ވިޔަފާރި

ބީއެމްއެލްގެ ޑިރެކްޓާ އޮފް އޮޕަރޭޝަންސްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކޮށްފި

ބީއެމްއެލްގެ ޑިރެކްޓާ އޮފް އޮޕަރޭޝަންސްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބިއެމްއެލް) ގެ ޑިރެކްޓާ އޮފް އޮޕަރޭޝަންސްގެ މަގާމަށް ލޯރާ ޖޭމިސަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ ބީއެމްއެލްގެ ޑައިރެކްޓާ އޮފް އޮޕަރޭޝަންގެ މަގާމަށް އައްޔަން...

ދިރާގުން ސެމްސަންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނުތައް ޕްރީއޯޑާއަށް ހުޅުވާލައިފި

ދިރާގުން ސެމްސަންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނުތައް ޕްރީއޯޑާއަށް ހުޅުވާލައިފި
ސެމްސަންގް ގެލެކްސީގެ ފަހުގެ ފޯނުތައް ޕްރީއޯޑާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިރާގުން މިރޭ ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ސެމްސަންގްއިން އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް ނެރުނީ ގެލެކްސީ އެސް20، އެސް20 ޕްލ...

އުރީދޫން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނުގެ ޕްރީ އޯޑާ ނަގަން ފަށައިފި

އުރީދޫން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނުގެ ޕްރީ އޯޑާ ނަގަން ފަށައިފި
ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ ގެލެކްސީ އެސް 20 އަދި ގެލެކްސީ އެސް 20+ ޕްރީއޯޑަރ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވާލައި، އެއާއިއެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯނު ބައްލަވައިގަތުން ފަސޭހަކޮށްދ...

އުރީދޫގެ ޚިދުމަތްތައް 24 ގަޑިއިރު ލިބޭނެ ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރެއް ގާއިމްކޮށްފި

އުރީދޫގެ ޚިދުމަތްތައް 24 ގަޑިއިރު ލިބޭނެ ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރެއް ގާއިމްކޮށްފި
ޑިޖިޓަލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަސައްވުރާއެކު އުރީދޫ އިން ކުރަމުންދާ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން، އުރީދޫގެ ޚިދުމަތްތައް 24 ގަޑިއިރު ލިބޭ ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރ ރާއްޖޭގައި މިއަދު...

އެމްޓީސީސީން 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އެމްޓީސީސީން 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) ގެ އެކި އެކި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި މަަސައްކަތް ކުރުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ކުންފ...

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ހުޅުމީދޫ ކޯގަންނު ސަރަހައްދަށް ފުރިހަމަކަމެއް!

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ހުޅުމީދޫ ކޯގަންނު ސަރަހައްދަށް ފުރިހަމަކަމެއް!
 ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ރަށްރަށުގައި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ތައާރަފް ކުރި  ‘އަހަރެންގެ...