ވިޔަފާރި

ތިމާވެށީ ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ދިރާގުން މުޅިން ތަފާތު ކެމްޕޭނެއް!

ތިމާވެށީ ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ދިރާގުން މުޅިން ތަފާތު ކެމްޕޭނެއް!
ކަނޑުތަކަށް ކުނި އެޅުމުގެ ނުރަނގަޅު އާދަ ހުއްޓުވައި އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުން މުޅިން ތަފާތު ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި އެވެ. ކެމްޕެއިން ފެށުމުގެ ގޮތުން މ...

މާދަމާއިން ފެށިގެން އައިފޯނު 7 އަށް ދިރާގުން ޕްރީ އޯޑަރު ނަގަނީ

މާދަމާއިން ފެށިގެން އައިފޯނު 7 އަށް ދިރާގުން ޕްރީ އޯޑަރު ނަގަނީ
އައިފޯން 7 އަދި އައިފޯން 7 ޕްލަސް އަށް މާދަމާއިން ފެށިގެން ޕްރި އޯޑާ ނަގަން ފަށާނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެފި އެވެ. ދިރާގުން ބުނީ މާދަމާ އެ ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް...

ދިރާގު އީދު ހަދިޔާއަށް އާއިލާއަކަށް ޗުއްޓީ ދަތުރެއް ލިބިއްޖެ

ދިރާގު އީދު ހަދިޔާއަށް އާއިލާއަކަށް ޗުއްޓީ ދަތުރެއް ލިބިއްޖެ
ދިރާގުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މެދުވެރިކޮށް، ކުރިއަށް އޮތް ބޮޑު އީދުގެ ބަންދުގައި ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު އާއިލާއަކަށް ދީފި އެވެ. ވ....

ދިރާގުން ރާއްޖެއަށް ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓު7 ތައާރަފްކޮށް ޕްރީއޯޑާ އަށް ހުޅުވާލައިފި

ދިރާގުން ރާއްޖެއަށް ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓު7 ތައާރަފްކޮށް ޕްރީއޯޑާ އަށް ހުޅުވާލައިފި
ސެމްސަންގު ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ދައްކާލި ގެލެކްސީ ނޯޓު7ގެ ފޯނު ދިރާގުން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށް ޕްރީ އޯޑާކުރަން މިރޭ ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ދިރާގުގެ ހެޑު އޮފީހުގައި ބޭއްވ...