އަތޮޅުތެރެއިން

ހިތާދޫ ކައުންސިލުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ގެއްލި އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް

ހިތާދޫ ކައުންސިލުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ގެއްލި އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
އިއްޔެ ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިހާބުގައި ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލުގެ މެޖޯރިޓީ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީޕާޓީ އެމްޑީޕީއަށް ގެއްލި އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓުން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. ހިތާދ...