މުނިފޫހި

ލަނޑާ ގިރާވަރުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށްފަހު އާލިއާ ބަޓް ފުރައިފި

ލަނޑާ ގިރާވަރުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށްފަހު އާލިއާ ބަޓް ފުރައިފި
ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު އެންމެ ގަދަޔަށް ފިޔަޖަހާ ޒުވާން ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓް އޭނާގެ އާއިލާއާ އެކު ބ. އަތޮޅު ލަނޑާގިރާވަރު ރިސޯޓްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށްފަހު އިއްޔެ ފުރައިފި އެވ...