ވިޔަފާރި

ދިރާގު ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ރިލޯޑްކުރުމުން 20 ޕަސެންޓް އިތުރު ކްރެޑިޓް މިހާރު ލިބޭނެ!

ދިރާގު ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ރިލޯޑްކުރުމުން 20 ޕަސެންޓް އިތުރު ކްރެޑިޓް މިހާރު ލިބޭނެ!
ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުވާސަލާތީ އަދި ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި، ދިރާގުގެ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް ގެ ހިދުމަތް ކަމަށްވާ ދިރާގު ޕޭ މެދުވެރިކޮ...

ހަމްޕު މާޒިޔާ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ

ހަމްޕު މާޒިޔާ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ
ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު ނިއު ރޭޑިއަންޓުގައި މޮޅު ކުޅުމެއްދެއްކި ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ ހުނަރުވެރި އެއް ކުޅުންތެރިޔާ ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) މާޒިޔާ ސ.އ.ރ އަށް ބ...

ދިރާގުން ގެލެކްސީ އެސް 10 މިރޭ ރަސްމީކޮށް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކުރަނީ

ދިރާގުން ގެލެކްސީ އެސް 10 މިރޭ ރަސްމީކޮށް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކުރަނީ
ދިރާގުން ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ ޕްލޭގްޝިޕް ފޯނު، ގެލެކްސީ އެސް 10 ރާއްޖޭގައި ރަސްމީކޮށް މިރޭ ތައާރަފު ކުރަން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ދިރާގުން ބުނިގޮތުގައި މި އިވެންޓް ބާއ...

ބީއެމްއެލް އިން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހިވާގޮތަށް ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭގެ ޚިދުމަތް ހުޅުވާލައިފި

ބީއެމްއެލް އިން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހިވާގޮތަށް ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭގެ ޚިދުމަތް ހުޅުވާލައިފި
ބީއެމްއެލް އިން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހިވާގޮތަށް ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭގެ ޚިދުމަތް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.  ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ މި ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށްޓަކައި މިހާރު ދައްކަންޖެ...

ސްކައި ގައިޒްއިން ބާއްވާ ޕެރޮމޯޓޯ އިވެންޓްގެ ލީޑް ސްޕޮންސަރަކަށް ދިރާގު

ސްކައި ގައިޒްއިން ބާއްވާ ޕެރޮމޯޓޯ އިވެންޓްގެ ލީޑް ސްޕޮންސަރަކަށް ދިރާގު
ސްކައި ގައިޒްއިން ބާއްވާ ޕެރޮމޯޓާ އިވެންޓްގެ ލީޑް ސްޕޮންސަރަކަށް ދިރާގު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ދިރާގުން ބުނީ އެ އިވެންޓްގެ މަގްސަދަކީ ސްކައި ގައިޒްއިން ރާއްޖޭގައި ސިންގަލް...

އުރީދޫން މޮބައިލް ވޯލްޑް ކޮންގްރެސްގައި ޑިޖިޓަލް ކެއާ އެސިސްޓަންޓް “އެވީ” ދައްކާލައިފި

އުރީދޫން މޮބައިލް ވޯލްޑް ކޮންގްރެސްގައި ޑިޖިޓަލް ކެއާ އެސިސްޓަންޓް “އެވީ” ދައްކާލައިފި
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެތައް ޚާއްސަ ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުނިތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު، ފަހުގެ އީޖާދުތަކާއި ކުރިއަރާފައިވާ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ފެނިގެންދާ މޮބައިލް ވޯލ...

ބީއެމްއެލް އިން ގައްދޫގައި ބްރާންޗެއް ހުޅުވައި ސެލްފްސާވިސް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ފަށައިފި

ބީއެމްއެލް އިން ގައްދޫގައި ބްރާންޗެއް ހުޅުވައި ސެލްފްސާވިސް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ފަށައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މުޅި ރާއްޖެއަށް އަމާޒުކޮށް ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ހިންގާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މިއަދު ގ.ދ ގައްދޫގައި އާ ބްރާންޗެއް...