ވިޔަފާރި

ހިޔާ ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ބީއެމްއެލް އިން ހޯމް އިންޕްރޫމަންޓް ލޯނު އަދި ފައިނޭންސިން ތައާރަފްކޮށްފި

ހިޔާ ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ބީއެމްއެލް އިން ހޯމް އިންޕްރޫމަންޓް ލޯނު އަދި ފައިނޭންސިން ތައާރަފްކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހިޔާ ސޯޝަލް ހައުސިންގ ސްކީމުގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަތަކަށް ފަސޭހަކާމާއެކު ފައިނޭނިންސިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އައު ލޯނަކާއި ފ...

އޯލެވެލް ނިންމާފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް މެޕްސް ކޮލެޖްގައި ޝައުގުވެރި ޕްރޮގްރާމްތަކެއް

އޯލެވެލް ނިންމާފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް މެޕްސް ކޮލެޖްގައި ޝައުގުވެރި ޕްރޮގްރާމްތަކެއް
މިއަހަރު ރާއްޖެއިން އޯލެވެލް ނުވަތަ ކެމްބްރިޖް އިމްތިހާނު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގިނަ ދަރިވަރުން މިހާރު އަވަދިނެތި ތައްޔާރުވަމުންދާނީ އެދަރިވަރުންގެ ތަޢުލީމީ ކުރިމަގު ބައްޓަނ...

ދެމަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ ފަހުން ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓްތައް ހުޅުވައިފި

ދެމަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ ފަހުން ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓްތައް ހުޅުވައިފި
ދެ މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު، އޭދަފުށީގައި ޑެލިވަރީ އާއި ޓޭކް އަވޭ ނޫން ހިދުމަތެއް ނުދީ ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު، ހޮޓާ/ރެސްޓޯރެންޓް/ކެފޭތައް އަލުން އާންމުންނަށް ހުޅ...