ވިޔަފާރި

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ގިގަބިޓް ސިޓީ އުރީދޫން ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ގިގަބިޓް ސިޓީ އުރީދޫން ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމުކޮށްފި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ފައިބާ އޮޕްޓިކް ނެޓްވާކް މެދުވެރިކޮށް، ސުޕަނެޓް ޙިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. އުރީދޫގެ ގިގަބިޓް ކޭޕަބަލް ފައިބަރގެ...

ޕަބްޖީ ކުޅުންތެރިންނަށް އުރީދޫގެ ޚާއްސަ ހަދިޔާ: ޕަބްޖީ އަންލިމިޓެޑް ޕެކޭޖެއް

ޕަބްޖީ ކުޅުންތެރިންނަށް އުރީދޫގެ ޚާއްސަ ހަދިޔާ: ޕަބްޖީ އަންލިމިޓެޑް ޕެކޭޖެއް
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އަކީ ކަސްޓަމަރުންގެ ތަފާތު ބޭނުންތަކަށް އެކަށޭނެގޮތަށް ފަރުމާކޮށް، ތަފާތު އެތައް ޕެކޭޖުތަކާއި ޕްރޮމޯޝަންތައް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުންޏެކެވެ. މިގޮތުން، އުރީދޫ...

ލަންކާގެ ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުންވެސް ކޯލްރޭޓް އަގުހެޔޮކޮށްފި

ލަންކާގެ ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުންވެސް ކޯލްރޭޓް އަގުހެޔޮކޮށްފި
ސްރީލަންކާގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ހިނގާދިޔަ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން، އެ ގައުމަށް ގުޅަން ހާއްސަ ރޭޓެއް ދިރާގުންވެސް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. ދިރާގުންވަނީ ލަންކާ އަށް ގުޅޭއަގ...

ޑޮކްޓަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްލޭންއެއް އުރީދޫއިން ތައާރަފް ކޮއްފި

ޑޮކްޓަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްލޭންއެއް އުރީދޫއިން ތައާރަފް ކޮއްފި
މިއަހަރުގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ޑޮކްޓަރުން އެއް ވިއުގައެއްތެރޭ ގުޅާލަދީ، އެކަކު އަނެކަކަށް ހިލޭ ގުޅާލުމުގެ ފުރުސަތު...

އުނގޫފާރުގައި ބީއެމްއެލް އިން ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

އުނގޫފާރުގައި ބީއެމްއެލް އިން ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ރ. އަތޮޅުގައި ކުރަމުންދާ އިންވެސްޓްމަންޓް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން އެ އަތޮޅުގެ ވެރިރަށް، އުނގޫފާރުގައި ހުންނަ އެ ބޭންކުގެ ބްރާންޗް އެނ...