ވިޔަފާރި

ބީއެމްއެލް އިން ހުޅުމާލޭގައި ޔޫއެސް ޑޮލަރު އޭޓީއެމްގެ ޚިދުމަތްދޭން ފަށައިފި

ބީއެމްއެލް އިން ހުޅުމާލޭގައި ޔޫއެސް ޑޮލަރު އޭޓީއެމްގެ ޚިދުމަތްދޭން ފަށައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހުޅުމާލޭގެ ރެނާޓަސް އިތާމުތް ބިލްޑިންގ ގައި ޔޫއެސް ޑޮލަރަށް ޚާއްސަ އޭޓީއެމް އެއް  މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނ...

އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ ވިއްކުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ ވިއްކުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)ގެ ހިއްސާ ވިއްކުމުގެ މުއްދަތު މިމަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ. ހިއްސާ ވިއްކުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރީ އެމްއައިބ...

ދިރާގާއި ސްވިމް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ފެތުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ދިރާގާއި ސްވިމް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ފެތުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ
ދިރާގާއި ސްވިމް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން އޯޕަން ފެތުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. ދިރާގު މާލެ އޯޕަން ސްވިމިންގ ކޮމެޕެޓިޝަން 2019 ގައި ބާއްވާ މި މުބާރާތަކީ 1 ކިލޯ މ...

ޔޫރަޕްގެ ސްޓާޓް ބްރޭންޑްގެ ބެޓެރީ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކޮށްފި

ޔޫރަޕްގެ ސްޓާޓް ބްރޭންޑްގެ ބެޓެރީ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކޮށްފި
ޔޫރަޕްގެ މަޝްހޫރު ސްޓާޓް ބްރޭންޑްގެ ބެޓެރީ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. މެރިން ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އެތެރެކޮށް ވިއްކާ، މި ބެޓަރީ ރަސްމީކޮށް ތައާރަފުކ...

ލިޓަސްގެ ފަރާތުން އަނެއްކާ ވެސް ސަޅިކަމެއް، ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ ގަނެދީފި

ލިޓަސްގެ ފަރާތުން އަނެއްކާ ވެސް ސަޅިކަމެއް، ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ ގަނެދީފި
ރާއްޖޭގައި މޮޓޯ ސައިކަލްގެ ވިޔަފާރި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރާ ލިޓަސް ކުންފުނިން  އެ ކުންފުނީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)ގެ ހިއ...

ދިރާގު ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ހަރަދަކާ ނުލައި މަތީ ޕެކޭޖެއް ތަޖުރިބާ ކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު

ދިރާގު ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ހަރަދަކާ ނުލައި މަތީ ޕެކޭޖެއް ތަޖުރިބާ ކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މުއާސަލާތީ އަދި ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި ދިރާގުން އެ ކުންފުނީގެ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ހަރަދަކާ ނ...

ބީއެމްއެލްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ބީއެމްއެލްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ކުރިއަށް ގެންދާ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ މަޝްރޫއު ބީއެމްއެލްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ބީއެމްއެލް...

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން 5 ރަށެއްގައި ޕްރެޖްކްޓް ހިންގުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން 5 ރަށެއްގައި ޕްރެޖްކްޓް ހިންގުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި
އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާތަކުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރަށްރަށުގައި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް...