އަތޮޅުތެރެއިން

ލޯންޗެއްގެ ބުރަފައްޗެއްގައި ޖެހި ޓޫރިސްޓަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމުވެއްޖެ

ލޯންޗެއްގެ ބުރަފައްޗެއްގައި ޖެހި ޓޫރިސްޓަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމުވެއްޖެ
ރީތި ބީޗު ރިސޯޓް ފަޅުތެރޭގައި ޑައިވިންކުރަން ދާން ތައްޔާރުވާން އުޅުނު އަންހެން ޓޫރިސްޓަކު ލޯންޗެއްގެ ބުރަފައްޗެއްގައި ޖެހި ވަރަށްބޮޑަށް ޒަހަމު ވެއްޖެ އެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާ...

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ބ. އަތޮޅު މަދަރުސާއަށް ހަ ކޮމްޕިއުޓަރު ހަދިޔާކޮށްފި

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ބ. އަތޮޅު މަދަރުސާއަށް ހަ ކޮމްޕިއުޓަރު ހަދިޔާކޮށްފި
ބ. ދަރަވަންދޫގައި ހުންނަ މިއަތޮޅު އަތޮޅު މަދަރުސާއަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ހަ ކޮމްޕިއުޓަރު ސިސްޓަމް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. ބ. ދަރަވަންދޫގައި އެއާޕޯޓް ހިންގާ އައިލެންޑް އޭވ...