ވިޔަފާރި

ދިރާގުން ސްޓާޓްއަޕް ގްރައިންޑް އެކްސް މާލޭގެ ދެވަނަ ބުރު ބާއްވައިފި

ދިރާގުން ސްޓާޓްއަޕް ގްރައިންޑް އެކްސް މާލޭގެ ދެވަނަ ބުރު ބާއްވައިފި
ދިރާގުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ސްޓާޓްއަޕް ގްރައިންޑް އެކްސް މާލޭގެ ދެވަނަ ބުރު ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ މެލޭޝިޔާގެ މަޝްހޫރު އިޝ...

އުރީދޫން ސުޕަނެޓް ސޭވަ ޕްލޭން އާއި ޓަބޯ ސްޕީޑް ބޫސްޓަ ތައާރަފްކޮށްފި

އުރީދޫން ސުޕަނެޓް ސޭވަ ޕްލޭން އާއި ޓަބޯ ސްޕީޑް ބޫސްޓަ ތައާރަފްކޮށްފި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އަކީ އީޖާދީ ޓެކްނޮލޮޖީތަކާއި މާކެޓަށް މުޅިން އައު ޚިދުމަތްތައް ތައާރަފްކުރުމުގައި އަބަދުވެސް އިސްނަގާ ކުންފުންޏެކެވެ. އެގޮތުން، އެކުންފުނީގެ ސުޕަރނެޓް ފ...

އުރީދޫގެ ނިރު އެކްސެލެރޭޓާ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވި ތިން ކުންފުނީގެ ޑެމޯ ދައްކާލައިފި

އުރީދޫގެ ނިރު އެކްސެލެރޭޓާ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވި ތިން ކުންފުނީގެ ޑެމޯ ދައްކާލައިފި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ނިރު އެކްސެލެރޭޓަރ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސްޓާޓްއަޕް ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކުރި ތިން ކުންފުނީގެ ޚިދުމަތްތައް ދައްކާލައިފިއެވެ. މި އިވެންޓުގައި މި...

ދިރާގު ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ރިލޯޑްކުރުމުން 20 ޕަސެންޓް އިތުރު ކްރެޑިޓް މިހާރު ލިބޭނެ!

ދިރާގު ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ރިލޯޑްކުރުމުން 20 ޕަސެންޓް އިތުރު ކްރެޑިޓް މިހާރު ލިބޭނެ!
ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުވާސަލާތީ އަދި ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި، ދިރާގުގެ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް ގެ ހިދުމަތް ކަމަށްވާ ދިރާގު ޕޭ މެދުވެރިކޮ...