ވިޔަފާރި

އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ސީއެސްއާރު ހަރަކާތްތަކަށް ބީއެމްއެލްއިން އެހީވަނީ

އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ސީއެސްއާރު ހަރަކާތްތަކަށް ބީއެމްއެލްއިން އެހީވަނީ
މިއަހަރުތެރޭ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި ހިންގާ ސީއެސްއާރު ހަރަކާތްތަކަން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ނިންމައިފި އެވެ. ބީއެމ...

އެންމެ ބޮޑު ޑޭޓާ އެލަވެންސް ލިބޭ ދެ ޕެކޭޖެއް ދިރާގުން ތައާރަފުކޮށްފި

އެންމެ ބޮޑު ޑޭޓާ އެލަވެންސް ލިބޭ  ދެ ޕެކޭޖެއް ދިރާގުން ތައާރަފުކޮށްފި
ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ނެޓްވޯކްއަކަށް ވެސް ބޭނުން ވަރަކަށް ކޯލް، އަދި އެސްއެމްއެސް ކުރެވޭ ގޮތަށް އެންމެ ގިނަ ޑޭޓާ އެކު އާ ދެ ޕޯސްޕެއިޑް ޕެކޭޖެއް ދިރާގުން މިއަދު ތައާރަފު ކޮށްފި...

ބީއެމްއެލް އިން ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އަށް 30،000 ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިން ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އަށް 30،000 ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި
ދުނިޔޭގެ ކެންސަރ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އިއްޔެ ހަވީރު ހެންވޭރު ދަނޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލްގައި ދިވެހިންގެ ގައުމީ ބޭންކް، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ކެނ...

ދިރާގުގެ ނެޓްވޯކާ އަލަށް ގުޅުމުން ހަ މަސްދުވަހުގެ ޑޭޓާ ހިލޭ ދެނީ

ދިރާގުގެ ނެޓްވޯކާ އަލަށް ގުޅުމުން ހަ މަސްދުވަހުގެ ޑޭޓާ ހިލޭ ދެނީ
ދިރާގުގެ ނެޓްވާކް އަލަށް ހިޔާރު ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހަ މަސް ދުވަސްވަންދެން ހިލޭ ޑޭޓާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ. ދިރާގުން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނި ގޮތުގައި ދިރާގު މޮބައި...