ވިޔަފާރި

މިރިޔަންދޫގައި ހަދާ މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓް އޮކްޓޯބަރުމަހު ހުޅުވަނީ

މިރިޔަންދޫގައި ހަދާ މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓް އޮކްޓޯބަރުމަހު ހުޅުވަނީ
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮޓެލް ޗެއިން، އެމެރިކާގެ މެރިއޮޓް އިންޓަނޭޝަނަލްގެ މަޝްހޫރު ވެސްޓިން އިން ބ. މިރިޔަންދޫގައި ތަރައްގީކުރާ ވެސްޓިން ބްރޭންޑްގެ ރިސޯޓު އަންނަ އޮކްޓޯބަރ...

ދިރާގު އާ ޕްރީޕެއިޑް – މިހާރު ހިލޭ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޑޭޓާއާއި އެކު އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް

ދިރާގު އާ ޕްރީޕެއިޑް – މިހާރު ހިލޭ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޑޭޓާއާއި އެކު އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުވާސަލާތީ އަދި ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނި ދިރާގުން އެ ކުންފުނީގެ ޕްރީޕެއިޑް ހިދުމަތަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ. މިއަދު ދި...

ކަސްޓަމަރުންގެ ޝަކުވާތައް އަހާ އިންޓަނެޓް ސްޕީޑް މަތިކޮށްފިން: ދިރާގު

ކަސްޓަމަރުންގެ ޝަކުވާތައް އަހާ އިންޓަނެޓް ސްޕީޑް މަތިކޮށްފިން: ދިރާގު
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މުއާސަލާތީ ކުންފުނި ކަމަށްވާ ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖްތަކުގެ ފެއާ ޔޫޒޭޖް އެލަވަންސް ހަމަވުމުން ލިބޭ އިންޓަނެޓް ސްޕީޑް ދަށްކުރުމާއި ގުޅިގެ...

ދިރާގުން ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެގޮތުން އަނެއްކާވެސް ވަރުގަދަ މެސެޖެއް!

ދިރާގުން ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެގޮތުން އަނެއްކާވެސް ވަރުގަދަ މެސެޖެއް!
މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އިވުނީ ކަނޑު ރޯ އަޑެވެ. މިއަދު ބައިނަލް އަގުވާމީ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރާ އިރު ދިރާގުން ނެރުނު ވީޑިއޯގައި ކަނޑުން އަހަރެމެންނަށް ފޮނުވަނީ މ...