ވިޔަފާރި

އުރީދޫއިން ޔޫޓިއުބް އާއި ޓިކްޓޮކް އަށް ހާއްސް ޑޭޓާ ޕެކްތަކެއް ތައާރަފު ކޮށްފި

އުރީދޫއިން ޔޫޓިއުބް އާއި ޓިކްޓޮކް އަށް ހާއްސް ޑޭޓާ ޕެކްތަކެއް ތައާރަފު ކޮށްފި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ޔޫޓިއުބް އަދި ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ޑޭޓާ ޕެކްތަކެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފައެވެ. މި ޑޭޓާ ޕެކްތަކަކީ އެންމެ 10 ރ އިން އިން ފެށިގެން...

މައްސަލަތައް ދިމާވަނީ ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން: ބީއެމްއެލް

މައްސަލަތައް ދިމާވަނީ ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން: ބީއެމްއެލް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ސިސްޓަމްތައް ދޭތެރެދޭތެރެއިން މެދުކެނޑޭ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަ...

ނަގުދު ފައިސާ ލިބޭގޮތަށް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސިންއަށް ބަދަލެއް

ނަގުދު ފައިސާ ލިބޭގޮތަށް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސިންއަށް ބަދަލެއް
މުދާ ގަތުމުގެ އިތުރުން ނަގުދު ފައިސާ ލިބޭ ގޮތަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ ޕޯޓްފޯލިއޯ އަށް ބަދަލު ގެެނެސްފިއެވެ. ބީއެމްއެލ...

މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް ސްކޫލުން މާސްޓާސް ޑިގްރީގެ މުޅިން އާ ޕްރޮމޯޝަނެއް!

މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް ސްކޫލުން މާސްޓާސް ޑިގްރީގެ މުޅިން އާ ޕްރޮމޯޝަނެއް!
މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް ސްކޫލުން މާސްޓަރސް ޑިގްރީގެ ޑިސްކައުންޓް އޮފަރ ޕްރޮމޯޝަނެއް ޖެނުއަރީ އިންޓޭކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިޔަށް އެބަ ގެންދެއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ޑިސެމް...

އުރީދޫގެ 11 ބުރީގެ އާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

އުރީދޫގެ 11 ބުރީގެ އާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ 11 ބުރީގެ އާ ކޮމާޝަލް އިމާރާތުގެ ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގެ މަސަތްކަތް މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ. މި އިމާރާތުގެ ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގެ މަސަތްކަތް އިފްތިތ...

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2022ގެ އޮފިޝަލް މިޑްލް އީސްޓް އެންޑް އެފްރިކާ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އޮޕަރޭޓަރުގެ މަގާމަށް އުރީދޫ!

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2022ގެ އޮފިޝަލް މިޑްލް އީސްޓް އެންޑް އެފްރިކާ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އޮޕަރޭޓަރުގެ މަގާމަށް އުރީދޫ!
ގަތަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ގަތަރު 2022 ގެ އޮފިޝަލް މިޑްލް އީސްޓް އެންޑް އެފްރިކާ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އޮޕަރޭޓަރަކަށް އުރީދޫ ހަމަޖެހިފައިވާ...

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވައްސަށް އުރީދޫން އިންޓަނެޓު ތައާރަފު ކޮށްފި

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވައްސަށް އުރީދޫން އިންޓަނެޓު ތައާރަފު ކޮށްފި
އެޗްޑީސީ އާ ގުޅިގެން އުރީދޫން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތްތައް ތައާރަފް ކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން، އުރީދޫގެ ހ...

ބީއެމްއެލް އިން އަލަށް ކްރެޑިޓް ކާޑު ހައްދާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހަދިޔާ

ބީއެމްއެލް އިން އަލަށް ކްރެޑިޓް ކާޑު ހައްދާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހަދިޔާ
ބީއެމްއެލްގެ ކްރެޑިޓް ކާޑަށް އަލަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ޖޮއިނިންގ ފީ އާއި ފުރަތ...

ކެންސަރ ސޮސައިޓީން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އެހީތެރިވަނީ

ކެންސަރ ސޮސައިޓީން ހިންގާ  ޕްރޮގްރާމްތަކަށް  އެހީތެރިވަނީ
ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ސީއެސްއެމް) އިން އުރަމަތީގެ ކެންސަރަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށާއި ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ބާރުއެޅުމަށް އިންތިޒާމްކޮށްގެން ހި...