ވިޔަފާރި

ލޮކްޑައުންގައި ދިރާގު ޕްރީޕެއިޑް ރީލޯޑް ކޮށްލެވޭނެ ފަސޭހަ ގޮތްތައް

ލޮކްޑައުންގައި ދިރާގު ޕްރީޕެއިޑް ރީލޯޑް ކޮށްލެވޭނެ ފަސޭހަ ގޮތްތައް
ކަންމަތީފިހާރައަށް ގޮސް ރީލޯޑް ކޮށްލުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އާދަވެފައި އޮންނަ ގޮތެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި މިހާރު ގާއިމު ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތުގައި ގެ ކައިރ...

ކޮވިޑް-19: ބިލް ދެއްކުމުގައި ލުއިފަސޭހަތަކެއް އުރީދުން ހަމަޖައްސައިދީފި

ކޮވިޑް-19: ބިލް ދެއްކުމުގައި ލުއިފަސޭހަތަކެއް އުރީދުން ހަމަޖައްސައިދީފި
ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ މާލީ ދަތިކަމުގައި އެހީތެރިވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތު...

އަންނަ ހަފްތާގައި ވެސް ބޭންކްގެ ހިދުމަތްތައް ދޭނީ ހޯމަ އާއި ބުދަ ދުވަހު

އަންނަ ހަފްތާގައި ވެސް ބޭންކްގެ ހިދުމަތްތައް ދޭނީ ހޯމަ އާއި ބުދަ ދުވަހު
މާލެ ލޮކްޑައުންގައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން އަންނަ ހަފްތާގައި ވެސް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހިދުމަތްދޭނީ ހޯމަ އާއި ބުދައިގައި ކަމަށް ބީއެމްއެލުން ބުނެފި އެވެ. ބ...

އަތޮޅުތަކަށް ފައިސާ އުފުލުމުގައި ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

އަތޮޅުތަކަށް ފައިސާ އުފުލުމުގައި ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ ނަގުދު ފައިސާ އުފުލުމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ސިއީއޯ ޓިމް ސޯޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ. ބީއެމްއެލްއިން ބުނީ އަތޮޅުތެރެއަށް ބޭނ...