ވިޔަފާރި

ބީއެމްއެލް ވާއު ކިޑްސް ރަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ބީއެމްއެލް ވާއު ކިޑްސް ރަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) ގުޅިގެން ބާއްވާ ‘ބީއެމްއެލް ވާއު ކިޑްސް ރަން’ ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މި...

ސުނާމީ އާ ގުޅިގެން ދޫކުރި ލޯނުތަކަށް ސަރުކާރުން ފައިސާ ދައްކައި ހަލާސްކޮށްފި

ސުނާމީ އާ ގުޅިގެން ދޫކުރި ލޯނުތަކަށް ސަރުކާރުން ފައިސާ ދައްކައި ހަލާސްކޮށްފި
ސުނާމީ އާ ގުޅިގެން ދޫކުރި ލޯނުތަކަށް ސަރުކާރުން ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާސްކޮށްފިކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ބުނެފި އެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ 2004 ވަނަ އަ...

ދިރާގުން ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ދިރާގުން ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި
ދިރާގުން އެކުންފުނީގެ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑު އިންޓަނެޓުގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. ދިރާގުން ބުނީ މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން ދިރާގު ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަނެކްޝަން ހި...