ވިޔަފާރި

މެސީ އާއި ޒުވާން މަސްވެރިޔާ އުރީދޫ ނެޓްވޯކް ޕްރޮމޯޓް ކުރާ ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް

މެސީ އާއި ޒުވާން މަސްވެރިޔާ އުރީދޫ ނެޓްވޯކް ޕްރޮމޯޓް ކުރާ ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް
އުރީދޫ ގްރޫޕްގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސަޑަރު މެސީ އާއި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސަޑަރު، ޒުވާން މަސްވެރިޔާ ހިމަނައިގެން ކުންފުނީގެ ވަރުގަދަ ނެޓްވޯކް ދައްކުވައިދޭ ބައިނަ...

ދިރާގު ޓީވީ އަށް އެޕްލައި ކޮށްގެން ޖޮއިބޮކްސް އާއެކު ދެ މަހުގެ މަހުފީ މުޅިން ހިލޭ!

ދިރާގު ޓީވީ އަށް އެޕްލައި ކޮށްގެން  ޖޮއިބޮކްސް އާއެކު ދެ މަހުގެ މަހުފީ މުޅިން ހިލޭ!
ދިރާގު ޓީވީއަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރައްވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވަރަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ދިރާގުން ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ. ދިރާގުން ބުނިގޮތުގައި މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން މިހާރ...

ދިރާގު ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖްތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް، އިތުރު ޑޭޓާ އާއި ސްޕީޑް

ދިރާގު ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖްތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް، އިތުރު ޑޭޓާ އާއި ސްޕީޑް
ދިރާގު ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓު ޕެކޭޖް ތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލު ތަކެއް ގެނެސް، ސްޕީޑް ހަލުވިކޮށް އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ގެނެސް ދީފި އެވެ. ދިރާގުން މިފަހަރު ގެނެސްފައިވާ ބަދަލާ...

ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބަ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ރ. މަޑުއްވަރީ އަށް

ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބަ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް  ރ. މަޑުއްވަރީ އަށް
ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުގެ ހައިސްޕީޑް ފައިބަރ ގެ ޚިދުމަތް ރ. މަޑުއްވަރީގައި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހްކޮށްފިއެވެ. ދިރާ...