ވިޔަފާރި

ދިރާގުގެ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން މުޅިން އާ އޭއާރް އެޕަކާ އެކު ހިލޭ ކޮފީ!

ދިރާގުގެ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން މުޅިން އާ އޭއާރް އެޕަކާ އެކު ހިލޭ ކޮފީ!
މިއަދަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުވާސަލާތީ އަދި ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑެ ނުވަތަ ދިރާގަށް ފަހުރުވެރި...

ދިރާގު ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑް ގެ ޚިދުމަތް އިތުރު ފަސް ރަށަކަށް

ދިރާގު ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑް ގެ ޚިދުމަތް އިތުރު ފަސް ރަށަކަށް
ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭ ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން އިތުރު ފަސް ރަށަކަށް ހިދ...

ދިރާގުން ޔޫއެންޑީޕީއާ ގުޅިގެންހެދި ފިލްމް”ފިލްމް ފޯ ޗޭންޖް” ޕްރިމިއާ ކޮށްފި

ދިރާގުން ޔޫއެންޑީޕީއާ ގުޅިގެންހެދި ފިލްމް”ފިލްމް ފޯ ޗޭންޖް” ޕްރިމިއާ ކޮށްފި
ދިރާގާއި ޔޫއެންޑީޕީ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފިލްމް ފޮ ޗޭންޖްގެ ޕްރިމިއާ އިއްޔެ ޝްވެކް ސިނަމާގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބާއްވައިފި އެވެ. ފިލްމް ފޮ ޗޭންޖް އަކީ މިދިޔަ މ...

އަމިއްލައަށް ޕެކޭޖް ޑިޒައިންކުރެވޭ އުރީދޫގެ “މަގޭ ޕްލޭން” ތައާރަފް ކޮށްފި

އަމިއްލައަށް ޕެކޭޖް ޑިޒައިންކުރެވޭ އުރީދޫގެ “މަގޭ ޕްލޭން” ތައާރަފް ކޮށްފި
އުރީދޫ އިން ކަސްޓަމަރުންގެ ތަފާތު ބޭނުންތަކަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް އަމިއްލައަށް ޕެކޭޖް ޑިޒައިންކުރެވޭ “މަގޭ ޕްލޭން” ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫ ހެޑް އޮފީހުގަ...

ބީއެމްއެލް އިން އިންޓަނެޓް ބޭންކިންއަށް ހޭލުންތެރިކުރަން ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި

ބީއެމްއެލް އިން އިންޓަނެޓް ބޭންކިންއަށް ހޭލުންތެރިކުރަން ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި
‎‎އިންޓަނެޓް ބޭންކިންއަށް ކަސްޓަމަރުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް ބީއެމްއެލް އިން ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ އެއް މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިޔަށް ގެން...