އަތޮޅުތެރެއިން

ގިނަ އަދަދެއްގެ ސޮފްޓު ޑްރިންކްސް އާއި ކޭކުތަކެއް ވަގަށް ނަގައިފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ސޮފްޓު ޑްރިންކްސް އާއި ކޭކުތަކެއް ވަގަށް ނަގައިފި
ހިތާދޫން އާމިރު އަބްދުއްލަޠީފް ބ. ހިތާދޫ ފިހާރައެއްގެ ގުދަނުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ސޮފްޓް ޑްރިންކުސް އާއި ކޭކު ފޮށިތަކެއް ވަގަން ނަގައިފި އެވެ. ހިތާދޫ އާފަސް ޔޫނުސް މޫސާގެ ވަ...

ކަނޑުމަތީ ސަލާމަތާއި ތިމާވެއްޓަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ކަނޑުމަތީ ސަލާމަތާއި ތިމާވެއްޓަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި
ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ތިމާވެށްޓަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމެއް ސޮނޭވާ ފުށި ރިސޯޓްގައި ހިންގައިފި އެވެ. މެއި މަހުގެ...