ވިޔަފާރި

ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބަ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް އަލިފުއްޓައި ނިލަންދޫއަށް ތައާރަފްކޮށްފި

ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބަ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް އަލިފުއްޓައި ނިލަންދޫއަށް ތައާރަފްކޮށްފި
ދިރާގުން ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ރ. އަލިފުއްޓަށާއި ފ. ނިލަންދޫއަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. ދިރާގުން ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓުގެ ޚިދުމަތް މުޅި ރާއްޖެ އަށ...

“ގޯލްޑް 100” އެވޯޑްސްގެ ޕްލެޓިނަމް ޕާރޓްނަރަށް މިއަހަރުވެސް ބީއެމްއެލް ހަމަޖައްސައިފި

“ގޯލްޑް 100” އެވޯޑްސްގެ ޕްލެޓިނަމް ޕާރޓްނަރަށް މިއަހަރުވެސް ބީއެމްއެލް ހަމަޖައްސައިފި
ރާއްޖޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތައް ފާހަގަކޮށް ދެވޭ ” ގޯލްޑް 100″ ގެ ޕްލެޓިނަމް ޕާރޓްނަރގެ ގޮތުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މިއީ...

ދެ ލައްކަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމާއެކު އުރީދޫން ފޯރިގަދަ އެސްއެމްއެސް މުބާރާތެއް ފަށައިފި

ދެ ލައްކަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމާއެކު އުރީދޫން ފޯރިގަދަ އެސްއެމްއެސް މުބާރާތެއް ފަށައިފި
މަގްބޫލު ގޭމް ކަމަށްވާ “ހޭންގް މޭން” އަށް ބިނާކޮށް، “ގެސް ދަ ވޯލްޑް” ގެ ނަމުގައި އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް ކުޅޭ ވަރަށް ފޯރިގަދަ މުބާރާތެއް އުރީދޫ...

ދިރާގު ޕޭ އިން ސޮލަރެލް މޮޓޯ އިންޝުއަރެންސަށް ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތް ހަދައިފި

ދިރާގު ޕޭ އިން ސޮލަރެލް މޮޓޯ އިންޝުއަރެންސަށް ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތް ހަދައިފި
ސޮލަރެލް އިންޝުއަރެންސް މޮޓޯ އިންޝުއަރެންސް އަށް ދިރާގު ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ދިރާގު އަދި ސޮލެރަލް ގުޅިގެން ތައާރަފް ކުރި ” ސޮލަ...

މައިނާ ފުޑް އައުޓްލެޓްތަކަށް އުރީދޫ އެމް-ފައިސާ ތައާރަފްކޮށްފި

މައިނާ ފުޑް އައުޓްލެޓްތަކަށް އުރީދޫ އެމް-ފައިސާ ތައާރަފްކޮށްފި
އުރީދޫ އެމް-ފައިސާގެ ހިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް، މައިނާ ފުޑް ގްރޫޕުން މާލޭގައި ހިންގާ އައުޓްލެޓްތަކުން އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ނިޒާމެއް އުރީދޫ އާއި މައިނާ ފުޑ...

ކުޑަހުވަދުއާ އެކު ރާއްޖޭގެ %60 އަށް އުރީދޫގެ ސުޕަނެޓް ފޯރުކޮށްދީފި

ކުޑަހުވަދުއާ އެކު ރާއްޖޭގެ %60 އަށް އުރީދޫގެ ސުޕަނެޓް ފޯރުކޮށްދީފި
100 އެމްބީޕީއެސް އާއި ހަމައަށް ހަލުވި ސްޕީޑުތަކާއި އެކު، އުރީދޫ ސުޕަރނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޚިދުމަތް ދ. ކުޑަހުވަދޫއަށް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. އެ ހިދުމަތް ކުޑަހ...