އަތޮޅުތެރެއިން

ތުޅާދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުން ހަވާލުކޮށްފި

ތުޅާދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުން ހަވާލުކޮށްފި
  ބ. ތުޅާދޫ ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަތަރު ރަށެއްގެ ފެނުގެ ނިޒާމު އަދި ފަސް ރަށެއްގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޑިޒައިނާއި އަމަލީ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުމަށް ކުވެއިތުގެ އަލް-ހަބްޝީ ކޮންސ...

ފެހެންދޫ ޔޫތްކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަށް ޑަބަލް ޓީމު ހޯދައިފި

ފެހެންދޫ ޔޫތްކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަށް ޑަބަލް ޓީމު ހޯދައިފި
ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ބޮޑު ޗުއްޓީއާއި ދިމާކޮށް ފެހެންދޫ ޔޫތް ކްލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ޔޫތްކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަށް ޑަބަލް ޓީމުން ހޯދައިފި އެ...

ކަމަދޫގައި ވާރޭފެން ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ކަމަދޫގައި ވާރޭފެން ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
ބ. ކަމަދޫގައި ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  އެންވަޔަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބަޔަކާ ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ބުނިގޮތުގައި ހޫނު މޫސު...

ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ނުނިމެނީސް މުބާރާތް ފަށާތީ ގޮއިދޫން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ނުނިމެނީސް މުބާރާތް ފަށާތީ ގޮއިދޫން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި
ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ނުނިމެނިސް ބ. އެޓޯލް ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް ފަށާތީ، ގޮއިދޫ ޓީމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ. މިމަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ބ. އެޓޯލް ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް ފެ...