ވިޔަފާރި

އޭދަފުށީ ކޭބަލް ނެޓްވޯކުން ޑިޖިޓަލް ޑީކޯޑަރު ހިލޭ ދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް

އޭދަފުށީ ކޭބަލް ނެޓްވޯކުން ޑިޖިޓަލް ޑީކޯޑަރު ހިލޭ ދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް
މީޑިއާ ނެޓާ ގުޅިގެން އޭދަފުށީގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ހިދުމަތްދޭ އޭދަފުށީ ކޭބަލް ނެޓްވޯކުން ޑިޖިޓަލް ޑީކޯޑަރު ހިލޭ ދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. އޭދަފުށީ ކޭބަލް ނެޓްވޯކުން ބުނ...

ތިމާވެށީ ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ދިރާގުން މުޅިން ތަފާތު ކެމްޕޭނެއް!

ތިމާވެށީ ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ދިރާގުން މުޅިން ތަފާތު ކެމްޕޭނެއް!
ކަނޑުތަކަށް ކުނި އެޅުމުގެ ނުރަނގަޅު އާދަ ހުއްޓުވައި އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުން މުޅިން ތަފާތު ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި އެވެ. ކެމްޕެއިން ފެށުމުގެ ގޮތުން މ...

މާދަމާއިން ފެށިގެން އައިފޯނު 7 އަށް ދިރާގުން ޕްރީ އޯޑަރު ނަގަނީ

މާދަމާއިން ފެށިގެން އައިފޯނު 7 އަށް ދިރާގުން ޕްރީ އޯޑަރު ނަގަނީ
އައިފޯން 7 އަދި އައިފޯން 7 ޕްލަސް އަށް މާދަމާއިން ފެށިގެން ޕްރި އޯޑާ ނަގަން ފަށާނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެފި އެވެ. ދިރާގުން ބުނީ މާދަމާ އެ ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް...