ވިޔަފާރި

ދެލައްކަ ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ވޯޓްލާން ބީއެމްއެލްއިން ހުޅުވާލައިފި‎

ދެލައްކަ ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ވޯޓްލާން ބީއެމްއެލްއިން ހުޅުވާލައިފި‎
ދެމެހެއްޓެނިވި މަޝްރޫއަކަށް ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ ދޭ ޕްރޮގްރާމަށް ހޮވުނު ފަސް ޕްރޮޕޯޒަލް އަށް ވޯޓުލުމުގެ ފުރުސަތު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ބ...

ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި މައި ކޮލެޖުގެ 36 ދަރިވަރަކު ލަންކާ އަށް

ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި މައި ކޮލެޖުގެ 36 ދަރިވަރަކު ލަންކާ އަށް
ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި މައިކޮލެޖުގެ 36 ދަރިވަރަކު ސްރީލަންކާ އަށް ދިއުމަށް މިއަދު ފުރައިފި އެވެ. މިޑް ޓާމް ޗުއްޓީ އާ ދިމާކޮށް މައި ކޮލެޖުން ކުރާ އެ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވަނީ...