އަތޮޅުތެރެއިން

ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެ: އެޗްޕީއޭ

ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެ: އެޗްޕީއޭ
އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮވިޑް ނެތް ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުމުގައި އެއްވެސް ހުރަހެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ. ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން...

ބ. އަތޮޅު ފަސް ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ބީލަމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ބ. އަތޮޅު ފަސް ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ބީލަމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
ބ. އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅ...