ވިޔަފާރި

އުރީދޫއިން ކްލަބް ޕްރިމިޔާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ލައިފް އިންޝުއަރަންސް

އުރީދޫއިން ކްލަބް ޕްރިމިޔާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ލައިފް އިންޝުއަރަންސް
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުން އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ކުންފުނި އުރީދޫއިން ކްލަބް ޕްރިމިޔާ ކަސްޓަމަރުންނަށ...

ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބަ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް އަލިފުއްޓައި ނިލަންދޫއަށް ތައާރަފްކޮށްފި

ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބަ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް އަލިފުއްޓައި ނިލަންދޫއަށް ތައާރަފްކޮށްފި
ދިރާގުން ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ރ. އަލިފުއްޓަށާއި ފ. ނިލަންދޫއަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. ދިރާގުން ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓުގެ ޚިދުމަތް މުޅި ރާއްޖެ އަށ...

“ގޯލްޑް 100” އެވޯޑްސްގެ ޕްލެޓިނަމް ޕާރޓްނަރަށް މިއަހަރުވެސް ބީއެމްއެލް ހަމަޖައްސައިފި

“ގޯލްޑް 100” އެވޯޑްސްގެ ޕްލެޓިނަމް ޕާރޓްނަރަށް މިއަހަރުވެސް ބީއެމްއެލް ހަމަޖައްސައިފި
ރާއްޖޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތައް ފާހަގަކޮށް ދެވޭ ” ގޯލްޑް 100″ ގެ ޕްލެޓިނަމް ޕާރޓްނަރގެ ގޮތުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މިއީ...

ދެ ލައްކަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމާއެކު އުރީދޫން ފޯރިގަދަ އެސްއެމްއެސް މުބާރާތެއް ފަށައިފި

ދެ ލައްކަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމާއެކު އުރީދޫން ފޯރިގަދަ އެސްއެމްއެސް މުބާރާތެއް ފަށައިފި
މަގްބޫލު ގޭމް ކަމަށްވާ “ހޭންގް މޭން” އަށް ބިނާކޮށް، “ގެސް ދަ ވޯލްޑް” ގެ ނަމުގައި އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް ކުޅޭ ވަރަށް ފޯރިގަދަ މުބާރާތެއް އުރީދޫ...