އަތޮޅުތެރެއިން

ގޮއިދޫގައި ޖަނަރޭޓަރު ބެހެއްޓުމަށް ލަންކާ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ގޮއިދޫގައި ޖަނަރޭޓަރު ބެހެއްޓުމަށް ލަންކާ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި
  ފެނަކައިން ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ރަށްރަށުގެ އިންޖީނުގެތަކާއި ކަރަންޓް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ނެޓްވޯކްގެ ފެންވަރުމަތިކޮށް، އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދާ ނ...

މަރުވީ ޖިންސީ ގޯނާގެ ސަބަބުން ލިބުނު ކުއްޖެއް ކަމަށް ތުޅާދޫ އަންހެން މީހާ ބުނެފި

މަރުވީ ޖިންސީ ގޯނާގެ ސަބަބުން ލިބުނު ކުއްޖެއް ކަމަށް ތުޅާދޫ އަންހެން މީހާ ބުނެފި
ކައިވެނިން ބޭރުން މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި މަރުވި ކުއްޖާއަކީ މީހަކު ކުރި ޖިންސީ ގޯނާގެ ސަބަބުން ލިބުނު ކުއްޖެއް ކަމަށް ބ. ތުޅާދޫން ހައްޔަރު ކުރި އަންހެން މީ...

ތަރުބަވީ ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ތަރުބަވީ ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި
ތަރުބަވީ ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ބ. އަތޮޅުގެ ހަތަރު ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުންނަށާއި ބެލެނިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދި...

ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅު ދުއާ ކިއުމުން ބައިބައިވުން އުފެދިދާނެ: ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅު ދުއާ ކިއުމުން ބައިބައިވުން އުފެދިދާނެ: ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
ނުބައި ރޭވުންތަކުންނާއި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތަކުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ކުރެއްވުން އެދި ދުއާކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިސްކިތްތަކަށް އެންގުމުން...