އަތޮޅުތެރެއިން

އަފްރާހު، ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސްކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ހޯއްދަވައިފި

އަފްރާހު، ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސްކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ހޯއްދަވައިފި
ކުރިއަށް އޮތް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ބ. އަތޮޅުގެ ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް، އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މިހާރުގެ ނައިބް ރައީސް އަހްމަދު އަފްރާހު ރޭ ކަށަވަރުކ...

ކަމަދޫގައި ކަރަންޓް ބިލްތަކުން ވައްކަން ކުރާ ކަމުގެ މައްސަލައެއް!

ކަމަދޫގައި ކަރަންޓް ބިލްތަކުން ވައްކަން ކުރާ ކަމުގެ މައްސަލައެއް!
ބ. ކަމަދޫ ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފަކު، ކަރަންޓު ބިލްތައް އަމިއްލައަށް ބޮޑުކޮށްގެން އެ ފައިސާ ބޭނުންކުރާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ. އެރަށު ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި ކ...

ދަރަވަންދޫގައި އިމެޖެންސީ މެޑިކަލް ސާވިސް ސެންޓަރެއް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ދަރަވަންދޫގައި އިމެޖެންސީ މެޑިކަލް ސާވިސް ސެންޓަރެއް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
ބ. ދަރަވަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި އިމެޖެންސީ މެޑިކަލް ސާވިސް ސެންޓަރެއް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ނެރުނު އިއުލާނ...

ކަނޑުމަތީ އެކްސިޑެންޓެއްގައި އޭދަފުށީ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ކަނޑުމަތީ އެކްސިޑެންޓެއްގައި އޭދަފުށީ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ
ލޯންޗަކާއި ޑިންގީއެއް ޖެހިގެން ކަނޑުމަތީގައި ހިނގި ހާދިސާއެއްގައި އޭދަފުށީ މީހެއް ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އެބަދެއެވެ. އެކްސިޑެންޓްވީ ބ. ދަރަވަންދޫން ފުރައިގެން ދިޔަ ޑިންގީއަކ...

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދަރަވަންދޫން އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދަރަވަންދޫން އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބ.ދަރަވަންދޫ ޕޮލިސް ޑެސްކާއި އޭދަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިން...