އަތޮޅުތެރެއިން

ކިހާދޫ ސްކޫލްގެ ޑިނާ ނައިޓުން މިއަހަރު ވެސް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

ކިހާދޫ ސްކޫލްގެ ޑިނާ ނައިޓުން މިއަހަރު ވެސް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ
ސްކޫލްގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށާއި ބޭނުންވާތަކެއްޗާއި ވަސީލަތްތައް ހޯދުމަށް މަގުފަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން ކިހާދޫ ސްކޫލްގެ ޕީޓީއޭގެ ފަރާތުން ރޭ އެ ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ޑިނާ ނައިޓު...

މިދިޔަ މަހު ބ. އަތޮޅުން އެންމެ ބޮޑު ސާވިސް ޗާޖެއް ދިން ރިސޯޓަކަށް އަނަންތަރާ

މިދިޔަ މަހު ބ. އަތޮޅުން އެންމެ ބޮޑު ސާވިސް ޗާޖެއް ދިން ރިސޯޓަކަށް އަނަންތަރާ
މިދިޔަ އޯގަސްޓް މަހު ބ. އަތޮޅުން އެންމެ ބޮޑު ސާވިސް ޗާޖެއް ދިން ރިސޯޓަކަށް އަނަންތަރާ ކިހަވައް ވިލާސް ވެއްޖެ އެވެ. އެ ރިސޯޓު ވަނީ މިދިޔަ ޖޫން މަހުވެސް ބ. އަތޮޅުން އެންމެ...

ގޮއިދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރަން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އާ ހަވާލުކޮށްފި

ގޮއިދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރަން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އާ ހަވާލުކޮށްފި
ބ. ގޮއިދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މާލެ ވޯޓަ އެންޑް ސްވެރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގ...

ފެނުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މާޅޮހުގައި އިފްތިތާހުކޮށްފި

ފެނުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މާޅޮހުގައި އިފްތިތާހުކޮށްފި
ބ. މާޅޮހުގައި ފެނުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކޮށް، އެކަން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށް ދެއްވައިފި އެވެ. ފެނުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ...