ވިޔަފާރި

އުރީދޫގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

އުރީދޫގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި
‎އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް...

އުރީދޫގެ އެނިވާސަރީ އޮފާ: މުޅި އަހަރު ހިލޭ ޑޭޓާ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު!

އުރީދޫގެ 12 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚާއްޞަ އިނާޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އުރީދޫ އާއި އަލަށް ގުޅިވަޑައިގަންނަވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް މަރުޙ...

ބީއެމްއެލް އޭދަފުށީ ބްރާންޗުގެ އާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބީއެމްއެލް އޭދަފުށީ ބްރާންޗުގެ އާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ އޭދަފުށީ ބްރާންޗުގެ އާ އިމާރާތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. ބީއެމްއެލްގެ އޭދަފުށީ ބްރާންޗް މިހާރު ހިންގަމުން ގެންދަނީ އަތޮޅު...

އުރީދޫގެ ހިއްސާތައް އެމްއެސްޑީގެ އެކައުންޓުތަކަށް ޖަމާކޮށްފި

އުރީދޫގެ ހިއްސާތައް އެމްއެސްޑީގެ އެކައުންޓުތަކަށް ޖަމާކޮށްފި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ހިއްސާތައް އެކަށައަޅައި ހިއްސާތައް ހިއްސާދާރުންގެ މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީސް ޑިޕޮސިޓަރީގެ އެކައުންޓުތަކަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާކަން އެފަރާތުން އާންމުކޮށް އިއ...