އަތޮޅުތެރެއިން

ގެސްޓްހައުސް މޯލްޑިވްސްގެ ދެ އެވޯޑެއް މާޅޮހާއި ފެހެންދޫ އަށް

ގެސްޓްހައުސް މޯލްޑިވްސްގެ ދެ އެވޯޑެއް މާޅޮހާއި ފެހެންދޫ އަށް
ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ގޭމް) އިން ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަކޮށް، ރަށު ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ރަށްރަށަށްދިން ހާއްސަ އެ އެވޯޑެއް ބ. މާޅޮހަށާ...

ސޫއްޕާއި ޖަނަވާރުތަކަށް ޖެހޭ ބަލިތައް ދެނެގަތުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ސޫއްޕާއި ޖަނަވާރުތަކަށް ޖެހޭ ބަލިތައް ދެނެގަތުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާއިން ސޫއްޕާއި ޖަނަވާރުތަކަށް ޖެހޭ ބަލިތައް ދެނެގަތުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބ. ފެހެންދޫ އާއި ހިތާދޫގައި ހިންގައިފި އ...

ސޮނެވާ ރާޅާ އެޅުމުގެ މުބާރާތަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ސޮނެވާ ރާޅާ އެޅުމުގެ މުބާރާތަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ސޮނެވާ ގްރޫޕުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ ރާޅާއެޅުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. “ސޮނެވާ ސާފު ޕްރޯ” ނަމުގައި ބާއްވާ މި މުބާރާތ...

ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރު ކެލަ އާއި ބާރަށަށް

ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރު ކެލަ އާއި ބާރަށަށް
ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރު ހއ. ކެލާ އާއި އެއަތޮޅު ބާރަށުގައި ގާއިމުކޮށްފި އެވެ. މިއީ ބޭންކުގެ ހިދުމަތް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް ފުޅާކުރުމަށް ބީއެމްއެލުން ކ...

ކިހާދޫ ސްކޫލްގެ ޑިނާ ނައިޓުން މިއަހަރު ވެސް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

ކިހާދޫ ސްކޫލްގެ ޑިނާ ނައިޓުން މިއަހަރު ވެސް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ
ސްކޫލްގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށާއި ބޭނުންވާތަކެއްޗާއި ވަސީލަތްތައް ހޯދުމަށް މަގުފަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން ކިހާދޫ ސްކޫލްގެ ޕީޓީއޭގެ ފަރާތުން ރޭ އެ ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ޑިނާ ނައިޓު...

މިދިޔަ މަހު ބ. އަތޮޅުން އެންމެ ބޮޑު ސާވިސް ޗާޖެއް ދިން ރިސޯޓަކަށް އަނަންތަރާ

މިދިޔަ މަހު ބ. އަތޮޅުން އެންމެ ބޮޑު ސާވިސް ޗާޖެއް ދިން ރިސޯޓަކަށް އަނަންތަރާ
މިދިޔަ އޯގަސްޓް މަހު ބ. އަތޮޅުން އެންމެ ބޮޑު ސާވިސް ޗާޖެއް ދިން ރިސޯޓަކަށް އަނަންތަރާ ކިހަވައް ވިލާސް ވެއްޖެ އެވެ. އެ ރިސޯޓު ވަނީ މިދިޔަ ޖޫން މަހުވެސް ބ. އަތޮޅުން އެންމެ...

ގޮއިދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރަން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އާ ހަވާލުކޮށްފި

ގޮއިދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރަން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އާ ހަވާލުކޮށްފި
ބ. ގޮއިދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މާލެ ވޯޓަ އެންޑް ސްވެރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގ...