ވިޔަފާރި

ދެ ލައްކަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމާއެކު އުރީދޫން ފޯރިގަދަ އެސްއެމްއެސް މުބާރާތެއް ފަށައިފި

ދެ ލައްކަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމާއެކު އުރީދޫން ފޯރިގަދަ އެސްއެމްއެސް މުބާރާތެއް ފަށައިފި
މަގްބޫލު ގޭމް ކަމަށްވާ “ހޭންގް މޭން” އަށް ބިނާކޮށް، “ގެސް ދަ ވޯލްޑް” ގެ ނަމުގައި އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް ކުޅޭ ވަރަށް ފޯރިގަދަ މުބާރާތެއް އުރީދޫ...

ދިރާގު ޕޭ އިން ސޮލަރެލް މޮޓޯ އިންޝުއަރެންސަށް ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތް ހަދައިފި

ދިރާގު ޕޭ އިން ސޮލަރެލް މޮޓޯ އިންޝުއަރެންސަށް ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތް ހަދައިފި
ސޮލަރެލް އިންޝުއަރެންސް މޮޓޯ އިންޝުއަރެންސް އަށް ދިރާގު ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ދިރާގު އަދި ސޮލެރަލް ގުޅިގެން ތައާރަފް ކުރި ” ސޮލަ...

މައިނާ ފުޑް އައުޓްލެޓްތަކަށް އުރީދޫ އެމް-ފައިސާ ތައާރަފްކޮށްފި

މައިނާ ފުޑް އައުޓްލެޓްތަކަށް އުރީދޫ އެމް-ފައިސާ ތައާރަފްކޮށްފި
އުރީދޫ އެމް-ފައިސާގެ ހިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް، މައިނާ ފުޑް ގްރޫޕުން މާލޭގައި ހިންގާ އައުޓްލެޓްތަކުން އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ނިޒާމެއް އުރީދޫ އާއި މައިނާ ފުޑ...

ކުޑަހުވަދުއާ އެކު ރާއްޖޭގެ %60 އަށް އުރީދޫގެ ސުޕަނެޓް ފޯރުކޮށްދީފި

ކުޑަހުވަދުއާ އެކު ރާއްޖޭގެ %60 އަށް އުރީދޫގެ ސުޕަނެޓް ފޯރުކޮށްދީފި
100 އެމްބީޕީއެސް އާއި ހަމައަށް ހަލުވި ސްޕީޑުތަކާއި އެކު، އުރީދޫ ސުޕަރނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޚިދުމަތް ދ. ކުޑަހުވަދޫއަށް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. އެ ހިދުމަތް ކުޑަހ...

ހުރިހާ ވައިބާ ސްޓިކާއެއް ލިބޭ ޕެކޭޖެއް އުރީދޫން ތައާރަފްކޮށްފި

ހުރިހާ ވައިބާ ސްޓިކާއެއް ލިބޭ ޕެކޭޖެއް އުރީދޫން ތައާރަފްކޮށްފި
ހުރިހާ ވައިބާ ސްޓިކާއެއް ލިބޭ ޕެކޭޖެއް އުރީދޫން ތައާރަފްކޮށްފި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އާއި ވައިބާ ގުޅިގެން، ފަސޭހަކަމާއި އެކު ބޭނުން ކޮންމެ ވައިބަރ ސްޓިކަރ ޕެކެއްވެސް ޑައުންލޯ...

ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބަ އިންޓަނެޓާއި، ޓީވީގެ ހިދުމަތް ރ. މީދު އަށް ތައާރަފްކޮށްފި

ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބަ އިންޓަނެޓާއި، ޓީވީގެ ހިދުމަތް ރ. މީދު އަށް ތައާރަފްކޮށްފި
މި ދެ ހިދުމަތް ތައާރަފްކުރުމުގެ ގޮތުން ރ. މީދޫގައި ދިރާގުން ވަނީ ކުލަގަދަ ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފަ އެވެ. އޭގެތެރޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރަކާއި ބޮޑުބެރުގެ ހަރަކާތްތައް މި ހަފް...

އުރީދޫން އެމޭޒަން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފި

އުރީދޫން އެމޭޒަން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއާއި އެމޭޒަން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ ގުޅިގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް އާ އަހަރަށް އެމޭޒަން ޕްރައިމް ވީޑިއޯގެ ޚިދުމަތް މިރޭ ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫން ބުނީ މިރޭ ތައާ...