އަތޮޅުތެރެއިން

ހިތާދޫ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 1 އަށް ކުދިން ވެއްދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ހިތާދޫ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 1 އަށް ކުދިން ވެއްދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
  އަންނަ އަހަރު ބ. ހިތާދޫ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑު 1 އަށް ކުދިން ވައްދަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ސްކޫލުން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ހިތާދޫ ސްކޫލުން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައިވަނީ...

ފެމިލީ ސެންޓަރުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ފެމިލީ ސެންޓަރުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
  ބ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށާއި، ބ. ފުޅަދޫ ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންނާއި ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮ...