ވިޔަފާރި

ސްކައި ގައިޒްއިން ބާއްވާ ޕެރޮމޯޓޯ އިވެންޓްގެ ލީޑް ސްޕޮންސަރަކަށް ދިރާގު

ސްކައި ގައިޒްއިން ބާއްވާ ޕެރޮމޯޓޯ އިވެންޓްގެ ލީޑް ސްޕޮންސަރަކަށް ދިރާގު
ސްކައި ގައިޒްއިން ބާއްވާ ޕެރޮމޯޓާ އިވެންޓްގެ ލީޑް ސްޕޮންސަރަކަށް ދިރާގު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ދިރާގުން ބުނީ އެ އިވެންޓްގެ މަގްސަދަކީ ސްކައި ގައިޒްއިން ރާއްޖޭގައި ސިންގަލް...

އުރީދޫން މޮބައިލް ވޯލްޑް ކޮންގްރެސްގައި ޑިޖިޓަލް ކެއާ އެސިސްޓަންޓް “އެވީ” ދައްކާލައިފި

އުރީދޫން މޮބައިލް ވޯލްޑް ކޮންގްރެސްގައި ޑިޖިޓަލް ކެއާ އެސިސްޓަންޓް “އެވީ” ދައްކާލައިފި
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެތައް ޚާއްސަ ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުނިތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު، ފަހުގެ އީޖާދުތަކާއި ކުރިއަރާފައިވާ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ފެނިގެންދާ މޮބައިލް ވޯލ...

ބީއެމްއެލް އިން ގައްދޫގައި ބްރާންޗެއް ހުޅުވައި ސެލްފްސާވިސް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ފަށައިފި

ބީއެމްއެލް އިން ގައްދޫގައި ބްރާންޗެއް ހުޅުވައި ސެލްފްސާވިސް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ފަށައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މުޅި ރާއްޖެއަށް އަމާޒުކޮށް ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ހިންގާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މިއަދު ގ.ދ ގައްދޫގައި އާ ބްރާންޗެއް...

ބީއެމްއެލް އިން މަސްވެރިޔާ ކާޑާއި ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް ތައާރަފްކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިން މަސްވެރިޔާ ކާޑާއި ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް ތައާރަފްކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މަސްވެރިޔާ ކާޑާއި ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. ގއ. ކޫއްޑޫގައި މިރޭ ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާއެއްގައި މި ކާޑު ތައާރަފްކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމް...

ބީއެމްއެލް އިން މަތީ ތައުލީމަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިން މަތީ ތައުލީމަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް އިފްތިތާހުކޮށްފި
ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމް ހާސިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް “ބީއެމްއެމްއެލް ރިވެލި” ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ބޭންކް...

ބީއެމްއެލް އިން އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް ދޫކުރާ ލޯނުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ބީއެމްއެލް އިން އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް  ދޫކުރާ ލޯނުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި
ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިމާންޑަށް ބަލައި އަދި ލޯނު ނެގުމުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ފަހެލިކަމެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް...

އުރީދޫން ސަރުކާރަށް، ސްމާޓް ކެމްޕަސް ޑިޖިޓަލް ކްލާސްރޫމެއް ހަދިޔާކުރަނީ

އުރީދޫން ސަރުކާރަށް، ސްމާޓް ކެމްޕަސް ޑިޖިޓަލް ކްލާސްރޫމެއް ހަދިޔާކުރަނީ
އުރީދޫގެ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ސްމާޓް ކެމްޕަސް ޑިޖިޓަލް ކްލާސްރޫމެއް ހަދިޔާކުރާނެކަން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އުނގަންނައި...