މައުލޫމާތު

ފެންފުޅިތަކަކަށް ކޮކަޓޫތަކެއް ލައިގެން ވަގުވިޔަފާރި ކުރަނިކޮށް ހައްޔަރު ކޮށްފި

ފެންފުޅިތަކަކަށް ކޮކަޓޫތަކެއް ލައިގެން ވަގުވިޔަފާރި ކުރަނިކޮށް ހައްޔަރު ކޮށްފި
މިނެރަލް ވޯޓާ ފުޅިތަކަކަށް ކޮކަޓޫތަކެއް ލައިގެން (ފޮޓޯގައި) އެ ދޫނިތައް ސްމަގްލް ކުރަނިކޮށް އިންޑޮނޭޝިއާގެ ފުލުހުން އެ މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސުރަބާޔާ...

ދަރިފުޅު ވިހަންދެން ސިކުނޑި މަރުވެފައިވާ މާބަނޑު އަންހެނަކު މެޝިންގެ އެހީގައި ބާއްވައިފި

ދަރިފުޅު ވިހަންދެން ސިކުނޑި މަރުވެފައިވާ މާބަނޑު އަންހެނަކު މެޝިންގެ އެހީގައި ބާއްވައިފި
އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ކާލާ ޕެރޭޒް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ބޮލުގައި ރިއްސާ ކަމަށް ބުނެ އަނބުރާގަނެގެން ގޭތެރެއަށް ވެއްޓުނެވެ. ދެން މި މާބަނޑު ޒުވާނާ އެމެރިކާގެ ނެބްރަސްކާ ސް...

ޑެންޑެލިއަން ވިނައިން ވެސް ރަބަރު އުފެއްދިދާނެކަން ހާމަވެއްޖެ

ޑެންޑެލިއަން ވިނައިން ވެސް ރަބަރު އުފެއްދިދާނެކަން ހާމަވެއްޖެ
ރަބަރު ގަހުގެ އިތުރުން ޑެންޑެލިއަން ވިނައިން ވެސް ރަބަރު އުފެއްދިދާނެކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ. އަލަށް ކުރި ދިރާސާއަކުން އެނގުނު ގޮތުގައި މި ވިނައިގެ ބައެއް ސެލްތަކުގައި ރަބަރު...