ވިޔަފާރި

ދިރާގު ހައިސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ވެލިދޫގައި ގާއިމުކޮށްފި

ދިރާގު ހައިސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ވެލިދޫގައި ގާއިމުކޮށްފި
ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުގެ ހައިސްޕީޑް ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހިދުމަތް ނ. ވެލިދޫގައި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހްކޮށްފިއެ...

ދިރާގު ހައިސްޕީޑް ފައިބާ އާއި ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ގުރައިދޫ އާއި މިލަންދޫ އަށް

ދިރާގު ހައިސްޕީޑް ފައިބާ އާއި ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ގުރައިދޫ އާއި މިލަންދޫ އަށް
ދިރާގު ހައިސްޕީޑް ފައިބާގެ ހިދުމަތާއި، ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް ތ. ގުރައިދު އާއި، ށ. މިލަންދުއަށް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ. މި ޚިދުމަތް އެ ދެ ރަށަށް ތައާރަފު ކުރިއިރު، ދިރާގުން...

ރެޑްވޭވުގެ އަހަރީ ބާޒާރު ފަށައިފި

ރެޑްވޭވުގެ އަހަރީ ބާޒާރު ފަށައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ސަލީމުގެ ރެޑްވޭވް ކުންފުނިން ހިންގާ ރެޑްވޭވް ފިހާރަތަކުން “ރެޑް ވޭވް އަހަރީ ބާޒާރު”ގެ ނަމުގައި، އެ...

ދިރާގުން އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން ކުދިންނަށް ގާއިމުކޮށްދިން ޕާކު ހުޅުވައިފި

ދިރާގުން އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން ކުދިންނަށް ގާއިމުކޮށްދިން ޕާކު ހުޅުވައިފި
ދިރާގުން މިއަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އޯޓިޒަމް ދުވަހާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަންގައި ގާއިމުކޮށްދޭން ނިންމާފައިވާ އައުޓްޑޯ ޕްލޭގްރައުންޑު އިއްޔެ ހުޅުވައިފި...

އުރީދޫ ކަލަރ ރަންގެ ތަފާތު ހަރަކާތްތައް، މާދަމާ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި

އުރީދޫ ކަލަރ ރަންގެ ތަފާތު ހަރަކާތްތައް، މާދަމާ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި
މާދަމާ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ކުރިއަށްދާ އުރީދޫ ކަލާ ރަންގެ ފޯރިގަދަ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް އުރީދޫއިން އެންމެންނަށް މަރުހަބާ ކިޔާނެ އެވެ. އެކި ކުލަތަކާއެކު، އުފާވެރ...

ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ޓީވީގެ ހިދުމަތް ތުޅާދޫއަށް

ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ޓީވީގެ ހިދުމަތް ތުޅާދޫއަށް
ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުގެ ހައިސްޕީޑް ފައިބަރ ގެ ހިދުމަތާއި އަދި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށްދޭ...