އަތޮޅުތެރެއިން

ކެނދިކުޅުދޫގައި ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމް ބަހައްޓައިފި

ކެނދިކުޅުދޫގައި ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމް ބަހައްޓައިފި
ނ. ކެނދިކުޅުދޫގައި ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމްއެއް ބަހައްޓައި، ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނި ގޮތުގައި މި އޭޓީއެމް ބޭނުންކޮށްގެން ފައިސާ ނެގުމާ...

ކޮވިޑް-19: ދެ ރިސޯޓެއް ގުޅިގެން ދަރަވަންދޫގައި ޕީސީއާރު މެޝިނެއް ބަހައްޓައިދެނީ

ކޮވިޑް-19: ދެ ރިސޯޓެއް ގުޅިގެން ދަރަވަންދޫގައި ޕީސީއާރު މެޝިނެއް ބަހައްޓައިދެނީ
ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ދެ ރިސޯޓަކުން ދަރަވަންދޫގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރުމަށް ޕީސީއާރު މެޝިނެއް ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. މިލައިދޫ ރިސޯޓާ، ނޯޓިލަސް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގ...

ދަރަވަންދޫގައި ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ދަރަވަންދޫގައި ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
ބ. ދަރަވަންދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލުން ބުނީ އެރަށު ރެސްޓޯރަންޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަންގްލަދޭ...

ކިހާދޫ، ކުޑަރިކިލު އަދި ދޮންފަނު ބަނދަރު ހަދަން އެމްޓީ ހޯގާޑްއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކިހާދޫ، ކުޑަރިކިލު އަދި ދޮންފަނު ބަނދަރު ހަދަން އެމްޓީ ހޯގާޑްއާ ހަވާލުކޮށްފި
ބ. އަތޮޅު ކުޑަރިކިލު، ދޮންފަނު އަދި ކިހާދޫގެ ލަފާފުރުމުގެ ޒަމާންވީ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ތިން ރަށުގެ ބަނދަރު ހެދުމަށް އެމްޓީ ހޯގާޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ މިއަދު ހަވާލުކޮށ...

ހުއްދަ ނުހޯދާ މަޑަވެލިން ދޮންފަނަށް އައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުއްދަ ނުހޯދާ މަޑަވެލިން ދޮންފަނަށް އައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
އެޗްޕީއޭގެ އުޞޫލާއި ޚިލާފަށް ހުއްދަނެތި ގދ. މަޑަވެލިން ބ. ދޮންފަނަށް ދިޔަ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މަޑަވެލި މޮނީޓަރިންއަށް ލާ...