ވިޔަފާރި

ސުނާމީ އާ ގުޅިގެން ދޫކުރި ލޯނުތަކަށް ސަރުކާރުން ފައިސާ ދައްކައި ހަލާސްކޮށްފި

ސުނާމީ އާ ގުޅިގެން ދޫކުރި ލޯނުތަކަށް ސަރުކާރުން ފައިސާ ދައްކައި ހަލާސްކޮށްފި
ސުނާމީ އާ ގުޅިގެން ދޫކުރި ލޯނުތަކަށް ސަރުކާރުން ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާސްކޮށްފިކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ބުނެފި އެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ 2004 ވަނަ އަ...

ދިރާގުން ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ދިރާގުން ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި
ދިރާގުން އެކުންފުނީގެ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑު އިންޓަނެޓުގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. ދިރާގުން ބުނީ މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން ދިރާގު ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަނެކްޝަން ހި...

ދިރާގުން ސްޓާޓްއަޕް ގްރައިންޑް އެކްސް މާލޭގެ ދެވަނަ ބުރު ބާއްވައިފި

ދިރާގުން ސްޓާޓްއަޕް ގްރައިންޑް އެކްސް މާލޭގެ ދެވަނަ ބުރު ބާއްވައިފި
ދިރާގުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ސްޓާޓްއަޕް ގްރައިންޑް އެކްސް މާލޭގެ ދެވަނަ ބުރު ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ މެލޭޝިޔާގެ މަޝްހޫރު އިޝ...

އުރީދޫން ސުޕަނެޓް ސޭވަ ޕްލޭން އާއި ޓަބޯ ސްޕީޑް ބޫސްޓަ ތައާރަފްކޮށްފި

އުރީދޫން ސުޕަނެޓް ސޭވަ ޕްލޭން އާއި ޓަބޯ ސްޕީޑް ބޫސްޓަ ތައާރަފްކޮށްފި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އަކީ އީޖާދީ ޓެކްނޮލޮޖީތަކާއި މާކެޓަށް މުޅިން އައު ޚިދުމަތްތައް ތައާރަފްކުރުމުގައި އަބަދުވެސް އިސްނަގާ ކުންފުންޏެކެވެ. އެގޮތުން، އެކުންފުނީގެ ސުޕަރނެޓް ފ...

އުރީދޫގެ ނިރު އެކްސެލެރޭޓާ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވި ތިން ކުންފުނީގެ ޑެމޯ ދައްކާލައިފި

އުރީދޫގެ ނިރު އެކްސެލެރޭޓާ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވި ތިން ކުންފުނީގެ ޑެމޯ ދައްކާލައިފި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ނިރު އެކްސެލެރޭޓަރ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސްޓާޓްއަޕް ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކުރި ތިން ކުންފުނީގެ ޚިދުމަތްތައް ދައްކާލައިފިއެވެ. މި އިވެންޓުގައި މި...