ވިޔަފާރި

ކޮންޑެނާސްޓް ޓްރެވަލާސްގެ ގޯލްޑް ލިސްޓުގައި ބ. އަތޮޅުގެ ދެ ރިޒޯޓެއް ހިމެނިއްޖެ

ކޮންޑެނާސްޓް ޓްރެވަލާސްގެ ގޯލްޑް ލިސްޓުގައި ބ. އަތޮޅުގެ ދެ ރިޒޯޓެއް ހިމެނިއްޖެ
އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޓްރެވަލް މަޖައްލާއެއް ކަމަށްވާ ކޮންޑެނާސްޓް ޓްރެވަލަސްގެ މިއަަހަރުގެ ގޯލްޑް ލިސްޓްގައި ބ. އަތޮޅުގެ ދެ ރިޒޯޓެއް ހިމެނިއްޖެ އެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ކޮންޑެ...

އުރީދޫން މަސްވެރިންނަށް ހިލޭ ގުޅާލެވޭނެ ޕެކޭޖެއް ތައާރަފުކޮށްފި

އުރީދޫން މަސްވެރިންނަށް ހިލޭ ގުޅާލެވޭނެ ޕެކޭޖެއް ތައާރަފުކޮށްފި
އުރީދޫ އިން މަސްވެރިންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން މަސްވެރިންނަށް ހިލޭ ގުޅޭނެ ޕެކޭޖް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ގެމަނަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތް...

ދިރާގުން ހައި ސްޕީޑް އިންޓަނެޓާއި ޓީވީ ހޯރަފުއްޓާއި ހަނިމާދޫ އަށް

ދިރާގުން ހައި ސްޕީޑް އިންޓަނެޓާއި ޓީވީ ހޯރަފުއްޓާއި ހަނިމާދޫ އަށް
ދިރާގުން ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓު އަދި ދިރާގު ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ހދ ހޯރަފުއްޓާއި އެ އަތޮޅު ހަނިމާދޫ އަށް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ. ދިރާގުން ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓުގެ...

އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ޓްރީޓޮޕްގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ޓްރީޓޮޕްގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތަށް ހަދައިފި
ޓްރީޓޮޕްގެ ޚިދުމަތްތަކަށް އުރީދޫގެ އެމް- ފައިސާ އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް، ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތް އުރީދޫން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުއާސަލާތީ ހި...

އެންމެ ހިތްގައިމު މޫދު އަޑީގެ ރެސްޓޯރަންޓް އެވޯޑް އަނަންތަރާ އަށް

އެންމެ ހިތްގައިމު މޫދު އަޑީގެ ރެސްޓޯރަންޓް އެވޯޑް އަނަންތަރާ އަށް
ދުނިޔޭގެ ލީޑިން އަންޑަވޯޓާ ރެސްޓޯރަންޓް އެވޯޑް މިއަހަރުވެސް ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ އަނަންތަރާ ކިހަވައް ވިލާސް އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. އަނަންތަރާ ކިހަވައް ވިލާސްއަށް...