ވިޔަފާރި

ތުރުކީ ދަތުރެއް ލިބޭ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން ފަށައިފި

ތުރުކީ ދަތުރެއް ލިބޭ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން ފަށައިފި
ތުރުކީ ދަތުރެއް ހިލޭ ލިބޭ، ޕޯސްޓްޕެއިޑް މޯބައިލްގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން ފަށައިފި އެވެ. އަންނަ މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވެނީ ޕޯސްޓްޕެއިޑ...

ނ، ރ، ބ އަދި ޅ އަތޮޅުގައި ދިރާގުގެ ޕާޓްނާ ފިހާރަ ހިންގާނެ ފަރާތްތައް ހޯދަނީ

ނ، ރ، ބ އަދި ޅ އަތޮޅުގައި ދިރާގުގެ ޕާޓްނާ ފިހާރަ ހިންގާނެ ފަރާތްތައް ހޯދަނީ
ނ، ރ، ބ އަދި ޅ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ދިރާގުގެ ބައެއް ހިދުމަތްތައް ދޭނެ ބިޒްނަސް ޕާޓްނަރުން ހޯދުމަށް އެ ކުންފުނިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ދިރާގުން ވަނީ މި ސަރަހައްދުގ...

އޭޑީއެސްއެލް ހިލޭ ގުޅައިދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން ފަށައިފި

އޭޑީއެސްއެލް ހިލޭ ގުޅައިދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން ފަށައިފި
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުނި ދިރާގުން އޭޑީއެސްއެލް އިންޓަނެޓު ހިދުމަތް ހިލޭ ގުޅައިދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. ދިރާގުން ބުނީ އަ...

ދިރާގުގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕެކޭޖްތަކުގެ ހިލޭ ގުޅޭ މިނެޓްތައް އިތުރުކޮށްދީފި

ދިރާގުގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕެކޭޖްތަކުގެ ހިލޭ ގުޅޭ މިނެޓްތައް އިތުރުކޮށްދީފި
ދިރާގު ޕޯސްޓް ޕެއިޑް ޕެކޭޖުތައް ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ގުޅޭ މިނެޓުގެ އަދަދު އިތުރުކޮށްފި އެވެ. ދިރާގުން ބުނީ ސިލްވަރ ޕެކޭޖް ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކުރިން އ...