އަތޮޅުތެރެއިން

ބަލިމީހެއް ގޮވައިގެން އޭދަފުއްޓަށް ދަތުރު ކުރި ލޯންޗެއް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

ބަލިމީހެއް ގޮވައިގެން އޭދަފުއްޓަށް ދަތުރު ކުރި ލޯންޗެއް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ
ބ. އަތޮޅުގައި ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ މިލައިދޫ އިން ފުރައިގެން އޭދަފުއްޓަށް ދަތުރުކުރި ލޯންޗެއް ފަޅައިގެން ގޮސް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ އެވެ. މިލައިދޫގައި...

ޑައިމަންޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ވިނާސް ބޯއީސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޑައިމަންޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ވިނާސް ބޯއީސް ކާމިޔާބުކޮށްފި
ބ. ކެންދޫގައި ބޭއްވި ޑައިމަންޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވިނާސް ބޯއީސް ހޯދައިފި އެވެ. ކެންދޫގައި ފުޓްބޯޅައިގެ ރޫހު އާލާކޮށް ފުޓްބޯޅައިގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ...

ކަމަދޫން ގޯތި ދޫކުރަނީ

ކަމަދޫން ގޯތި ދޫކުރަނީ
ބ. ކަމަދޫން ގޯތި ދޫނުކޮށް އޮންނަތާ ތިން އަހަރަށް ފަހު ގޯތި ދޫކުރަން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް...

ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން ތުޅާދޫގައި ހިގާލުމެއް ބާއްވައިފި

ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން ތުޅާދޫގައި ހިގާލުމެއް ބާއްވައިފި
ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން ތުޅާދޫގައި މިއަދު ހަވީރު ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ތުޅާދޫގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ބޭއްވި އެ ހިނގާލުމުގައ...

ކަމަދޫ ކައުންސިލު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދި ފްރެންޑްސްއަށް

ކަމަދޫ ކައުންސިލު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދި ފްރެންޑްސްއަށް
ބ. ކަމަދޫގައި އެރަށު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި ކަމަދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދި ފްރެންޑްސް ޓީމު ހޯދައިފި އެވެ. ބޮޑު ޗުއްޓީ ބަންދާ ދިމާ...