ވިޔަފާރި

އުރީދޫ އާއި ޔޫއެންޑީޕީން ސްޓްރެޓީޖިކް ޕާޓްނާޝިޕެއް ގާއިމްކޮށްފި

އުރީދޫ އާއި ޔޫއެންޑީޕީން ސްޓްރެޓީޖިކް ޕާޓްނާޝިޕެއް ގާއިމްކޮށްފި
ގައުމީ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދައުރު ވަރުގަދަ ކުރުމަށާއި، އިޖްތިމާއީ އުދެއްދުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އާއި ޔޫއ...

ދިރާގު ރޯދަ ހަދިޔާ: ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އުމްރާ ދަތުރު، ހިލޭ ގިނަ ހިދުމަތް

ދިރާގު ރޯދަ ހަދިޔާ: ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އުމްރާ ދަތުރު، ހިލޭ ގިނަ ހިދުމަތް
ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ހިލޭ އުމުރު ދަތުރާއި، ހިލޭ ލިބޭ ތަފާތު ގިނަ ހިދުމަތްތަކަކާ އެކު ދިރާގުގެ ރޯދަ ހަދިޔާ މިއަދު އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ. ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ދ...

ގެދޮރު ގަތުމަށް އެންމެ ރަގަޅު ފައިނޭންސިން ސްކީމް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްއިން ތައާރަފްކޮށްފި

ގެދޮރު ގަތުމަށް އެންމެ ރަގަޅު ފައިނޭންސިން ސްކީމް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްއިން ތައާރަފްކޮށްފި
އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކުޑަ ލީސިންގް ރޭޓްގައި ގެދޮރު ގަތުމަށް ފައިނޭންސިން ސްކީމް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އިން މިއަދު ތަޢާރަފްކޮށްފި އެވެ. އެ ބޭންކުން ބުނި...

ދިރާގުން މުޅިން އެއްކޮށް ރީބްރޭންޑްކޮށް މުސްތަގްބަލަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރު

ދިރާގުން މުޅިން އެއްކޮށް ރީބްރޭންޑްކޮށް މުސްތަގްބަލަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރު
ދިރާގުންވަނީ ކުންފުނީގެ މައިގަނޑު ކުލައަކަށް އޮރެންޖް ހިޔާރުކޮށް މުޅިން އާ ލޯގޯއެއް ތައާރަފްކޮށްފައެވެ. ދިރާގުން ބުނީ ޒަމާނީ ވިސްނުމާއި، އުޖާލާ މުސްތަޤްބަލަކާއި އެކުވެރިކ...