ވިޔަފާރި

އުރީދޫ ކަލަރ ރަންގެ ތަފާތު ހަރަކާތްތައް، މާދަމާ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި

އުރީދޫ ކަލަރ ރަންގެ ތަފާތު ހަރަކާތްތައް، މާދަމާ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި
މާދަމާ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ކުރިއަށްދާ އުރީދޫ ކަލާ ރަންގެ ފޯރިގަދަ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް އުރީދޫއިން އެންމެންނަށް މަރުހަބާ ކިޔާނެ އެވެ. އެކި ކުލަތަކާއެކު، އުފާވެރ...

ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ޓީވީގެ ހިދުމަތް ތުޅާދޫއަށް

ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ޓީވީގެ ހިދުމަތް ތުޅާދޫއަށް
ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުގެ ހައިސްޕީޑް ފައިބަރ ގެ ހިދުމަތާއި އަދި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށްދޭ...

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަ ޑިޖިޓަލް ރިސޯޓްސް ސޮލިއުޝަންތަކެއް އުރީދޫން ތައާރަފްކޮށްފި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަ ޑިޖިޓަލް ރިސޯޓްސް ސޮލިއުޝަންތަކެއް އުރީދޫން ތައާރަފްކޮށްފި
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ޑިޖިޓަލް ރިސޯޓް ޕޯޓްފޯލިއޯއެއް މިއަދު އުރީދޫ އިން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫން ބުނިގޮތުގައި މި ސޮލިއުޝަންތަކުގެ...

ބޮޑު ޑިސްކައުންޓަކާއެކު ދިރާގުން ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ބޮޑު ޑިސްކައުންޓަކާއެކު ދިރާގުން ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުވާސަލާތާއި ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި ދިރާގުން، ރާއްޖޭގައި ގެ ތަކަށް ދޫކުރާ ހޯމް އިންޓަނެޓްގެ އެންމެ ހަލުވި ސްޕީޑް ހިމެ...

ސަލްސާއިން 15 ޕަސެންޓްގެ ޑިސްކައުންޓު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ސަލްސާއިން 15 ޕަސެންޓްގެ ޑިސްކައުންޓު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި
ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކެއިންބުއިމުގެ ހިދުމަތްދޭ އެއް ކުންފުނި ކަމަށްވާ ސަލްސާ އިންވެސްޓްމަންޓުން ބ. އޭދަފުށީގައި ހިންގާ ސަލްސާ ރިޓްރީޓް އިން 15 ޕަސެންޓްގެ ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ...