ވިޔަފާރި

އެންމެ ގިނަ ޑާޓާ ލިބޭ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕެކޭޖް ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފި

އެންމެ ގިނަ ޑާޓާ ލިބޭ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕެކޭޖް ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފި
ދިރާގުން 15 ޖީބީގެ ޑާޓާއާއިއެކު ސްމާޓްޕްރިމިއަމް ޕްލަސްގެ ނަމުގައި ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ، މުޅިން އާ ޕެކޭޖެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި އެވެ. ދިރާގުން މިއަދު އަލަށް ތަ...

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ފުރަތަމަ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޮންފަރެންސްގެ ޓެލެކޮމް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ފުރަތަމަ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޮންފަރެންސްގެ ޓެލެކޮމް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު
ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށް ބާއްވާ ފުރަތަމަ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޮންފަރެންސް ފަށަން ތައްޔާރުވެ، އެ ކޮންފަރެންސްގެ ޓެލެކޮމް ޕާޓްނަރަކަށ...

ދިރާގު ރޯޑް ރޭހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ޖަމިއްޔާތަކަށް ހުޅުވާލައިފި

ދިރާގު ރޯޑް ރޭހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ޖަމިއްޔާތަކަށް ހުޅުވާލައިފި
ދިރާގު ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އަންނަ “ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑްރޭސް” ގެ މިއަހަރުގެ ރޭހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށް (އެން.ޖީ.އޯ) ހުޅުވާލ...

ދިރާގުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ޓީޗަރުން އިތުރު އަހަރަކަށް ސްޕޮންސާކޮށްފި

ދިރާގުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ޓީޗަރުން އިތުރު އަހަރަކަށް ސްޕޮންސާކޮށްފި
ދިރާގުން ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ޓީޗަރުން އިތުރު އަހަރަކަސް ސްޕޮންސާރކޮށްފި އެވެ. ދިރާގާއި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއާއި ދެމެދު ވެވިފައިވާ މި އެއްބަސްވުން މިއަދު...