އަތޮޅުތެރެއިން

ރޫހާނީ ކަންތައްތަކެއް ހިނގާކަމަށްބުނެ ތުޅާދޫ ސްކޫލްގައި ތަޅު އަޅުވައިފި

ރޫހާނީ ކަންތައްތަކެއް ހިނގާކަމަށްބުނެ ތުޅާދޫ ސްކޫލްގައި ތަޅު އަޅުވައިފި
ރޫހާނީ ކަންތައްތަކެއް ހިނގަމުންދާ ކަމަށްބުނެ، ބ.ތުޅާދޫ ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންތަކެއް ނިކުމެ އެ ސްކޫލުގައި ތަޅު އަޅުވައިފިއެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު...

އުއްމީދުކުރަނީ ފެހެންދޫ ރައްޔިތުންނަށް ހައްގުވާ މިންވަރު ލިބޭނެ ކަމަށް: މޫސާ ނަސީމް

އުއްމީދުކުރަނީ ފެހެންދޫ ރައްޔިތުންނަށް ހައްގުވާ މިންވަރު ލިބޭނެ ކަމަށް: މޫސާ ނަސީމް
ބ. ފެހެންދޫ ބަނދަރު ހެދުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ހުވަފެނެއް ކަމަށާއި މި ހުވަފެން ކާމިޔާބު ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ކުރެވެން ހުރި ކަންކަން ކުރާނެ ކަމަށް ކައުންސިލް...

ގޮއިދޫ މުއައްސަސާތަކުގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފެނަކަ އިން ހޯދައިފި

ގޮއިދޫ މުއައްސަސާތަކުގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފެނަކަ އިން ހޯދައިފި
ބ. ގޮއިދޫ މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވި ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ކަން ގޮއިދޫ ފެނަކައިން ހޯދައިފިއެވެ. ފެނަކައިން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ރޭ ފައިނަލްގައި ގ...

ކިހާދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ދަތުރެއްގައި އައްޑޫއަށް

ކިހާދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ދަތުރެއްގައި އައްޑޫއަށް
ބ. ކިހާދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި މިއަދު އައްޑޫ ސީޓީއަށް ހިނގައްޖެއެވެ. އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ދަތުރުގައި އެ ސްކޫލ...