ވިޔަފާރި

ބޮޑު ޗުއްޓީއާ ގުޅިގެން ލޯންޗު ދަތުރުތަކަށް ބާރު ބޮޑުވެއްޖެ‏

ބޮޑު ޗުއްޓީއާ ގުޅިގެން ލޯންޗު ދަތުރުތަކަށް ބާރު ބޮޑުވެއްޖެ‏
‏ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބޮޑު ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް ގިނަ ބަޔަކު ދަތުރުކުރެ އެވެ. މިއަހަރު ވެސް އެކަން އޮތީ ހަމަ ‏‏މިގޮތަށެވެ. ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް ގިނަ ބަޔަކު ދަތުރުކުރަން ފެށުމާ އެކު...

ދިރާގުން ހަތަރު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަކަށް އޮކްސިޖަން ކޮންސެންޓްރޭޓަރު ހަދިޔާކޮށްފި

ދިރާގުން ހަތަރު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަކަށް އޮކްސިޖަން ކޮންސެންޓްރޭޓަރު ހަދިޔާކޮށްފި
‎ދިރާގުން ހަތަރު އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަކަށް އޮކްސިޖަން ކޮންސެންޓްރޭޓަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. ‎ދިރާގުން އޮކްސިޖަން ކޮންސެންޓްރޭޓަރުތައް ހަދިޔާކުރީ އއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލ...