އަތޮޅުތެރެއިން

ތުޅާދޫގައި ނަހަލާލަށް ވިހެއި ކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ތުޅާދޫގައި ނަހަލާލަށް ވިހެއި ކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލައެއް ބަލަނީ
ބ. ތުޅާދޫގައި 18 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ނަހަލާލަށް ވިހެއި ދަރިފުޅުގެ މަރުގައި ޝައްކުތަކެއް ހުރެގެން އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ތުޅާދޫގައި ވިހެއި ކުއް...

ސޮނެވާފުށްޓަށް މަޝްހޫރު އިނގިރޭސި ސެލޯ ކުޅުންތެރިޔާ ސްޓީވަން އިސާރލިސް

ސޮނެވާފުށްޓަށް މަޝްހޫރު އިނގިރޭސި ސެލޯ ކުޅުންތެރިޔާ ސްޓީވަން އިސާރލިސް
ބ. އަތޮޅު ސޮނެވާފުށި ރިސޯޓުގައި މިއަދުން ފެށިގެން އޮގަސްޓް ދެވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް މަޝްހޫރު އިނގިރޭސި ސެލޯ ކުޅުންތެރިޔާ ސްޓީވަން އިސާރލިސް ކޮންސެޓްތަކެއް ބާއްވާނެ ކަމަށް އ...

ހިތާދޫގައި ގާއިމުކުރާ ފެނުގެ ނިޒާމް ޑިޒައިންކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ހިތާދޫގައި ގާއިމުކުރާ ފެނުގެ ނިޒާމް ޑިޒައިންކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
  ހިތާދޫ ގައި ގާއިމުކުރާ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ޑިޒައިން ކުރުމާއި ބީލަމުގެ ލިއެކިއުންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ...

ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މިފަހަރު މަގާމުން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް: އެލްޖީއޭ

ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މިފަހަރު މަގާމުން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް: އެލްޖީއޭ
ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހްމަދު ނަސީރުގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓް ނަގައި މިފަހަރު މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލް...

ގޮއިދޫ ސްކޫލަށް ކޮމްޕިއުޓަރާއި ޕްރިންޓަރު ހޯދުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އެހީ

ގޮއިދޫ ސްކޫލަށް ކޮމްޕިއުޓަރާއި ޕްރިންޓަރު ހޯދުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އެހީ
ބ. ގޮއިދޫ ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިއުޓަރު ސިސްޓަމާއި ޕްރިންޓަރު ހޯދުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކްގެ އެހީ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. މިއީ ވާލްޑް ބޭންކުގެ...

ތުޅާދޫން ދޫކޮށްލި ވައްލަ ޖޯޑު 5 އަހަރު ފަހުން ބިސް އަޅަން އެނބުރި ގެއަށް

ތުޅާދޫން ދޫކޮށްލި ވައްލަ ޖޯޑު 5 އަހަރު ފަހުން ބިސް އަޅަން އެނބުރި ގެއަށް
ނޯޓް: މިއީ ރާއްޖެ ނޫހުގައި އާމިނަތު ނުޒުހާ 8 ޖުލައި 2015 ގައި ލިޔެފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ. 8 އަހަރު ވަންދެން އޮޅުކޮށްގެން މީހަކު ގެންގުޅުނު ވައްލަ ޖޯޑެއް، ދޫނި ގެންގުޅުން ސަރުކ...