ވިޔަފާރި

ދިރާގުގެ 3ޖީ އާއި 4ޖީ ނެޓްވޯކް ތަރައްގީ ކުރުމަށް 95 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް

ދިރާގުގެ 3ޖީ އާއި 4ޖީ ނެޓްވޯކް ތަރައްގީ ކުރުމަށް 95 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް
ދިރާގުގެ 3ޖީ އާއި 4ޖީ ނެޓްވޯކް ތަރައްގީ ކުރުމަށް 95 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއްގައި ޗައިނާގެ ހުވާވޭ އާ އެކު ދިރާގުން ސޮއި ކޮށްފި އެވެ. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް އިއް...

އެންމެ ހަލުވި އަންލިމިޓެޑް އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖް ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފި

އެންމެ ހަލުވި އަންލިމިޓެޑް އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖް ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފި
ދިރާގުން ޕްރޯ އަންލިމިޓެޑް 15 އެމްގެ ނަމުގައި މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ލިބެންހުރި އެންމެ ހަލުވި އޭޑިއެސްއެލް އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖެއް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. ދިރާގު އަންލިމިޓެޑް އިންޓަ...