އަތޮޅުތެރެއިން

ރޯދަ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ކަމަދޫގައި މަސްދަޅާއި އަލަނާސި ދަޅު ބަހަނީ

ރޯދަ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ކަމަދޫގައި މަސްދަޅާއި އަލަނާސި ދަޅު ބަހަނީ
ރޯދަ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ބ. ކަމަދޫ ރައްޔިތުންނަށް މި ރޯދަ މަހު 7 މަސްދަޅާއި 7 އަލަނާސީ ދަޅު ބަހަން އެ ރަށު ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ. އެރަށު ކައުންސިލުން ބުނީ މިއަހަ...

ކެންދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓް ފޮއްޓެއް ބާތިލުކުރުމަށް އެމްޑީޕީއިން އެދެފި

ކެންދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓް ފޮއްޓެއް ބާތިލުކުރުމަށް އެމްޑީޕީއިން އެދެފި
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ނަވާރަވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި، ބ.ކެންދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓް ބާތިލުކޮށް އަލުން ވޯޓް ލުމަށް އެމްޑީޕީން އެދެފިއެވެ. ނަވާރަވަނަ ރަ...

އޭދަފުއްޓާއި ތުޅާދޫން ގޯތި ދޫކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަން ރައީސް އިއުލާން ކުރައްވައިފި

އޭދަފުއްޓާއި ތުޅާދޫން ގޯތި ދޫކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަން ރައީސް އިއުލާން ކުރައްވައިފި
ބ. އޭދަފުއްޓާއި ތުޅާދޫން ވަރަށް އަވަހަށް ގޯތި ދޫކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ. މިއަދު މެންދުރުފަހު...

މާޅޮހާއި ކަމަދޫގައި ގާއިމުކުރާ ފެނުގެ ނިޒާމު ޑިޒައިންކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

މާޅޮހާއި ކަމަދޫގައި ގާއިމުކުރާ ފެނުގެ ނިޒާމު ޑިޒައިންކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
ބ. މާޅޮހާއި ކަމަދޫގައި ގާއިމުކުރަން ނިންމާފައިވާ ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމު ޑިޒައިންކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފަ...

އެންމެ ގިނައިން ޓެކްސް ފައިސާ ވައްދާ އަތޮޅުވެސް އޮތީ ތަރައްޤީނުވެ – ނާއިބު ރައީސް

އެންމެ ގިނައިން ޓެކްސް ފައިސާ ވައްދާ އަތޮޅުވެސް އޮތީ ތަރައްޤީނުވެ – ނާއިބު ރައީސް
ބ. އަތޮޅަކީ ދައުލަތަށް އެންމެ ގިނަ ޓެކްސް ފައިސާ ވައްދާ އަތޮޅުނަމަވެސް، އެއަތޮޅަށް އެކަށީގެންވާ ތަރައްޤީ އައިސްފައި ނުވާކަމަށް ނާއިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ....