މުނިފޫހި

ކެޓީ ޕެރީ އާއި އޮލަންޑޯ އަމިއްލަފުށީގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށްފަހު ފުރައިފި

ކެޓީ ޕެރީ އާއި އޮލަންޑޯ އަމިއްލަފުށީގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށްފަހު ފުރައިފި
އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިއުންތެރިޔާ ކެޓީ ޕެރީ އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އޮލަންޑޯ ބްލޫމް ބ. އަތޮޅު އަމިއްލަފުށީ ރިސޯޓްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށްފަހު ފުރައިފ...

“ބޮސް” މިރޭ އޭދަފުށީގައި

“ބޮސް” މިރޭ އޭދަފުށީގައި
ކުޅަދާނަ ވާހަކަ ލިޔުންތެރިޔާ ފާތިމަތު ނަހުލާގެ ވާހަކައަކަށް އައިޝަތު ރިޝްމީ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމް “ބޮސް” މިރޭ އޭދަފުށީގައި އެޅުވުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވ...