އަތޮޅުތެރެއިން

ޔޫތު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކިންގްސް ޔުނައިޓެޑަށް

ޔޫތު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކިންގްސް ޔުނައިޓެޑަށް
ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ޔޫތު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެ ރަށު ކިންގްސް ޔުނައިޓެޑް ޓީމު ހޯދައިފި އެވެ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލުން ޗެމްޕި...

ސަސްޕެންޝަނަށް ފަހު ބެރު ދުންމާރި ތާޅަފިލީގައި ކައުންސިލަރުން އޮފީހަށް

ސަސްޕެންޝަނަށް ފަހު ބެރު ދުންމާރި ތާޅަފިލީގައި ކައުންސިލަރުން އޮފީހަށް
މިއަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ 1 ގައި ސްޕްރީލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގޮވާލާ ނޫސްބަޔާން ނެރުމުން އެއްމަސް ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑު ކުރުމާއި ގުޅިގެން އޮފީހަށް ވަޑައިގެން...