ވިޔަފާރި

ދިރާގާއެކު ހޭދަވި އުފާވެރި ވަގުތުތައް ހިއްސާ ކޮށްގެން އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް

ދިރާގާއެކު ހޭދަވި އުފާވެރި ވަގުތުތައް ހިއްސާ ކޮށްގެން އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް
އިއްޔެ އަކީ ރާއްޖޭގެ މުއާޞަލާތީ ސިނާއަތް ފަށައިދީ، ދިވެހި އިޤުތިޞާދަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދިން ކުންފުނި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ނުވަތަ ދިރާގަށ...

ބީއެމްއެލްގެ އެސްއެމްއީ ބޭންކިން އާއި ކޯޕަރޭޓް ބޭންކިން އަށް ދެ ދިވެހިން އައްޔަންކޮށްފި

ބީއެމްއެލްގެ އެސްއެމްއީ ބޭންކިން އާއި ކޯޕަރޭޓް ބޭންކިން އަށް ދެ ދިވެހިން އައްޔަންކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ރީޓެއިލް އަދި އެސްއެމްއީ ބޭންކިންގ ޑައިރެކްޓަރގެ މަގާމަށް މޫސާ ނިމާލް އަދި ކޯޕަރޭޓް ބޭންކިންގ ޑައިރެކްޓަރގެ މަގާމަށް އަހުމަދު އަސީފ...

ޓޫރިސްޓުންނަށް ޚާއްސަ ސެލްފް ސާވިސް ކިއޯސްކެއް އުރީދޫން އެއާޕޯޓުގައި ބަހައްޓައިފި

ޓޫރިސްޓުންނަށް ޚާއްސަ ސެލްފް ސާވިސް ކިއޯސްކެއް އުރީދޫން އެއާޕޯޓުގައި ބަހައްޓައިފި
ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނަށް އަމިއްލަ އަށް ހިދުމަތް ހޯދޭ ޑިޖިޓަލް ކިއޯސްކެއް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި އުރީދޫން މިއަދު ބަހައްޓައިފި އެވެ. އުރީދޫން އެއާޕޯޓުގައި ބ...

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވުމަށް ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވުމަށް ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އައިއެސްޑީބީ) ގްރޫޕްގެ މެންބަރެއްކަމަށްވާ ދި އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޓްރޭޑް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އައިޓީއެފްސީ) އިން ބޭންކް އޮފް މޯލ...

އީ-ކޮމާސް ޕްލެޓްފޯމް މޫލީ އިން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް ފަށައިފި

އީ-ކޮމާސް ޕްލެޓްފޯމް މޫލީ އިން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް ފަށައިފި
އީ-ކޮމާސް ޕްލެޓްފޯމް މުލީ އިން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް ފަށައިފި އެވެ. އުރީދޫން ބުނިގޮތުގައި “މޫލީ އާޓް ކޮންޓެސްޓު” ގެ ނަމުގައި މި...

ބީއެމްއެލްގެ ކާޑުތަކުން ބޭރުގައި މުއާމަލާތް ކުރެވޭ އަދަދު ދަށްކޮށްފި

ބީއެމްއެލްގެ ކާޑުތަކުން ބޭރުގައި މުއާމަލާތް ކުރެވޭ އަދަދު ދަށްކޮށްފި
ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ގައުމުތަކާ އެއްފަދައިން ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށްވެސް ހީނަރުކަން ކުރިމަތިވެ، ބޭރު ފައިސާ ލިބޭ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަ...