އަޅަން ކިހާދޫން ބޮޑު ބިމެއް ދީފި

ވޮކޭޝަނަލް ޓްރޭނިން ސެންޓަރެއް އަޅަން ކިހާދޫން ބޮޑު ބިމެއް ދީފި
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ވޮކޭޝަނަލް ޓްރޭނިން ސެންޓަރެއް އެޅުމަށް ބ. ކިހާދޫން ދެލައްކަ އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބިމެއް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަށް ދޭގ...

ކަމަދޫ އިންޖީނުގޭގެ ވަށާފާރު ރާނަން ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ކަމަދޫ އިންޖީނުގޭގެ ވަށާފާރު ރާނަން ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި
ފެނަކަ އިން ހިންގާ ބ. ކަމަދޫ އިންޖީނުގޭގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން މެކްސް ބިލްޑާސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ކަމަދޫގެ އިތު...