ވިޔަފާރި

އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުންތައް އުރީދޫން ޕްރީއޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި

އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުންތައް އުރީދޫން ޕްރީއޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި
އީ ކޮމާސް ޕްލެޓްފޯމް މޫލީއިން އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ އައިޕެޑް ޕްރޯ، މެކްބުކް އެއަރ އަދި މެކްބުކް ޕްރޯ، އުރީދޫ އެޕް މެދުވެރިކޮށް ޕްރީ އޯޑަރއަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އުރީދޫން...

ބީއެމްއެލް ކޮމިޔުނިޓީ ފަންޑުން އެހީ ދޭނެ ފަސް ޕްރޮޖެކްޓު ހޮވައިފި

ބީއެމްއެލް ކޮމިޔުނިޓީ ފަންޑުން އެހީ ދޭނެ ފަސް ޕްރޮޖެކްޓު ހޮވައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެލްއެމް) ގެ އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިޔުނިޓީ ފަންޑުން މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަސް ޕްރޮޖެކްޓު ހޮވައިފި އެވެ. ބީ...

ޖަރުމަނުގެ ރޮބޮޓެއް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ދީފި

ޖަރުމަނުގެ ރޮބޮޓެއް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ދީފި
އީކޯ އޯގަނައިޒޭޝަން އާއި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން މިއުނިކްގެ ޓެކްނިކަލް ޔުނިވާސިޓީއިން އުފަންވެފައިވާ ސްޓާޓަޕެއް ކަމުގައިވާ ރޮބޯއީއާއެކު ޕާޓްނަޝިޕެއް ގާއިމުކޮށް، ރޮބޯޓި...