އަތޮޅުތެރެއިން

މޫދަށް ފުންމާލެވުނު ގޮތަކުން ފުޅަދޫގައި ޓޫރިސްޓަކު ވަގުތުން މަރު!

މޫދަށް ފުންމާލެވުނު ގޮތަކުން  ފުޅަދޫގައި ޓޫރިސްޓަކު ވަގުތުން މަރު!
ބ. ފުޅަދޫ ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އަދި ޓޫރިސްޓަކު ފާލަންމަތީގައި ހުރެފައި މޫދަށް ޖެހި ޑައިވަކާ އެކު ކުއްލިއަކަށް މަރުވެއްޖެ އެވެ. އެރަށު ކައުންސިލްގެ ރައ...

މާޅޮހުން ދެ ފަތުރުވެރިޔަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، އެރަށަށް އަރައިފޭބުން މަނާކޮށްފި

މާޅޮހުން ދެ ފަތުރުވެރިޔަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، އެރަށަށް އަރައިފޭބުން މަނާކޮށްފި
ބ. މާޅޮސް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސް، އެރަށަށް އަރައި ފޭބުން މަނާކޮށްފި އެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނީ އެރަށް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނައީ އެރަ...

ބީއެމްއެލް އިން މަކުނުދޫގައި ސެލްފްސާވިސް އޭޓީއެމެއް ބަހައްޓައިފި

ބީއެމްއެލް އިން މަކުނުދޫގައި ސެލްފްސާވިސް އޭޓީއެމެއް ބަހައްޓައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އަތޮޅުތެރޭގައި ކުރަމުންދާ އިންވެސްޓުމެންޓުތަކުގެ ތެރެއިން ހދ. މަކުނުދޫގައި ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމް އެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ...