އަތޮޅުތެރެއިން

ކަނޑުމަތީ ސަލާމަތާއި ތިމާވެއްޓަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ކަނޑުމަތީ ސަލާމަތާއި ތިމާވެއްޓަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި
ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ތިމާވެށްޓަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމެއް ސޮނޭވާ ފުށި ރިސޯޓްގައި ހިންގައިފި އެވެ. މެއި މަހުގެ...