ވިޔަފާރި

އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ޓްރީޓޮޕްގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ޓްރީޓޮޕްގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތަށް ހަދައިފި
ޓްރީޓޮޕްގެ ޚިދުމަތްތަކަށް އުރީދޫގެ އެމް- ފައިސާ އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް، ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތް އުރީދޫން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުއާސަލާތީ ހި...

އެންމެ ހިތްގައިމު މޫދު އަޑީގެ ރެސްޓޯރަންޓް އެވޯޑް އަނަންތަރާ އަށް

އެންމެ ހިތްގައިމު މޫދު އަޑީގެ ރެސްޓޯރަންޓް އެވޯޑް އަނަންތަރާ އަށް
ދުނިޔޭގެ ލީޑިން އަންޑަވޯޓާ ރެސްޓޯރަންޓް އެވޯޑް މިއަހަރުވެސް ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ އަނަންތަރާ ކިހަވައް ވިލާސް އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. އަނަންތަރާ ކިހަވައް ވިލާސްއަށް...

ދިރާގު ހައިސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ވެލިދޫގައި ގާއިމުކޮށްފި

ދިރާގު ހައިސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ވެލިދޫގައި ގާއިމުކޮށްފި
ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުގެ ހައިސްޕީޑް ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހިދުމަތް ނ. ވެލިދޫގައި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހްކޮށްފިއެ...

ދިރާގު ހައިސްޕީޑް ފައިބާ އާއި ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ގުރައިދޫ އާއި މިލަންދޫ އަށް

ދިރާގު ހައިސްޕީޑް ފައިބާ އާއި ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ގުރައިދޫ އާއި މިލަންދޫ އަށް
ދިރާގު ހައިސްޕީޑް ފައިބާގެ ހިދުމަތާއި، ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް ތ. ގުރައިދު އާއި، ށ. މިލަންދުއަށް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ. މި ޚިދުމަތް އެ ދެ ރަށަށް ތައާރަފު ކުރިއިރު، ދިރާގުން...

ރެޑްވޭވުގެ އަހަރީ ބާޒާރު ފަށައިފި

ރެޑްވޭވުގެ އަހަރީ ބާޒާރު ފަށައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ސަލީމުގެ ރެޑްވޭވް ކުންފުނިން ހިންގާ ރެޑްވޭވް ފިހާރަތަކުން “ރެޑް ވޭވް އަހަރީ ބާޒާރު”ގެ ނަމުގައި، އެ...

ދިރާގުން އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން ކުދިންނަށް ގާއިމުކޮށްދިން ޕާކު ހުޅުވައިފި

ދިރާގުން އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން ކުދިންނަށް ގާއިމުކޮށްދިން ޕާކު ހުޅުވައިފި
ދިރާގުން މިއަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އޯޓިޒަމް ދުވަހާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަންގައި ގާއިމުކޮށްދޭން ނިންމާފައިވާ އައުޓްޑޯ ޕްލޭގްރައުންޑު އިއްޔެ ހުޅުވައިފި...