ވިޔަފާރި

ދިރާގު ޓީވީ އަށް އެޕްލައި ކޮށްގެން ޖޮއިބޮކްސް އާއެކު ދެ މަހުގެ މަހުފީ މުޅިން ހިލޭ!

ދިރާގު ޓީވީ އަށް އެޕްލައި ކޮށްގެން  ޖޮއިބޮކްސް އާއެކު ދެ މަހުގެ މަހުފީ މުޅިން ހިލޭ!
ދިރާގު ޓީވީއަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރައްވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވަރަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ދިރާގުން ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ. ދިރާގުން ބުނިގޮތުގައި މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން މިހާރ...

ދިރާގު ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖްތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް، އިތުރު ޑޭޓާ އާއި ސްޕީޑް

ދިރާގު ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖްތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް، އިތުރު ޑޭޓާ އާއި ސްޕީޑް
ދިރާގު ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓު ޕެކޭޖް ތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލު ތަކެއް ގެނެސް، ސްޕީޑް ހަލުވިކޮށް އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ގެނެސް ދީފި އެވެ. ދިރާގުން މިފަހަރު ގެނެސްފައިވާ ބަދަލާ...

ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބަ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ރ. މަޑުއްވަރީ އަށް

ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބަ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް  ރ. މަޑުއްވަރީ އަށް
ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުގެ ހައިސްޕީޑް ފައިބަރ ގެ ޚިދުމަތް ރ. މަޑުއްވަރީގައި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހްކޮށްފިއެވެ. ދިރާ...

ދިރާގުން އިންޓެރިމް ޑިވިޑެންޑުގެ ގޮތުގައި 157 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަނީ

ދިރާގުން އިންޓެރިމް ޑިވިޑެންޑުގެ ގޮތުގައި 157 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަނީ
މި އަހަރުގެ އިންޓެރިމް ޑިވިޑެންޑުގެ ގޮތުގައި 157.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަން ދިރާގުން ނިންމައިފި އެވެ. އިންޓެރިމް ޑިވިޑެންޑަކީ އަހަރުގެ މެދުތެރެއިން ނުވަތަ ކުއާޓަރެއްގައި ކު...