ވިޔަފާރި

ދިރާގު ރޯދަ ހަދިޔާ: މިފަހަރުވެސް ބޮޑެތި އިނާމުތަކާއެކު ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ހިލޭ

ދިރާގު ރޯދަ ހަދިޔާ: މިފަހަރުވެސް ބޮޑެތި އިނާމުތަކާއެކު ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ހިލޭ
ބޮޑެތި އިނާމުތަކަކާއި ހިލޭ ލިބޭ ތަފާތު ގިނަ ހިދުމަތްތަކަކާ އެކު ދިރާގުގެ ރޯދަ ހަދިޔާ އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ. ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ދިރާގުން ކުރި އަށް ގެންދާ...

އެއްލައްކަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމުތަކާއެކު ފަސްމުގޫ ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި

އެއްލައްކަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމުތަކާއެކު ފަސްމުގޫ ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި
ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން އޭދަފުށީ ފަސްމުގޫ ފިހާރައިން ބާއްވަމުން އަންނަ “ފަސްމުގޫ ރޯދަ ސޭލް” ފަށައިފި އެވެ. މިހާރު މިއަތޮޅުގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހޯ...

ޖީ.އެން.އެމް ނެޓްވޯކުގެ ކަނެކްޓިވިޓީ ފޯރުކޮށްދިނުން ދިރާގާއި ހަވާލުކޮށްފި

ޖީ.އެން.އެމް ނެޓްވޯކުގެ ކަނެކްޓިވިޓީ ފޯރުކޮށްދިނުން ދިރާގާއި ހަވާލުކޮށްފި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ އެޕްލިކޭޝަންތައް ގުޅާލެވިފައިވާ މައި ސާވަރ ކަމަށްވާ ޖީ.އެން.އެމް ގެ ކަނެކްޓިވިޓީ ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ބެހޭ ކަންކަން އެން.ސީ.އައި.ޓީގެ ފަރާތުނ...

ދިރާގުން ހެޔޮއަގުގައި އިތުރު އެލަވަންސް ލިބޭ 3 ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕެކޭޖު ތައާރަފްކޮށްފި

ދިރާގުން ހެޔޮއަގުގައި އިތުރު އެލަވަންސް ލިބޭ 3 ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕެކޭޖު ތައާރަފްކޮށްފި
އެގޮތުން ދިރާގުން ތައާރަފް ކޮށްފައިވާ 3 ޕެކޭޖަކީ ސްމާޓް 299، ސްމާޓް 499، އަދި ސްމާޓް 899 އެވެ. ދިރާގުން އަލަށް ތައާރަފް ކުރި ސްމާޓް 299 ގެ ޕެކޭޖާއިއެކު 1500 މިނެޓާއި، 500...