ވިޔަފާރި

ދިރާގުން އިންޓެރިމް ޑިވިޑެންޑުގެ ގޮތުގައި 157 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަނީ

ދިރާގުން އިންޓެރިމް ޑިވިޑެންޑުގެ ގޮތުގައި 157 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަނީ
މި އަހަރުގެ އިންޓެރިމް ޑިވިޑެންޑުގެ ގޮތުގައި 157.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަން ދިރާގުން ނިންމައިފި އެވެ. އިންޓެރިމް ޑިވިޑެންޑަކީ އަހަރުގެ މެދުތެރެއިން ނުވަތަ ކުއާޓަރެއްގައި ކު...

އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ އައި ފޯނު އުރީދޫ މޫލީން ވިއްކަން ފަށައިފި

އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ އައި ފޯނު އުރީދޫ މޫލީން ވިއްކަން ފަށައިފި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން މިއަދު، އެޕަލް ގެ ބާރުގަދަ އަދި އެންމެ އަގުހެޔޮ، ފަހުގެ އައިފޯން އެސްއީ މިއަދު ރާއްޖެއަށް ލޯންޗްކޮށްފިއެވެ. ފަހުގެ އެހެން އައިފޯނުތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު...

މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޑިޖިޓަލް ކާނިވަލެއް މިރޭ ހުޅުވަނީ

މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޑިޖިޓަލް ކާނިވަލެއް މިރޭ ހުޅުވަނީ
ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހާއި އަންނަ އަޟްޙާ ޢީދާ ގުޅުވައިގެން މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަގުހުރި އެތައް އިނާމެއް ލިބޭ ޑިޖިޓަލް ކާނިވަލެއް މިރޭ ހުޅުވާނެ ކަމ...

އުރީދޫގެ މުވައްޒަފުން އަހަރު ނިމެންދެން މަސައްކަތްކުރާނީ ގޭގައި

އުރީދޫގެ މުވައްޒަފުން އަހަރު ނިމެންދެން މަސައްކަތްކުރާނީ ގޭގައި
އުރީދޫގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެހެން އޮފީހަށް ނިކުމެ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް މިއަހަރުގެ ބާކީ އޮތް ދުވަސްތަކުގައި...