ވިޔަފާރި

ދިރާގު-އުރީދޫ ސަބްމެރިން ކޭބަލް ލަންކާއިން ހުޅުމާލެ އަށް ގުޅައިލައިފި

ދިރާގު-އުރީދޫ ސަބްމެރިން ކޭބަލް ލަންކާއިން ހުޅުމާލެ އަށް ގުޅައިލައިފި
ރާއްޖޭގެ ޑިޖިޓަލް އީކޯސިސްޓަމް އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމަށްޓަކައި އެޅޭ  މޯލްޑިވްސް – ސްރީ ލަންކާ ކޭބަލް (އެމް.އެސް.ސީ) ސްރީ ލަންކާގެ ކޮލޮމްބޯއިން ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމް ކު...

ދިރާގު ބްރޯޑްބޭންޑް ބޫސްޓާއިން ދެގުނަ ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަން މިމަހުގެ ނިޔަލަށް

ދިރާގު ބްރޯޑްބޭންޑް ބޫސްޓާއިން ދެގުނަ ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަން މިމަހުގެ ނިޔަލަށް
ދިރާގު ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ބޫސްޓާ އެކްޓިވޭޓް ކޮށްގެން ދެ ގުނަ ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ. ބޫސްޓާތަކަކީ ޕެކޭޖު ހުސްވެއްޖ...

ކޮވިޑް ރިލީފް ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ބީއެމްއެލް އިން ހުޅުވާލައިފި

ކޮވިޑް ރިލީފް ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ބީއެމްއެލް އިން ހުޅުވާލައިފި
ޔޫރަޕިއަން އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް (އީއައިބީ)ގެ ފަންޑުން ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކޮވިޑް ރިލީފް ސަޕޯޓްގެ ދަށުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒުކޮށް ބޭންކް...

ދިރާގުގެ ‘އާރުބީ ކުއެސްޓް’ ގޭމް ކުޅެގެން އަގުހުރި އިނާމު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު

ދިރާގުގެ ‘އާރުބީ ކުއެސްޓް’ ގޭމް ކުޅެގެން އަގުހުރި އިނާމު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު
ދިރާގުގެ އޭއާރް ގޭމިން އެޕްލިކޭޝަން “އާރުބީކުއެސްޓް” ގޭމް ކުޅެގެން އަގު ހުރި އިނާމު ތަކެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. ދިރާގުން ބުނި ގޮތުގައި މި ޕްރޮމޯޝަ...

އުރީދޫގެ އާޗާ ޑެއިލީ 1ޖީބީ ޕްލޭންތަކާއި އެކު، 30 ޖީބީ 500 ރުފިޔާއަށް

އުރީދޫގެ އާޗާ ޑެއިލީ 1ޖީބީ ޕްލޭންތަކާއި އެކު، 30 ޖީބީ 500 ރުފިޔާއަށް
އުރީދޫ އާޗާ ޕްރިޕެއިޑްގެ މުޅިން އާ ޕްލޭންތައް، އާޗާ ޑެއިލީ 1ޖީބީ ޕްލޭން އުރީދޫއިން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫއިން ބުނީ އާ ޕްލޭންތައް މެދުވެރިކޮށް މުޅި ހަފްތާއަށް...

އުރީދޫ އާއި އެމްއައިބީ ގުޅިގެން އިންސްޓޯލްމެންޓަށް މޯބައިލް ފޯނު އަދި އެކްސެސަރީ ލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

އުރީދޫ އާއި އެމްއައިބީ ގުޅިގެން އިންސްޓޯލްމެންޓަށް މޯބައިލް ފޯނު އަދި އެކްސެސަރީ ލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
އުރީދޫ އާއި އެމްއައިބީ ގުޅިގެން އިންސްޓޯލްމެންޓަށް މޯބައިލް ފޯނު އަދި އެކްސެސަރީ ލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ލިބެންހުންނަ މޯބައިލް ފޯނު އަދި އެކްސެސ...

ބީއެމްއެލް އިން ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް އަށް 50،000 ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިން ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް އަށް 50،000 ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި
އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ އާ ދެކޮޅަށް ބައިނަލް އަގުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ބީއެމްއެލް އިން ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް (އެފްއެލްސީ) އަށް 50،000 ރުފިޔާ ހަދި...