ވިޔަފާރި

މަތީ ފެންވަރުގެ 70 ވިލާއާއެކު މިރިއަންދޫ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުވަނީ

މަތީ ފެންވަރުގެ 70 ވިލާއާއެކު މިރިއަންދޫ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުވަނީ
އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ 70 ވިލާއާއެކު ބ. މިރިޔަންދޫގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ވެސްޓިން ރިސޯޓު އަންނަ ހުކުރު ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ދަރަވަންދޫން ފުރައިގެން ވިއްސަކަށ...

އިންތިޚާބުގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް ބެލުމަށް ދިރާގުން ޚާއްސަ ޑޭޓާ ޕެކެއް

އިންތިޚާބުގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް ބެލުމަށް ދިރާގުން ޚާއްސަ ޑޭޓާ ޕެކެއް
މާދަމާ އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް ތައް މޮބައިލުން ދިރާގު ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއިފަސޭހަކޮށް ބެއްލެވުމަށް އިތުރު ޑޭޓާ ލިބޭ ޚާއްސަ ޕެކޭޖެއް، ދިރާގުން ތަ...