ވިޔަފާރި

އިންތިޚާބުގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް ބެލުމަށް ދިރާގުން ޚާއްސަ ޑޭޓާ ޕެކެއް

އިންތިޚާބުގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް ބެލުމަށް ދިރާގުން ޚާއްސަ ޑޭޓާ ޕެކެއް
މާދަމާ އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް ތައް މޮބައިލުން ދިރާގު ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއިފަސޭހަކޮށް ބެއްލެވުމަށް އިތުރު ޑޭޓާ ލިބޭ ޚާއްސަ ޕެކޭޖެއް، ދިރާގުން ތަ...

އުރީދޫން ގިނަ ދުވަހަށް ހިދުމަތް ހޯދާ ކަސްޓަމަރުންނަށް 15 ޕަސެންޓާ ހަމަޔަށް ޑިސްކައުންޓެއް

އުރީދޫން ގިނަ ދުވަހަށް ހިދުމަތް ހޯދާ ކަސްޓަމަރުންނަށް 15 ޕަސެންޓާ ހަމަޔަށް ޑިސްކައުންޓެއް
އުރީދޫ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިޔާރުކުރައްވާނަމަ %15 އާއި ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އެކު، ރާއްޖެއަށް އަނެއްކާވެސް ވަރަށް ތަފާތު ޚިދުމަތެއް ތައާރަފްކޮ...

ބޮޑު އީދާ ދިމާކޮށް ދިރާގުން ޚާއްސަ ޑޭޓާ ޕެކްތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ބޮޑު އީދާ ދިމާކޮށް ދިރާގުން ޚާއްސަ ޑޭޓާ ޕެކްތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި
ބޮޑު އީދާ ދިމާކޮށް ދިރާގުން ޚާއްސަ ޑޭޓާ ޕެކްތަކެއް މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މުވާސަލާތީ ކުންފުނިން ބުނީ މި އަހަރުގެ އަޟްހާ އީދާ ދިމާކޮށް ދިރާގުން...

ދިރާގުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައި، 31 މުވައްޒަފަކަށް އިނާމު ދީފި

ދިރާގުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައި، 31 މުވައްޒަފަކަށް އިނާމު ދީފި
ދިރާގުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ އެ ކުންފުނީގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައި، 31 މުވައްޒަފަކަށް ރޭ އިނާމު ދީފި އެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކްލަ...