ވިޔަފާރި

ހިންްނަވަރުގައި ބީއެމްއެލް އިން ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމް ބަހައްޓައިފި

ހިންްނަވަރުގައި ބީއެމްއެލް އިން ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމް ބަހައްޓައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ޅ. ހިންނަވަރުގައި ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިން އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. އެ ބޭންކުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި...

ބީއެމްއެލް އިން ދަރަވަންދޫގައި ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ބީއެމްއެލް އިން ދަރަވަންދޫގައި ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ބ. ދަރަވަންދޫގައި އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ދޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. ދަރަވަންދޫ ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓްގައި ބީއެމްއެލް އިން ބެހެއްޓީ ސެލް...

އަގުހުރި ހަދިޔާތަކާ އެކު ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

އަގުހުރި ހަދިޔާތަކާ އެކު ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި
ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓްތަކާއި އަގުހުރި ހަދިޔާ ހިމަނައިގެން ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސް އިން ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ...