އަތޮޅުތެރެއިން

ގިޔާމަތް ދުވަހުގެ އަލާމާތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމަދޫގައި ޝައިޚް ފަރީދު ތަގުރީރު ކުރައްވައިފި

ގިޔާމަތް ދުވަހުގެ އަލާމާތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމަދޫގައި ޝައިޚް ފަރީދު ތަގުރީރު ކުރައްވައިފި
ގިޔާމަތް ދުވަހުގެ އަލާމާތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމަދޫގައި ޝައިޚް ފަރީދު ތަގުރީރު ކުރައްވައިފި އެވެ. ކަމަދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކަމަދޫ ސްކޫލުގެ...

ދޮންފަނު ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ދޮންފަނު ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
ބ. ދޮންފަނުގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރާ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ކަޅިހި ކާޕެންޓްރީ އެންޑް ކޮންސްޓަރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ އިއްޔެ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ހެ...