ވިޔަފާރި

ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި ދިރާގަށް 244 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ފައިދާއެެއް

ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި ދިރާގަށް 244 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ފައިދާއެެއް
ދިރާގަށް މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި 244 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބިއްޖެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މުއާސަލާތީ ކުންފުނި، ދިރާގުން މިއަދު ނެރުނު މާލީ ހިސާބ...

ހުޅުމާލޭގައި އުރީދޫގެ އާ އެކްސްޕީރިއަންސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އުރީދޫގެ އާ އެކްސްޕީރިއަންސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން މުޅިން އާ އެކްސްޕީރިއަންސް ސެންޓަރެއް ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ. އުރީދޫން ބުނި ގޮތުގައި ހުޅުމާލޭ ނިރޮޅުމަގުގައި ހުޅުވި އުރީދޫ އެކްސްޕީރިއަނ...

ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރި ކަމާ ގުޅޭ އެވޯޑެއް ޑުސިޓު ތާނީ ރިސޯޓަށް ލިބިއްޖެ

ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރި ކަމާ ގުޅޭ އެވޯޑެއް ޑުސިޓު ތާނީ ރިސޯޓަށް ލިބިއްޖެ
ފުޑް ސޭފްޓީ އޭޝިއާ (އެފް.އެސް.އޭ) ނުވަތަ އޭޝިއާގައި ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރި ކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި 2009 އަހަރުން ފެށިގެން ދޭން ފެށި އެވޯޑު މި ފަހަރު ބ. އަތޮޅުގައި ހި...