އަތޮޅުތެރެއިން

ފަހު މެޗުންވެސް ބަލިވެ، ތުޅާދޫ އޭއެސް މުބާރާތް ނިންމާލައިފި

ފަހު މެޗުންވެސް ބަލިވެ، ތުޅާދޫ އޭއެސް މުބާރާތް ނިންމާލައިފި
އެފްއޭއެމް ތިންވަނަ ޑިވިޝަން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ތުޅާދޫ އެވެންޗާސް ސްޕޯޓްސް ކުޅުނު ތިން މެޗުންވެސް ބަލިވެ، މުބާރާތް ނިންމާލައިފިއެވެ. ހެންވޭރު ދަނޑުގައި އިއްޔެ ހަވީރު...

ގަހެއް ހަދިޔާކޮށްގެން ޗުއްޓީ ދަތުރެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު

ގަހެއް ހަދިޔާކޮށްގެން ޗުއްޓީ ދަތުރެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު
ބ. ކިހާދޫގައި މިހާރު ހަދަމުންދާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކަށް، ގަހެއް ހަދިޔާކޮށްގެން ރިސޯޓެއްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ހަރަކާތެއް ކިހާދޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ (ކިޑ...

ދަރަވަންދޫ ފަރުމައްޗަށް އެރި ސަފާރީ ފުންނުކުރެވި ހަލާކުވަނީ

ދަރަވަންދޫ ފަރުމައްޗަށް އެރި ސަފާރީ ފުންނުކުރެވި ހަލާކުވަނީ
ޓޫރިސްޓުން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮށް މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުރޭ ބ. ދަރަވަންދޫ ފަރަށް އެރި ސަފާރީ ފުންނުކުރެވި ހަވާލުކުވަމުންދާ ކަމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފިއެ...