ވިޔަފާރި

މާދަމާއިން ފެށިގެން ބީއެމްއެލުން ހިދުމަތްތައް ދޭނީ ހޯމަ އާއި ބުދަ ދުވަހު

މާދަމާއިން ފެށިގެން ބީއެމްއެލުން ހިދުމަތްތައް ދޭނީ ހޯމަ އާއި ބުދަ ދުވަހު
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުސޫލޫތަކާއި އެމްއެމްއޭ ގެ އިއުލާނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހިދުމަތް ދޭނީ ކޮންމެ...

ރަށްރަށުގެ ކޮވިޑް ސާމްޕަލްތައް މެޑިފްލެކްސް އިން ހިލޭ ޓެސްޓުކޮށްދެނީ

ރަށްރަށުގެ ކޮވިޑް ސާމްޕަލްތައް މެޑިފްލެކްސް އިން ހިލޭ ޓެސްޓުކޮށްދެނީ
ހަލުވިކަމާ އެކު ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުން ދާއިރު، އަތޮޅު ތެރޭގައި ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ރަށް ރަށުން ނަގާ ސާމްޕަލްތަކުގެ ޕީސީއާރު ޓެސްޓް މެޑ...

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީގައި ހޯނޑެއްދޫގައި ނޭޗާ ޕާކެއް

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީގައި  ހޯނޑެއްދޫގައި ނޭޗާ ޕާކެއް
އަހަރެންގެ ބޭންކު ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ގދ. ހޯނޑެއްދޫގައި ނޭޗަރ ޕާކެއް ތަރައްގީކޮށްފިއެވެ. ހޯނޑެއްދޫގެ އިރު އުތުރު ޗަސްބިން ސަރަހައްދުގައި ދިގެމައްކޮޑަ ގެ ނަމުން ނަނ...

ބީއެމްއެލް އިން އިތުރު ދެ ރަށެއްގައި އޭޓީއެމްގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި

ބީއެމްއެލް އިން އިތުރު ދެ ރަށެއްގައި އޭޓީއެމްގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މުޅި ރާއްޖެއަށް ބޭންކިންގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ށ. މާއުނގޫދޫ އާއި އެއަތޮޅު ކޮމަންޑޫގައި ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމްގެ ޚިދުމަތް...

ބީއެމްއެލް އިން ކުޅުދުއްފުށީގައި އޭޓީއެމް ސެންޓަރ އަޕްގްރޭޑްކޮށް ހިދުމަތްދޭން ފަށައިފި

ބީއެމްއެލް އިން ކުޅުދުއްފުށީގައި އޭޓީއެމް ސެންޓަރ އަޕްގްރޭޑްކޮށް ހިދުމަތްދޭން ފަށައިފި
މުޅި ރާއްޖެއަށް ބޭންކިންގ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް  (ބީއެމްއެލް) އިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުރި އޭޓީއެމް ސެލްފް ސާވ...