ވިޔަފާރި

ބޭނުން އަދަދަކަށް ވައިބާ ސްޓިކާ ގަނެވޭ ޕެކޭޖެއް ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފި

ބޭނުން އަދަދަކަށް ވައިބާ ސްޓިކާ ގަނެވޭ ޕެކޭޖެއް ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފި
ވައިބާގެ ޕްރިމިއަމް ސްޓިކާ ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް ހާއްސަ ޕެކޭޖެއް ދިރާގުން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. ދިރާގުން ބުނި ގޮތުގައި ޕްރިމިއަމް ވައިބަ ސްޓިކާ ޕެކް 19ރ. އަށް ޑައުންލޯޑު ކޮށ...