ވިޔަފާރި

ބީއެމްއެލް އިންޓަނެޓު ބޭންކިންއަށް އާ ހިދުމަތްތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިންޓަނެޓު ބޭންކިންއަށް އާ ހިދުމަތްތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްްއެލް)ގެ އިންޓަނެޓު ބޭންކިންއަށް މުހިންމު އާ ހިދުމަތްތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. އަލަށް ތައާރަފުކުރި ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޓެލެގްރެފިކް ޓް...