މުނިފޫހި

އެ ހިތި މާޒީ

އެ ހިތި މާޒީ
(އާމިނަތު ޝިހާމާ / ގްރޭޑް 8 ބީ) ކުރިމަތީގައިހުރީ ވަރަށްވެސް ވީރާނާވެފައިވާ ގެއެކެވެ. ތަންތަންގަނޑުގައި ޖަހާފައިހުރި ފަންތައް ގިނަދުވަސްވުމުން ވަނީ ވެއްޓިފަ އެވެ. އަހަރެން...