ވިޔަފާރި

ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި މައި ކޮލެޖުގެ 36 ދަރިވަރަކު ލަންކާ އަށް

ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި މައި ކޮލެޖުގެ 36 ދަރިވަރަކު ލަންކާ އަށް
ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި މައިކޮލެޖުގެ 36 ދަރިވަރަކު ސްރީލަންކާ އަށް ދިއުމަށް މިއަދު ފުރައިފި އެވެ. މިޑް ޓާމް ޗުއްޓީ އާ ދިމާކޮށް މައި ކޮލެޖުން ކުރާ އެ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވަނީ...

ރާއްޖެ އަންނަ ބިދޭސީންނަށް އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ގައުމުގެ ފައިސާއިން ވިޔަފާރިކުރެވޭނެ މުޅިން އާ ހިދުމަތެއް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. ޑައިނަމިކް ކަރަން...