އަތޮޅުތެރެއިން

ކިހާދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފުޓްބޯޅަ ކޯޗިން ކޭމްޕެއް ފަށައިފި

ކިހާދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފުޓްބޯޅަ ކޯޗިން ކޭމްޕެއް ފަށައިފި
ބ. ކިހާދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފުޓްބޯޅަ ކޯޗިން ކޭމްޕެއް ފަށައިފި އެވެ. އެ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފުޓްބޯޅައިގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދީ ޗުއްޓީ ފައިދާ ހުރިގ...

ތުޅާދޫ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ތުޅާދޫ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި
    ކުށްމަދު އަމާން ވެށްޓެއް ގާއިމުކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބ. ތުޅާދޫ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރ...

ތުޅާދޫ އިންޖީނުގެ ޔުޓިލިޓީސްއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް: ހުކުމް

ތުޅާދޫ އިންޖީނުގެ ޔުޓިލިޓީސްއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް: ހުކުމް
  ބ. ތުޅާދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެ ޔުޓިލިޓީސް ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނު އަސާސީއާއި ގާނޫނުގެ އިމުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ތުޅާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށް...